De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consequenties van gewijzigd Rijksbeleid Presentatie door Paul Strijp sectormanager natuur, recreatie en landschap van de provincie Noord-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consequenties van gewijzigd Rijksbeleid Presentatie door Paul Strijp sectormanager natuur, recreatie en landschap van de provincie Noord-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Consequenties van gewijzigd Rijksbeleid Presentatie door Paul Strijp sectormanager natuur, recreatie en landschap van de provincie Noord-Holland

2 Waarom een heroriëntatie? Grote rijksbezuinigingen op natuur, recreatie en landschap Beëindiging grote delen rijksbeleid Nieuwe wetgeving

3 Onze boodschap De gevolgen van het gewijzigd rijksbeleid voor het landelijk gebied zijn – hoewel nog niet exact te becijferen – ingrijpend. Er zijn nieuwe arrangementen nodig om de kwaliteit van het landelijk gebied overeind te houden.

4 Natuur Internationale betekenis: duinen veenweiden Vechtplassen grote wateren weidevogels Biodiversiteit en weidevogelstand nemen af.

5 Daarom: EHS aanleggen: ruim 90 % gerealiseerd Verdrogingsbestrijdin g Stikstofaanpak Weidevogelbeleid geconcentreerd in kerngebieden

6 Recreatie -Bevolkingsgroei in de steden -Tekort aan recreatiegebieden -Leef- en vestigingsklimaat onder druk -Groot economisch potentieel

7 Daarom: Nieuwe recreatie- gebieden nodig: ca. 60% gerealiseerd Kwaliteit en bereikbaarheid recreatiegebieden verbeterd

8 Landschap Behoud en ontwikkeling van cultuurlandschappen Beheer van cultuurlandschappen

9 Daarom: Kwaliteit van de landschappen is uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen (structuurvisie) Ontwikkelstrategieën nationaal landschap, bufferzones, metropolitaan landschap

10 Het onderhandelingsakkoord Zekerheden: Rijks-EHS wordt kleiner dan huidige EHS: focus op Natura2000; Voor afmaken EHS is geen geld, maar wel ruilgrond beschikbaar; Er komt landelijk 100 miljoen voor beheer, dus forse bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Het Rijk beëindigt beleid voor Nationale landschappen, Nationale Parken, recreatie, bufferzones etc. Onzekerheden: Hoeveel kleiner de Rijks-EHS in Noord-Holland wordt; Hoeveel EHS we kunnen realiseren met ruilgrond; Hoe/of kan worden bezuinigd om het beheertekort te dekken; De wijze waarop de provincie met deze beleidsvrijheid zal omgaan.

11 Consequenties van het akkoord 1.Natuur 2.Recreatie 3.Landschap

12 Consequenties voor realisatie Afmaken hele EHS: ca. € 300-400 miljoen Waarvan N2000/KRW: ca. € 150-200 miljoen Eerste schatting: max. 25% realiseerbaar met ruilgronden

13 Consequenties voor beheer Omvang natuurbeheer: ca € 14 mln. per jaar in Noord-Holland (excl. SBB, incl. agrarisch natuurbeheer) Toekomstige lasten: incl. SBB en ganzen, excl. agrarisch natuurbeheer): circa € 16 mln. per jaar Akkoord: Rijk stelt nog € 100 mln./jr (landelijk) beschikbaar Planbureau voor de Leefomgeving: 85% Europees beschermde soorten zal hierdoor achteruit gaan!

14 Consequenties van het akkoord 1.Natuur 2.Recreatie 3.Landschap

15 Consequenties voor realisatie Kosten afmaken RodS: ca. € 100 mln. Dat geld is er niet.

16 Consequenties voor beheer Akkoord: beheer door Staatsbosbeheer via méér planologische ruimte (geen middelen) En in andere gebieden?

17 Consequenties van het akkoord 1.Natuur 2.Recreatie 3.Landschap

18 Geen rijksregels Nationale landschappen en bufferzones Rijksgeld nationale landschappen verdwijnt Rijksgeld vrijwilligers verdwijnt

19 Samenvattend Meer zeggenschap provincies: centrale positie, maar… Weinig middelen voor natuur: focus op Natura 2000 Biodiversiteit onder druk Geen middelen voor nieuwe recreatiegebieden Recreatietekort blijft Veel te weinig middelen voor beheer (N, R én L) Nieuwe arrangementen nodig

20 Proces heroriëntatie Proces akkoord Rijk-IPO: Consequenties in beeld (okt./nov.) Besluit PS (dec.) Onderhandelingen over verdeling tussen provincies Volledige duidelijkheid is er voorlopig niet. Proces Agenda NRL: Eerste conferentie Verkennen opties (scenario’s) Tweede conferentie (11 jan) Medio 2012: Agenda Natuur, recreatie en landschap in PS


Download ppt "Consequenties van gewijzigd Rijksbeleid Presentatie door Paul Strijp sectormanager natuur, recreatie en landschap van de provincie Noord-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google