De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van rechtsverfijning naar verfijning van ons rechtsbestel Innovatie-agenda Ministerie van Veiligheid & Justitie 8 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van rechtsverfijning naar verfijning van ons rechtsbestel Innovatie-agenda Ministerie van Veiligheid & Justitie 8 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Van rechtsverfijning naar verfijning van ons rechtsbestel Innovatie-agenda Ministerie van Veiligheid & Justitie 8 mei 2012

2 ODR Kernvraag 1: Is Online Geschilbeslechting voor u een geschikt instrument om geschillen op te lossen? Kernvraag 2: Hoe en onder welke condities kan het een goede plek krijgen in het spectrum van geschiloplossing in Nederland?

3 Wat is innovatie? Een innovatie is een - door de mens - geïnitieerde en gerichte verandering in een systeem die, vanuit een bepaald gezichtspunt en binnen een bepaald tijdbestek, als sprongsgewijs wordt ervaren. van der Kooij, B.J.G.: Innovatie gedefinieerd: een analyse en een voorstel. Research report Eindhoven University of Technology, Netherlands (1988).

4 Sprongsgewijs

5 Wat is innovatie? Arthur Schopenhauer: three stages of innovation. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.

6 Dé procesinnovaties van e-Court (2009) 1.Online 2.vast verloop 3.vaste duur Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8 Twee schriftelijke rondes (verstek einde week 3) (evt. zitting) E-Court wijst vonnis (= executoriale titel) Zo werkt het: in acht weken naar een arbitraal vonnis

7 Presentatie Kernvraag 2. Hoe en onder welke condities kan het een goede plek krijgen in het spectrum van geschiloplossing in Nederland?

8 Antwoord Ruimte voor innovatie van e-Court ontstaat door:  verdere verfijning van het rechtsbestel  heroriëntatie rol publieke rechter

9 Een goede plek in het rechtsbestel Heroriëntatie publieke rechter: 1.Laat de trivia (belang < € 5.000) los 1.Beleid artikel 6 EVRM 2.Nieuwe aanpak financiering publieke rechtspraak 2.Bewaak de kwaliteit en integriteit van dienstverleners binnen het rechtsbestel vóór toetreding. 3.Schep rechtszekerheid m.b.t. de “scope” van arbitrage Paradox MINDER = MEER

10 Minder is meer Meer kwaliteit Meer schaduwwerking Meer rechtszekerheid Meer financiering

11 Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. Advies Raad voor de Rechtspraak d.d. 21 juni 2011, p. 7 over artikel 6 EVRM over de publieke rechter: Op de verdragsstaten rust daarom in beginsel de verplichting om toegang tot de rechter in financiële zin mogelijk te maken in zaken die onder de reikwijdte van artikel 6 vallen. Die verplichting is niet absoluut. De staten zijn vrij in de wijze waarop zij aan een stelsel met dit doel vorm geven, mits de essentie van het recht op toegang tot de rechter niet wordt aangetast. Artikel 6 EVRM

12 Aanvulling e-Court 1.Scheidsgerechten zijn ook gerechten ingesteld bij de wet (artikel 1020 e.v. Rv) en vallen binnen de scope van artikel 6 EVRM. 2.Scheidsgerechten kunnen de trivia sneller, goedkoper en transparanter behandelen dan de publieke rechter. 3.Kan ook gezegd worden van andere vormen van wettelijk verankerde ADR (mediation, SGC). Artikel 6 EVRM

13 Financiering Raad voor de Rechtspraak (p. 31) in advies van 21 juni 2012 : “Zo zijn de griffierechten voor verstekzaken, vooral incassozaken, veel meer dan kostendekkend.” Innovatie = oplossing zoeken voor financieringsprobleem. Alle instituten voor alternatieve geschilbeslechting hebben belang bij: -de kwaliteit en integriteit van het rechtsbestel en -schaduwwerking publieke rechtspraak -“Lex-tax” (retributie)

14 Aanbevelingen 1.Geef innovatie e-Court de ruimte; maak een einde aan de concurrentieslag rond trivia (prijs en tijd) en realiseer nieuwe financiering 2.Bewaak de kwaliteit en integriteit vóór de toetreding tot het rechtsbestel (wezenlijke consumentenbescherming) 3.Level playing field (niets doen is benadeling) 4.Een grotere invloedssfeer, pro-actief van de publieke rechter 5.Minder is meer Zie de gedetailleerde uitwerking bij Consultatie Herziening Arbitragerecht

15 Waarom eigenlijk? 1.Voordelen justitiabelen: lagere kostenstapeling, eenvoudig proces, simpele taal, veel minder stress 2.Beter voor de economie 3.Meer rechtszekerheid 4.Beter voor de overheid (werkdruk rm omlaag, invloedssfeer stijgt, meer funding voor kerntaken) 5.Innovatie komt uit private sector. Rol overheid en wetenschap is een andere, maar niet minder belangrijk. 6.Nederland internationaal gidsland strafrecht. Die rol kunnen wij spelen voor civielrechtelijke (proces)innovatie.

16 Nominations and Awards Top 3 Global Award Winner Innovating Justice Awards 2011


Download ppt "Van rechtsverfijning naar verfijning van ons rechtsbestel Innovatie-agenda Ministerie van Veiligheid & Justitie 8 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google