De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 René Stumpel Regionaal Geneeskundig Functionaris Hoofd afdeling Algemene Gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 René Stumpel Regionaal Geneeskundig Functionaris Hoofd afdeling Algemene Gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 1 René Stumpel Regionaal Geneeskundig Functionaris Hoofd afdeling Algemene Gezondheidszorg

2 2 Opleiden, trainen, oefenen Voorbeeld van een gezamenlijke aanpak in Noord-Holland/Flevoland

3 3 NIVEL-rapport 2008 Stand van zaken Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) en Informatievoorziening (OV) ter voorbereiding op rampen. Vanaf dat jaar geoormerkt geld voor OTO

4 4 Conclusies t.a.v. de GGD bij de GGD-en bestaat een duidelijke taak bij de voorbereiding van grieppandemieën het voornaamste knelpunt is dat er niet genoeg wordt geoefend en dat het eigene van de GGD in de opgeschaalde zorg nauwelijks zichtbaar is er wordt bijna alleen geoefend door medewerkers met een GHOR-taak dit veelvuldig oefenen wordt veelvuldig verward met het weinig oefenen van de GGD als eigen organisatie het ontwikkelen van een eigen profiel heeft hoge prioriteit

5 5 Gevolg: 1 miljoen voor de GGD’en voor landelijk modelplan GROP landelijk modelplan OTO kwalificatieprofielen regionale implementatie

6 6 Wet publieke gezondheid (grootschalige) infectieziektebestrijding gezondheidsonderzoek bij rampen psychosociale hulpverlening

7 7 (Landelijk) Project Versterking Infectieziektebestrijding Centrum voor InfectieziekteBestrijding (RIVM) 7 regio’s voor infectieziektebestrijding regionaal arts consultent (RAC-er) regionaal consulent medische microbiologie regionale projecten uit te voeren door artsen infectieziektebestrijding

8 8 Projectplan O pleiden O efenen O utbreakmanagement I nfectieziektebestrijding

9 9 Project Outbreakmanagement Doel: verbeteren van outbreakmanagement in de regio Noord-Holland/Flevoland –verbeteren van de samenwerking –oefenen op alle GGD’en –met bijzondere aandacht voor opschaling

10 10 Regionaal Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding Indicator 1: crisisresponsdraaiboek (GROP) Indicator 2: regionaal infectieziekteplatform Indicator 3: vakinhoudelijke communicatie

11 11 Fasering Nulmeting Werkconferentie Opstellen actieplan Voorbereiding oefeningen Uitvoering en evaluatie van de oefeningen

12 12 Uitvoerenden Arts-infectieziektebestrijding OTO-deskundige (van de GHOR)

13 13 Nulmeting regionale samenwerking informeel geregeld oefeningen beperkt en incidenteel opschaling veelal niet geformaliseerd of zelfs besproken vooral opschaling buiten kantoortijd en GGD-breed is de zwakke schakel beperkte ervaring met grote uitbraken relatie met GHOR is divers; kan uniformer en win- win-situaties lijken mogelijk

14 14 Oefeningen twee modeloefeningen van de oefenbank bewuste keuze van een oefenleider uit de GHOR per GGD een contactpersoon response cel voor higher en lower control externe waarnemers

15 15 Bevindingen bij de oefeningen vooraf spannend; terughoudendheid breed enthousiasme na afloop: moeten we vaker doen inhoudelijke deskundigheid op orde vaardigheden crisisbeheersing matig –samenwerken; alles zelf willen doen –van je af organiseren opleiden ontbrak

16 16 Vervolgproject in het kader van versterking infectieziektebestrijding eerst een opleiding in crisisbeheersing derde oefening met opschaling naar GHOR-niveau meenemen GROP-structuur in oefening observeren op punten van crisisbeheersing

17 17 Conclusies nut- en noodzaak worden breed onderkend er is nog een wereld te winnen samenwerking loont!

18 18 Aanbevelingen I oefen op basis van –draaiboek GROP generiek draaiboek infectieziektebestrijding generiek draaiboek gezondheidsonderzoek generiek draaiboek psychosociale hulpverlening hanteer de juiste volgorde: OTO

19 19 Aanbevelingen II zoek enthousiaste mensen zoek samenwerking met de GHOR zoek samenwerking met andere GGD’en maak met het traumacentrum (bij voorkeur meerjaren)afspraken over het GGD-deel van de structurele OTO-gelden (10 miljoen) maak gebruik van ondersteuningsmogelijkheden van het RIVM


Download ppt "1 René Stumpel Regionaal Geneeskundig Functionaris Hoofd afdeling Algemene Gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google