De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

2

3

4 Alpha uitnodiging 2013 Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het Christelijk geloof. 22 miljoen mensen gingen jou al voor!

5 Alpha uitnodiging 2013 Start Alpha-cursus Hardenberg Datum: Maandag 23 september a.s. Tijd: 19:00 uur Locatie: Kerkgebouw “De Levensbron” in wijk De Marslanden te Hardenberg

6 Alpha uitnodiging 2013 Voor meer info kun je gaan naar: alphacursus marslanden alpha_marslanden alpha.marslanden@gmail.com Inschrijven kan o.a. ook door te mailen naar: Of volg ons op:

7 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

8

9

10 Alpha uitnodiging 2013 Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het Christelijk geloof. 22 miljoen mensen gingen jou al voor!

11 Alpha uitnodiging 2013 Start Alpha-cursus Hardenberg Datum: Maandag 23 september a.s. Tijd: 19:00 uur Locatie: Kerkgebouw “De Levensbron” in wijk De Marslanden te Hardenberg

12 Alpha uitnodiging 2013 Voor meer info kun je gaan naar: alphacursus marslanden alpha_marslanden alpha.marslanden@gmail.com Inschrijven kan o.a. ook door te mailen naar: Of volg ons op:

13 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

14

15

16 Alpha uitnodiging 2013 Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het Christelijk geloof. 22 miljoen mensen gingen jou al voor!

17 Alpha uitnodiging 2013 Start Alpha-cursus Hardenberg Datum: Maandag 23 september a.s. Tijd: 19:00 uur Locatie: Kerkgebouw “De Levensbron” in wijk De Marslanden te Hardenberg

18 Alpha uitnodiging 2013 Voor meer info kun je gaan naar: alphacursus marslanden alpha_marslanden alpha.marslanden@gmail.com Inschrijven kan o.a. ook door te mailen naar: Of volg ons op:

19 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

20

21

22 Alpha uitnodiging 2013 Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het Christelijk geloof. 22 miljoen mensen gingen jou al voor!

23 Alpha uitnodiging 2013 Start Alpha-cursus Hardenberg Datum: Maandag 23 september a.s. Tijd: 19:00 uur Locatie: Kerkgebouw “De Levensbron” in wijk De Marslanden te Hardenberg

24 Alpha uitnodiging 2013 Voor meer info kun je gaan naar: alphacursus marslanden alpha_marslanden alpha.marslanden@gmail.com Inschrijven kan o.a. ook door te mailen naar: Of volg ons op:

25 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

26

27

28 Alpha uitnodiging 2013 Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het Christelijk geloof. 22 miljoen mensen gingen jou al voor!

29 Alpha uitnodiging 2013 Start Alpha-cursus Hardenberg Datum: Maandag 23 september a.s. Tijd: 19:00 uur Locatie: Kerkgebouw “De Levensbron” in wijk De Marslanden te Hardenberg

30 Alpha uitnodiging 2013 Voor meer info kun je gaan naar: alphacursus marslanden alpha_marslanden alpha.marslanden@gmail.com Inschrijven kan o.a. ook door te mailen naar: Of volg ons op:

31 In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen 4: 4-7 Galaten 5: 16 en 22-25 Tekst: Galaten 5: 22A

32  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek Voor de dienst: Lb. 252: 1,2

33 Liedboek 252: 1,2 Vers 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;

34 Liedboek 252: 1,2 Vers 2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

35 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

36  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

37  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

38 Vers 2 't Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. … Psalm 68: 2

39 … Heft Gode blijde psalmen aan, laat 's Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE. Psalm 68: 2

40  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

41  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

42  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

43 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

44 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

45 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

46 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

47  Votum en zegengroet  Ps. 68: 2  Gebed  Lezen:Mattheüs 3: 16 en 17  Johannes 15: 9-14  Fillipenzen 4: 4-7  Galaten 5: 16 en 22-25  Ps. 100  Tekst:Galaten 5: 22A  Preek

48 Thema : De vrucht van de Geest is …vreugde… Na de preek: Ps. 146: 1,8

49 1.  De zin van het leven: Jezus navolgen op 7 punten.  Er is nog een 8e punt van navolging / onze tekst.  Man van Smarten en Man van Blijdschap.

50 2.  Voorbeelden van Jezus’ blijdschap:  Blij met 72 behouden mensen(Luc. 10); blij met bekering(Luc. 15); blij vlak voor zijn lijden.(Joh. 17)  Onze Here Jezus kan pijn/lijden en blijdschap combineren. Blijdschap is de grondstemming in Zijn hart.  8e punt van navolging is blijdschap: wees een blij christen.

51 3.  Hoe kan Jezus zo blij zijn? De Liefde (van de Vader) is de bron van zijn blijdschap. Liefde en blijdschap gaan samen.

52 4.  Ook bij ons. Echte blijdschap hangt niet af van afwezigheid van pijn en tegenspoed, maar van aanwezigheid van liefde.  Luister naar de stem van de Heilige Geest: Je bent een geliefd kind van God.  Luister niet naar negatieve stemmen.

53 5.  Gods plan met ons is: Christusgelijkvormigheid. Dat is een vrucht / vormingwerk van de Heilige Geest  Dan krijgen we nog 7 prachtige karaktereigenschappen.  Dan ga jij jouw weg met blijdschap!

54

55  Ps. 100  Preek  Ps. 146: 1,8  Geloofsbelijdenis  Lb. 78: 1,2,3  Gebed  Collecte  Gz. 141: 2,3  Zegen

56 Psalm 146: 1,8 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

57 Psalm 146: 1,8 Vers 8 't Is de HEER van alle heren Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

58  Ps. 100  Preek  Ps. 146: 1,8  Geloofsbelijdenis  Lb. 78: 1,2,3  Gebed  Collecte  Gz. 141: 2,3  Zegen

59  Ps. 100  Preek  Ps. 146: 1,8  Geloofsbelijdenis  Lb. 78: 1,2,3  Gebed  Collecte  Gz. 141: 2,3  Zegen

60 Liedboek 78: 1,2,3 Vers 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

61 Liedboek 78: 1,2,3 Vers 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

62 Liedboek 78: 1,2,3 Vers 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

63  Ps. 100  Preek  Ps. 146: 1,8  Geloofsbelijdenis  Lb. 78: 1,2,3  Gebed  Collecte  Gz. 141: 2,3  Zegen

64  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz. 141: 2,3

65  Ps. 100  Preek  Ps. 146: 1,8  Geloofsbelijdenis  Lb. 78: 1,2,3  Gebed  Collecte  Gz. 141: 2,3  Zegen

66 Vers 2 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt. Gezang 141: 2,3

67 Vers 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ‘t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Gezang 141: 2,3

68

69

70 Tot volgende week zondag

71


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 252: 1,2 Schriftlezing: Mattheüs 3: 16 en 17 Johannes 15: 9-14 Fillipenzen."

Verwante presentaties


Ads door Google