De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelmatigheid van maatregelen Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelmatigheid van maatregelen Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder."— Transcript van de presentatie:

1 Doelmatigheid van maatregelen Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

2 Inhoud  Werking doelmatigheidscriterium  Werkwijze bij Buitenring Parkstad

3 Doelmatigheidscriterium ‘Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder’ Één criterium voor:  nieuwe aanleg van wegen  reconstructie van wegen  sanering (woningen in 1986 > 60 dB(A))  NoMo (woningen in toekomstige situatie > 63 dB)  railverkeer

4 Verschillen met eerdere criteria  De baten worden uitgedrukt in reductiepunten en de kosten voor maatregelen in maatregelpunten  Bij de bepaling van de reductiepunten is het uitgangspunt de toekomstige geluidbelasting zonder (bestaande) maatregelen en ze worden toegerekend aan al de geluidgevoelige objecten binnen de zone  De tabel is bepaald, rekening houdend met het feit dat een hogere geluidbelasting meer hinder oplevert (‘rechtgetrokken’ Miedemacurves)  Hierbij wordt een sprong bij 63 dB gehanteerd

5 Reductiepunten

6 Hoe werkt de Regeling doelmatigheid  Bepaal de knelpunten, dus de woningen binnen de zone waarvan de geluidbelasting de streefwaarde overschrijdt.  Bepaal voor al de woningen het aantal reductiepunten op basis van de akoestische standaardsituatie. Dit is de toekomstige situatie zonder eventuele maatregelen van het project en ook zonder de bestaande geluidschermen  Vorm clusters van woningen  Ontwerp een zo’n passend mogelijke maatregel  Bepaal de geluidreductie

7 Knelpunten de weg zonegrens ´probleemwoning`

8 Hoe werkt de Regeling doelmatigheid  Bepaal de knelpunten, dus de woningen binnen de zone waarvan de geluidbelasting de streefwaarde overschrijdt.  Bepaal voor al de woningen het aantal reductiepunten op basis van de akoestische standaardsituatie. Dit is de toekomstige situatie zonder eventuele maatregelen van het project en ook zonder de bestaande geluidschermen  Vorm clusters van woningen  Ontwerp een zo’n passend mogelijke maatregel  Bepaal de geluidreductie

9 Bepaal reductiepunten de weg zonegrens bestaand scherm Akoestische standaard situatie

10 Regeling doelmatigheid tabel 1 bijlage 2

11 Hoe werkt de Regeling doelmatigheid  Bepaal de knelpunten, dus de woningen binnen de zone waarvan de geluidbelasting de streefwaarde overschrijdt.  Bepaal voor al de woningen het aantal reductiepunten op basis van de akoestische standaardsituatie. Dit is de toekomstige situatie zonder eventuele maatregelen van het project en ook zonder de bestaande geluidschermen  Vorm clusters van woningen  Ontwerp een zo’n passend mogelijke maatregel  Bepaal de geluidreductie

12 Uitgangspunten clustering  Al de geluidgevoelige objecten die kunnen profiteren van een bepaalde maatregel moeten worden meegewogen in de doelmatigheidsafweging.  De bijdrage van elk individueel geluidgevoelig object aan de maximaal aanvaardbare kosten wordt alleen ingezet wordt voor financiering van geluidmaatregelen die de geluidbelasting van dit object verlagen.

13 Principe clusterindeling d 2d Voorzieningen voor een woning hebben globaal een lengte van 2x2d d 1d Voor de scheiding van clusters wordt een afstand van 2x1d gehanteerd omdat een eventuele voorziening dan voor de deur van de volgende woning ophoudt

14 Scheiding van clusters op basis van “1d “ Cluster 1 Cluster 2

15 cluster mee te nemen woningen in toepassing DMC. (bepaling clusterbudget) Maken van clusters de weg zonegrens groep van probleemwoningen (ca) 2d omvang af te wegen maatregel 1d ´probleemwoning`

16 Clusters: let op  Clusters zijn een hulpmiddel om een maatregelpakket te ontwerpen en geen doel op zich  Blijf altijd de twee hoofduitgangspunten in de gaten houden  We scheiden de clusters op basis van 1D, we vormen ze op basis van 2D

17 Hoe werkt de Regeling doelmatigheid  Bepaal de knelpunten, dus de woningen binnen de zone waarvan de geluidbelasting de streefwaarde overschrijdt.  Bepaal voor al de woningen het aantal reductiepunten op basis van de akoestische standaardsituatie. Dit is de toekomstige situatie zonder eventuele maatregelen van het project en ook zonder de bestaande geluidschermen  Vorm clusters van woningen  Ontwerp een zo’n passend mogelijke maatregel  Bepaal de geluidreductie

18 Ontwerp maatregelpakket  Neem als startpunt een zo realistisch mogelijk maatregel pakket  Ga dus bijvoorbeeld bij verschillende bouwhoogtes direct uit van verschillende schermhoogtes  Doe eerst enkele globale berekeningen alvorens je een maatregelen toetst met het DMC  Probeer niet doelloos een scherm met een hoogte van 2m, 3m, 4m, 5m, 6m met het criterium te toetsen

19 Maatregelpunten (kosten)

20 Hoe werkt de Regeling doelmatigheid  Bepaal de knelpunten, dus de woningen binnen de zone waarvan de geluidbelasting de streefwaarde overschrijdt.  Bepaal voor al de woningen het aantal reductiepunten op basis van de akoestische standaardsituatie. Dit is de toekomstige situatie zonder eventuele maatregelen van het project en ook zonder de bestaande geluidschermen  Vorm clusters van woningen  Ontwerp een zo’n passend mogelijke maatregel  Bepaal de geluidreductie

21 Bepaling geluidreductie Bepaal de overblijvende geluidreductie na toepassing van de maatregel  De geluidreductie is het verschil in geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder (bestaande) maatregelen en met de maatregelen zover die ligt boven de grenswaarde.  De geluidreductie wordt bepaald per woning, door de gemiddelde reductie te nemen over de geveldelen (oriëntatie en hoogte)

22 Wanneer stopt het criterium (1) kosten geluidreductie 100% 0% Als de streefwaarden bereikt zijn Maximale kosten

23 Wanneer stopt het criterium (2) kosten geluidreductie 100% 0% Als het maximum bedrag (maatregelpunten) op is Maximale kosten Bereikte geluidreductie

24 Wanneer stopt het criterium (3) geluidreductie 100% 0% 95% Als er nog veel maatregelpunten zijn maar de effectiviteit er van gering is ( 95% criterium) Maximale kosten Maximaal te bereiken geluidreductie

25

26 Resultaten Buitenring Maatregelen, 95% regel toegepast:  Dunne deklaag B op Buitenring  Schermen op 15 locaties, 2 tot 11 m hoog Hogere waarden:  Laagbouw: 59 stuks  Flats in Brunssum circa 200 stuks  Waarde varieert van: Laagbouw: 49-58 dB, kleine clusters Flats: 49-53 dB, middelste etages

27 Vervolg gebruik Rijksregeling  Financiën  Aanleg, reconstructie, actieplan  Provinciale afstemming


Download ppt "Doelmatigheid van maatregelen Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder."

Verwante presentaties


Ads door Google