De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters NAAMWOORDELIJK GEZEGDE STAPPENPLAN ONTLEDEN ZIN OEFENSITES WERKWOORDELIJK GEZEGDE OEFENSITES NAAMWOORDELIJK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters NAAMWOORDELIJK GEZEGDE STAPPENPLAN ONTLEDEN ZIN OEFENSITES WERKWOORDELIJK GEZEGDE OEFENSITES NAAMWOORDELIJK."— Transcript van de presentatie:

1 GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters NAAMWOORDELIJK GEZEGDE STAPPENPLAN ONTLEDEN ZIN OEFENSITES WERKWOORDELIJK GEZEGDE OEFENSITES NAAMWOORDELIJK GEZEGDE VOLLEDIGE UITLEG UITLEG PER ONDERDEEL UITLEG PER ONDERDEEL VOLLEDIGE UITLEG

2 HET NAAMWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters Uitleg totaal Andere uitleg oefenen koppelwerkwoorden werkwoordelijk deel naamwoordelijk deel voorbeelden stappenplan

3 HET NAAMWOORDELIJK GEZEGDE zijn worden blijven blijken lijken schijnen heten dunken voorkomen 2012 Bert Spitters Zelfstandig naamwoord Of Bijvoeglijk naamwoord + Werkwoordelijk deel Naamwoordelijk deel

4 Wat zijn de eigenschappen van het naamwoordelijk gezegde? Het naamwoordelijk gezegde is het zinsdeel dat altijd uit 2 delen bestaat: De nieuwe James Bondfilm is nu al een groot kassucces. het werkwoordelijk deel het naamwoordelijk deel

5 naamwoordelijk gezegde Het werkwoordelijk deel bevat een of meerdere werkwoorden. Het belangrijkste werkwoord is ALTIJD een KOPPELWERKWOORD (KWW) Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk deel?

6 Mijn broer blijft de beste van zijn team. Mijn broer = de beste van zijn team. Naamwoordelijk gezegde: blijft de beste van zijn team. Wat zijn koppelwerkwoorden? Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die zelf geen betekenis hebben. Samen met een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord geven ze aan wat het onderwerp is(=). Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die zelf geen betekenis hebben. Samen met een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord geven ze aan wat het onderwerp is(=). naamwoordelijk gezegde

7 Welke koppelwerkwoorden zijn er? de koppelwerkwoorden zijn worden blijven blijken lijken schijnen heten dunken voorkomen naamwoordelijk gezegde

8 Welke koppelwerkwoorden zijn er? ZIJN blijken heten WORDEN lijken dunken BLIJVEN schijnen voorkomen Overzichtelijk in volgorde van belangrijkheid bij elkaar: Nog een keer: naamwoordelijk gezegde

9 2 De popster wordt zijn grote voorbeeld. 1 In het zonlicht zijn de beelden prachtig. 3 Tegenover de klant blijft de verkoper aardig. 4 Nu blijkt de renner ook een talentvolle bokser. 5 De websites lijken prima zo. 6 De nieuwe foto’s schijnen onduidelijk. 7 Deze aanbiedingen heten voordeling! 9 Het verhaal komt me bekend voor. 8 Zij dunkt mij een vriendelijk meisje. Voorbeelden: naamwoordelijk gezegde

10 Wat zijn de kenmerken van het naamwoordelijk deel? 1 Het is een woord of woordgroep 2 Het belangrijkste woord is een BN of ZN vb. Hij wordt onze nieuwe premier. vb. Mijn vader is boos op zijn viervoeter. ZN BN naamwoordelijk gezegde

11 Welk zinsdeel staat nooit in een zin met een naamwoordelijk gezegde? Het LIJDEN VOORWERP staat NOOIT in een zin met een naamwoordelijk gezegde. naamwoordelijk gezegde

12 Met welk werkwoord kan het koppelwerkwoord wel en met welk NOOIT samen een gezegde vormen? NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN Het koppelwerkwoord (kww) kan wel een gezegde vormen met een hulpwerkwoord (hww), maar nooit met een zelfstandig werkwoord (zww) naamwoordelijk gezegde

13 STAPPENPLAN volgende Zet de persoonsvorm tussen haakjes. ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

14 ZWW KWW Zoek alle werkwoorden in de zin. Het belangrijkste werkwoord in de zin is een ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

15 De zin heeft een WERKWOORDELIJK GEZEGDE volgende ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

16 De zin heeft een NAAMWOORDELIJK GEZEGDE volgende ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

17 Zoek het WERKWOORDELIJK deel volgende ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

18 Zoek het ONDERWERP volgende ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

19 Zoek het NAAMWOORDELIJK deel volgende ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

20 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek het ONDERWERP. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

21 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek het LIJDEND VOORWERP. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

22 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek het MEEWERKEND VOORWERP. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

23 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek het VOORZETSELVOORWERP. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

24 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN PLAATS. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

25 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN TIJD. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

26 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN REDEN. volgende NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

27 ? WIE WAT Aan/voor WIE VZ…. WAAR WANNEER WAAROM HOE Zoek de BIJWOORDELIJKE BEPALING VAN HOEDANIGHEID. Naar begin

28 Sites naamwoordelijk gezegde Andere uitleg Oefenen NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

29 HET NAAMWOORDELIJK GEZEGDE zijn worden blijven blijken lijken schijnen heten dunken voorkomen 2012 Bert Spitters Zelfstandig naamwoord Of Bijvoeglijk naamwoord + Werkwoordelijk deel Naamwoordelijk deel NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

30 Wat zijn de eigenschappen van het naamwoordelijk gezegde? Het naamwoordelijk gezegde is het zinsdeel dat altijd uit 2 delen bestaat: De nieuwe James Bondfilm is nu al een groot kassucces. het werkwoordelijk deel het naamwoordelijk deel NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

31 Het werkwoordelijk deel bevat een of meerdere werkwoorden. Het belangrijkste werkwoord is ALTIJD een KOPPELWERKWOORD (KWW) Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk deel? NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

32 Mijn broer blijft de beste van zijn team. Mijn broer = de beste van zijn team. Naamwoordelijk gezegde: blijft de beste van zijn team. Wat zijn koppelwerkwoorden? Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die zelf geen betekenis hebben. Samen met een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord geven ze aan wat het onderwerp is(=). Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die zelf geen betekenis hebben. Samen met een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord geven ze aan wat het onderwerp is(=). NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

33 Welke koppelwerkwoorden zijn er? de koppelwerkwoorden zijn worden blijven blijken lijken schijnen heten dunken voorkomen NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

34 Welke koppelwerkwoorden zijn er? ZIJN blijken heten WORDEN lijken dunken BLIJVEN schijnen voorkomen Overzichtelijk in volgorde van belangrijkheid bij elkaar: Nog een keer: NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

35 2 De popster wordt zijn grote voorbeeld. 1 In het zonlicht zijn de beelden prachtig. 3 Tegenover de klant blijft de verkoper aardig. 4 Nu blijkt de renner ook een talentvolle bokser. 5 De websites lijken prima zo. 6 De nieuwe foto’s schijnen onduidelijk. 7 Deze aanbiedingen heten voordeling! 9 Het verhaal komt me bekend voor. 8 Zij dunkt mij een vriendelijk meisje. Voorbeelden: NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

36 Wat zijn de kenmerken van het naamwoordelijk deel? 1 Het is een woord of woordgroep 2 Het belangrijkste woord is een BN of ZN vb. Hij wordt onze nieuwe premier. vb. Mijn vader is boos op zijn viervoeter. ZN BN NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde

37 Welk zinsdeel staat nooit in een zin met een naamwoordelijk gezegde? Het LIJDEN VOORWERP staat NOOIT in een zin met een naamwoordelijk gezegde. NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde volgende

38 Met welk werkwoord kan het koppelwerkwoord wel en met welk NOOIT samen een gezegde vormen? NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN naamwoordelijk gezegde Het koppelwerkwoord (kww) kan in een enkelvoudige zin samen staan met een hulpwerkwoord (hww), maar nooit met een zelfstandig werkwoord (zww)

39 Klik op SRMT om de presentatie te beginnen 2012 Bert Spitters Werkwoordelijk gezegde NAAR BEGIN NAAR STAPPENPLAN

40 HET WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters Alle werkwoorden in de zin. ZWWHWW Werkwoordelijk gezegde

41 Het werkwoordelijk gezegde is het zinsdeel dat aangeeft wat het onderwerp doet. Deze zin lees ik hier nu. 1 1 Werkwoordelijk gezegde Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk gezegde?

42 Het belangrijkste werkwoord is altijd een zelfstandig werkwoord (ZWW). Werkwoordelijk gezegde 2 2 Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk gezegde?

43 De televisie toont mooie schaatsbeelden. De televisie toont. Werkwoordelijk gezegde: toont Wat is een zelfstandig werkwoord? Een zelfstandige werkwoord is een werkwoord dat aangeeft wat het onderwerp doet. Het is de kern van het werkwoordelijk gezegde. Werkwoordelijk gezegde

44 James Bond is ongezien het pand binnengekomen. hwwzww De Waalwijkse uitvinder zou dat bedacht kunnen hebben. hww zwwhww Werkwoordelijk gezegde Met welk werkwoord kan het zelfstandig werkwoord samen het gezegde vormen? Met een of meer hulpwerkwoorden.

45 Werkwoordelijk gezegde Werkwoorden met zich of een vorm ervan noemen we wederkerende werkwoorden. Zich* wassenzich vergissen zich bedenkenzich overtuigen zich afvragenzich oppeppen “zich’’ noemen we het wederkerend voornaamwoord (wd.vnw) Het werkwoordelijk gezegde met zich of een vorm ervan.

46 Werkwoordelijk gezegde Het werkwoordelijk gezegde met zich of een vorm ervan. 1. Ik was me elke ochtend. 2.Jij/u wast je/zich elke ochtend. 3. Hij, zijn, men wast zich elke ochtend. 1.Wij wassen ons elke ochtend. 2. Jullie wassen je elke ochtend. 3. Zij/ze wassen zich elke ochtend.

47 2 In de tram worden de passagiers gecontroleerd. 1 Het computerbedrijf heeft zich bij de koop vergist. Voorbeelden: Werkwoordelijk gezegde hww zww hww Wd. vnw 3. Hij heeft dat gewoon te doen. hww zww vz

48 Scheidbare werkwoorden: Werkwoordelijk gezegde Scheidbare werkwoorden zijn zelfstandige werkwoorden met een voorvoegsel (vv) of pro partikel (pp). In de tegenwoordige en verleden tijd splitst het werkwoord zich. aandoenZe doet haar jas aan. schoonmakenHij maakt de kamer schoon. paardrijdenAnkie rijdt al jaren paard. zww pp

49 Vragen: Werkwoordelijk gezegde Kunnen in een werkwoordelijk gezegde twee zelfstandige werkwoorden staan? In een werkwoordelijk gezegde kan maar één zelfstandig werkwoord staan. Kan in een werkwoordelijk gezegde een koppelwerkwoord staan? In een werkwoordelijk gezegde kan geen koppelwerkwoord staan. Welke twee zinsdelen vormen de kern van een zin? De kern van de zin bestaat uit het onderwerp en het gezegde.

50 Sites werkwoordelijk gezegde Andere uitleg Oefenen terug

51 HET WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters Uitleg totaal Andere uitleg oefenen Wat is het ww gez? Zww? Hww voorbeelden stappenplan vragen terug Scheidbaar ww? Wederkerend ww? Zww?

52 HET WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters Alle werkwoorden in de zin. ZWWHWW Werkwoordelijk gezegde

53 Het werkwoordelijk gezegde is het zinsdeel dat aangeeft wat het onderwerp doet. Deze zin lees ik hier nu. 1 1 Werkwoordelijk gezegde Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk gezegde?

54 Het belangrijkste werkwoord is altijd een zelfstandig werkwoord (ZWW). Werkwoordelijk gezegde 2 2 Wat zijn de kenmerken van het werkwoordelijk gezegde? Per onderdeel Per onderdeel Begin

55 De televisie toont mooie schaatsbeelden. De televisie toont. Werkwoordelijk gezegde: toont Wat is een zelfstandig werkwoord? Een zelfstandige werkwoord is een werkwoord dat aangeeft wat het onderwerp doet. Het is de kern van het werkwoordelijk gezegde. Werkwoordelijk gezegde Per onderdeel Per onderdeel Begin

56 James Bond is ongezien het pand binnengekomen. hwwzww De Waalwijkse uitvinder zou dat bedacht kunnen hebben. hww zwwhww Werkwoordelijk gezegde Met welk werkwoord kan het zelfstandig werkwoord samen het gezegde vormen? Met een of meer hulpwerkwoorden. Per onderdeel Per onderdeel Begin

57 Werkwoordelijk gezegde Werkwoorden met zich of een vorm ervan noemen we wederkerende werkwoorden. Zich* wassenzich vergissen zich bedenkenzich overtuigen zich afvragenzich oppeppen “zich’’ noemen we het wederkerend voornaamwoord (wd.vnw) Het werkwoordelijk gezegde met zich of een vorm ervan.

58 Werkwoordelijk gezegde Het werkwoordelijk gezegde met zich of een vorm ervan. 1. Ik was me elke ochtend. 2.Jij/u wast je/zich elke ochtend. 3. Hij, zijn, men wast zich elke ochtend. 1.Wij wassen ons elke ochtend. 2. Jullie wassen je elke ochtend. 3. Zij/ze wassen zich elke ochtend. Per onderdeel Per onderdeel Begin

59 2 In de tram worden de passagiers gecontroleerd. 1 Het computerbedrijf heeft zich bij de koop vergist. Voorbeelden: Werkwoordelijk gezegde hww zww hww Wd. vnw 3. Hij heeft dat gewoon te doen. hww zww vz Per onderdeel Per onderdeel Begin

60 Scheidbare werkwoorden: Werkwoordelijk gezegde Scheidbare werkwoorden zijn zelfstandige werkwoorden met een voorvoegsel (vv) of pro partikel (pp). In de tegenwoordige en verleden tijd splitst het werkwoord zich. aandoenZe doet haar jas aan. schoonmakenHij maakt de kamer schoon. paardrijdenAnkie rijdt al jaren paard. zww pp Per onderdeel Per onderdeel Begin

61 Vragen: Werkwoordelijk gezegde Kunnen in een werkwoordelijk gezegde twee zelfstandige werkwoorden staan? In een werkwoordelijk gezegde kan maar één zelfstandig werkwoord staan. Kan in een werkwoordelijk gezegde een koppelwerkwoord staan? In een werkwoordelijk gezegde kan geen koppelwerkwoord staan. Welke twee zinsdelen vormen de kern van een zin? De kern van de zin bestaat uit het onderwerp en het gezegde. Per onderdeel Per onderdeel Begin

62 Sites werkwoordelijk gezegde Andere uitleg Oefenen Begin


Download ppt "GRAMMATICA WERKWOORDELIJK GEZEGDE 2012 Bert Spitters NAAMWOORDELIJK GEZEGDE STAPPENPLAN ONTLEDEN ZIN OEFENSITES WERKWOORDELIJK GEZEGDE OEFENSITES NAAMWOORDELIJK."

Verwante presentaties


Ads door Google