De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering jeugdzorg 23 mei 2012. Inhoud presentatie Doel Informeren over stelsel van financiering jeugdzorg nu Inhoud 1.Algemeen: context, regelgeving,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering jeugdzorg 23 mei 2012. Inhoud presentatie Doel Informeren over stelsel van financiering jeugdzorg nu Inhoud 1.Algemeen: context, regelgeving,"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering jeugdzorg 23 mei 2012

2 Inhoud presentatie Doel Informeren over stelsel van financiering jeugdzorg nu Inhoud 1.Algemeen: context, regelgeving, budget doeluitkering 2.BJZ: Jeugdbescherming en –reclassering 3.BJZ: toegangstaken en AMK 4.Jeugd- en Opvoedhulp: zorgaanbod

3 1. Wet jeugdzorg: rol provincie 1.Bureau jeugdzorg: toegang, AMK, jeugdbescherming en jeugdreclassering 2. Voldoende en passend aanbod jeugd- en opvoedhulp 3. Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid en afstemming sectoren 4. Beleidsinformatie jeugdzorg 5. PS: Beleidskader, GS uitvoeringsprogramma jaarlijks

4 Wet en regelgeving 1.Rijk - Provincie: Wet jeugdzorg, Doeluitkering en Besluit bekostiging 2. Provincie - Jeugdzorg: Subsidieverordening jeugdzorg, jaarlijks Uitvoeringsprogramma

5 Budgetten en toedeling (1) Budget PNH 2012: Ministerie van VWS€ 85.7 mln. Ministerie van V&J€ 16.2 mln. Doeluitkering Totaal€ 101.9 mln. structureel Autonoom€ 500.000,- structureel

6 Budgetten en toedeling (2) Verdeling Rijk naar provincies: - Jaarlijks onderhandelen over landelijk budget - VWS deel: op basis van SCP-advies over 15 provincies/GSR - Justitie: P x Q met vastgestelde tarieven

7 Budget en verdeling PNH Jaarlijks Uitvoeringsprogramma jeugdzorg: besluiten over wensen en knelpunten Vraaganalyse BJZ: behoefte aan jeugdzorg komend jaar Afweging: prioriteiten (Beleidskader jeugdzorg), financiële ruimte nieuw beleid (structureel, incidenteel)

8 2. Bureau Jeugdzorg: Justitie

9 Bureau Jeugdzorg: Justitie Budget 2012: € 15,7 mln. Normbedragen voor pupillen: v(Ots) tot 1 jaar(544) Ots(1037) (Voorlopige) voogdij(252) Jeugdreclassering(455) Samenloop civiel/straf(93) Overhead ITB harde kern en criem(15/16)

10 BJZ: Justitie Voordelen Helder systeem Beleidsinformatie beschikbaar Nadelen Geen greep op instroom (kinderrechter) Veel en gedetailleerde eisen Technische discussie over tarieven Tijdsfactor: financiering op jaar t-1

11 Bureau Jeugdzorg: VWS

12 3. BJZ: VWS Historisch gegroeid Landelijke normering afgeblazen (te duur) Onderhandelen over budget IPO-VWS Indeling nu AMK: provinciale PxQ subsidie Aparte categorieën: Kindertelefoon, Deskundigheid voorliggende voorzieningen en Beheer informatiesysteem Indicatiestelling: jeugdzorg en jeugd-GGZ Niet-geïndiceerde ambulante jeugdzorg

13 BJZ: sturen Prestatie-indicatoren verbeterplan bedrijfsvoering Personeelsbeleid, wachtlijsten en doorlooptijden: AMK, JB en JR Sturing: provincie kwartaalrapportage Afspraken met V&J: financiering, doorlooptijd Ots en ziekteverzuim

14 4. Jeugd- en Opvoedhulp (1) 1. Regionaal: N-HN: Parlan, de Praktijk Md en Zd Kennemerland: OCK Het Spalier ‘t Gooi: Leger des Heils en Zandbergen 2. Specialistisch: De Bascule (i.s.m. Amsterdam) 3. Landelijk werkende instellingen: O.a. William Schrikker Pleegzorg, HoenderlooGroep (naar provincie: 2012)

15 Jeugd- en Opvoedhulp (2) Kern systeem: stelsel normharmonisatie Hulpvormen genormeerd: capaciteitsplaatsen residentieel, pleegzorg, dagbehandeling, ambulant (P x Q) Landelijke indexering: OVA Elementen aan toegevoegd: startzorg, flexbudget, Ambulante hulp De Praktijk

16 J&O’s: sturen Kern: afrekenen op bezettingsgraad capaciteit Trajectfinancering: contouren uitgewerkt (IPO), ingehaald door transitie Sturen op prestaties: wachtlijsten, doorlooptijden Intentie verbetering aansturing 2013: nieuwe verordening

17 Wat gaat er goed, wat kan beter Goed Financieel gezonde instellingen Beter Afrekenen

18 Discussie/casus/stellingen Een kind heeft jeugdzorg nodig: Hoe krijgen zoveel mogelijk kinderen hulp? Bemoei je je met de bedrijfsvoering? Wat zijn positieve prikkels?


Download ppt "Financiering jeugdzorg 23 mei 2012. Inhoud presentatie Doel Informeren over stelsel van financiering jeugdzorg nu Inhoud 1.Algemeen: context, regelgeving,"

Verwante presentaties


Ads door Google