De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Orthopedagogiek Prof. dr. Karla Van Leeuwen 15/2/20111.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Orthopedagogiek Prof. dr. Karla Van Leeuwen 15/2/20111."— Transcript van de presentatie:

1 Orthopedagogiek Prof. dr. Karla Van Leeuwen 15/2/20111

2 OVERZICHT Orthopedagogiek Optie orthopedagogiek (bachelor) Overstap uit Kortrijk Afstudeerrichting orthopedagogiek (master) Erasmus Werkvelden Korte stage

3 ORTHOPEDAGOGIEK Als discipline Opvoeding en ontwikkeling verlopen niet steeds vanzelfsprekend –omwille van problemen bij kinderen en jongeren –omwille van opvoedingsvragen bij ouders, leerkrachten, hulpverleners –omwille van een verkeerde match tussen opvoedingsvraag en – aanbod

4 ORTHOPEDAGOGIEK Wanneer men daar niet meer vanzelf uitgeraakt ⇒ Orthopedagogische hulp Gericht op verschillende doelgroepen –Personen met leerstoornissen –Kinderen en jongeren met gedrags- en psychosociale problemen –Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis –Personen met een handicap –Gezinnen met opvoedingsproblemen –Zieke kinderen

5 ORTHOPEDAGOGIEK Aandacht voor diverse contexten –het gezin –de school –gezinsaanvullende hulp –gezinsvervangende situaties

6 ORTHOPEDAGOGIEK Als wetenschap Wetenschappelijke studie van het handelen in ‘problematische opvoedingssituaties’ –Inzicht verwerven in het ontstaan en voortbestaan van problematische opvoedingssituaties –Ontwikkelen van specifieke diagnostische instrumenten –Ontwikkelen, toepassen en evalueren van orthopedagogische begeleidings- en behandelingsprogramma’s

7 SPECIFICITEIT Breed programma met aandacht voor –veel aandacht voor diagnostiek en interventies (2x 8 SP) –verschillende doelgroepen (thema’s en verdieping) –verschillende contexten (gezin, onderwijs, hulpverlening) –verschillende niveaus van interventie (cliëntniveau, beleid) Evenwicht tussen theoretische opleiding en beroepsgerichte vorming –Practica verbonden aan diagnostiek en interventies, o.a. gelinkt aan de Orthopedagogische Consultatiedienst Leuven –Stages (ook buitenland) –Verdieping en casuïstiek Keuze mogelijk voor zekere mate van specialisatie –Brede keuzevensters Belangrijke plaats voor aanverwante basisdisciplines in keuzevensters 7

8 BACHELOR PW: ORTHOPEDAGOGIEK Optie 35 studiepunten Korte stage orthopedagogiek (5) Menselijke erfelijkheidsleer (4) Gedragsneurowetenschappen, deel 1 (6) Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis (5) Pedagogische hulpverlening aan personen met een handicap (5) Psychopathologie en psychiatrie (6) Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden (4) 8

9 OVERSTAP UIT KORTRIJK Indien studenten overstappen uit de bachelor onderwijskunde in Kortrijk naar 3 e fase Ortho in Leuven volgen ze Psychodiagnostiek i.p.v. Gedragsneurowetenschappen, deel 1. 9

10 MASTERPROEF METHODOLOGISCH OPO ONDERWIJS- en OPLEIDINGS- KUNDE (76 stp) SOCIALE EN CULTURELE PEDAGOGIEK (73 stp) ORTHO- PEDAGOGIEK (69 à 76 stp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingstam (plicht + keuze) Praktijk- (25sp) OF Onderzoeksstage (20sp) Verdieping & casuïstiek Keuze (aanvullen tot 120) Specifieke lerarenopleiding (14 stp) -Vakdidactiek gedragswetenschappen - Concretisering thema’s vakdidactiek gedragswet. - Praktijkoriëntatie Universiteitsbrede keuze -opo’s uit andere afstudeerrichtingen - opo’s uit andere masteropleidingen - opo’s uit theoretisch gedeelte SLO

11 MASTER PW: ORTHOPEDAGOGIEK AFSTUDEERRICHTING ORTHOPEDAGOGIEK Richtingsstam orthopedagogiek: plicht –Orthopedagogiek, m.i.v. deontologie en beroepsethiek 5 pt. –Onderwijs aan kinderen met specifieke noden 5 pt. –Diagnostiek in de pedagogische hulpverlening m.i.v. practicum 8 pt –Orthopedagogische interventies m.i.v. practicum 8 pt. –Beleid inzake orthopedagogische hulpverlening 5 pt. Richtingsstam orthopedagogiek: twee te kiezen uit: –Thema’s uit de gezinspedagogiek 5 pt. –Thema's uit de bijzondere orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen 5 pt. –Thema's uit de bijzondere orthopedagogiek: handicap en ontwikkelingsstoornissen 5 pt. –Thema's uit de bijzondere orthopedagogiek: leerstoornissen 5 pt. –Topics in Parenting and Special Education 5 pt.

12 MASTER PW: ORTHOPEDAGOGIEK Stage orthopedagogiek Praktijkstage in de orthopedagogiek 25 pt. –20 weken klinische stage –orthopedagogisch werkveld in Vlaanderen of buitenland (Europees of niet-Europees) –‘Verdieping en casuïstiek in de orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening’ gedrags- en opvoedingsproblemen 4 pt. handicap en ontwikkelingsstoornissen 4 pt. leerstoornissen en leerlingenbegeleiding 4 pt. onderwijs aan kinderen met specifieke noden 4 pt. uithuisgeplaatste minderjarigen in de jeugdzorg 4 pt OF Onderzoeksstage in de orthopedagogiek 20 pt. –16 weken –onderzoekssetting in Vlaanderen of buitenland –Extra opo i.p.v. verdieping en casuïstiek i.s.m. stageverantwoordelijke

13 MASTER PW: ORTHOPEDAGOGIEK Keuze orthopedagogiek (1 opo kiezen) –GEDRAGS- EN OPVOEDINGSPROBLEMEN –LEERLINGENBEGELEIDING EN LEERSTOORNISSEN –HANDICAPS KEUZE SLO Universiteitsbreed –Vrijblijvend aangeraden keuzeopo’s per afstudeerrichting te vinden op http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/programma/keuzepedwet http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/programma/keuzepedwet

14 ERASMUS Vakken Praktijkstage of Onderzoeksstage Website: http://ppw.kuleuven.be/ogop/LLP-Erasmus/index Contactpersoon: Katleen Bergs katleen.bergs@ped.kuleuven.be

15 ERASMUS Land / StadAantal plaatsen EuropaAmsterdam4 Groningen3 Leiden4 Utrecht1 Keulen2 Padua1 Trondheim2 AfrikaRwanda (Kigali / Gatagara)1 tot 2 Zuid-Afrika (Klerksdorp)1 tot 2 Zuid-AmerikaPeru (Lima)1 tot 6 TOTAAL27 EventueelParijs, Warshau

16 16 WERKVELDEN Welzijnssector –Kind & Gezin, Algemeen welzijnswerk, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, … Onderwijs en vorming –gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB, hoger onderwijs, vormingsdiensten en –organisaties, … Gezondheidszorg –(kinder)psychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, pediatrie … Onderzoek Beleid Andere –zelfstandige praktijk

17 WERKVELDEN Directe cliëntgerichte taken –Opvoedingsondersteuning –Diagnostische activiteiten –Handelingsplanning –Persoonsgerichte begeleiding of behandeling –Advisering en begeleiding van ouders, leerkrachten, begeleiders

18 WERKVELDEN Indirecte cliëntgerichte taken –Vormgeving en uitbouw van orthopedagogische hulp –Pedagogische beleidsvoering –Kwaliteitszorg –Overleg (intern en extern) –Onderzoek

19 KORTE STAGE Soepele volgtijdelijkheid met P0L31A of P0L67A: Kinderen en jongeren met specifieke noden: een orthopedagogisch perspectief EN P0L32A of P0L68A: Opvoedingsproblemen in gezin en school

20 KORTE STAGE Doelstellingen exemplarisch kennismaken met pedagogisch werk- of onderzoeksveld en met de pedagogische vraagstellingen en interventies die daarbinnen plaatsvinden initiële praktijk- of onderzoekservaringen opdoen

21 KORTE STAGE Drie weken effectieve stage in stagevoorziening –2 weken voorafgaand aan het academiejaar en de eerste week van het academiejaar Terugkomsessie i.v.m. de stage –1e semester Bezoek aan 2 orthopedagogische settings –1e semester Stageverslag –Indienen tegen einde van het eerste semester

22 KORTE STAGE Infosessie: 27 februari 2012 om 13u in VHI 01.29


Download ppt "Orthopedagogiek Prof. dr. Karla Van Leeuwen 15/2/20111."

Verwante presentaties


Ads door Google