De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dwang en drang in Amsterdam Rol en positionering gecertificeerde instellingen en RvdK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dwang en drang in Amsterdam Rol en positionering gecertificeerde instellingen en RvdK."— Transcript van de presentatie:

1 Dwang en drang in Amsterdam Rol en positionering gecertificeerde instellingen en RvdK

2 2 Koersbesluit Amsterdam Eigen verantwoordelijkheid en kracht Kleine problemen, klein houden Effectieve hulp in eigen omgeving Goedkoper door minder schakels

3 Geen sectoren, maar 4 zorgvormen Digitaal platform Wijkteams Flexibel aanbod Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen Opschalen naar gecertificeerde instelling bij onveiligheid kinderen en ouders die geen hulp accepteren Gebiedsgericht werken in 22 wijken 3

4 4 Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Digitaal platform Flexibel zorgaanbod Ouder- en Kindteams Samen Doen-teams Directe leefomgeving (wijk) Jeugdige, gezin, medeopvoeders

5 5 Gespecialiseerde voorzieningen Flexibel basisaanbod ouder- en kindteams Samen Doen-teams Directe leefomgeving (wijk ) Jeugdbescherming en reclassering AMHK RvdK Digitaal platform

6 Keuze Amsterdam/veiligheidsregio voor Gecertificeerde instellingen (GI) Minimaal 2 jaar continueren BJZ en WSG, argumenten: Ervaren partijen, dus beperken risico Rust: groei locale teams, samenwerken met GI in ontwikkeling Vanwege specifieke kennis: WSG, gezinsgericht ontwikkelen Keuze voor Generiek Gezinsgericht Werken (GGW): steeds meer gewenste resultaat voor kinderen met drang, zonder ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing, in schaduw OTS Duurzaam resultaat voor kind en gezin Gaan wijkgericht werken 6

7 Resultaten GGW tot nu toe, afname OTS

8 In cijfers trend aantal OTS-en percentages t.o.v. jaar ervoor 2009 01-01 2010 01-01 2011 01-01 2012 01-01 2013 01-01 BJZ excl. LWI2217722742220522350820919 Percentages100%102,5%97%97,5%97,3% BJAA23882433233722041820 Percentages100%102,5%95,7%94,3%82,6 %

9 Resultaten GGW tot nu toe, afname UHP

10 Relatie lokale teams (m.n. Samen Doen) – GI AANSLUITENDE WERKWIJZE SAMEN DOEN GENERALIST - GEZINSMANAGER GI: Generalist lokaal team: kan zelf enige drang inzetten BJAA beschikbaar voor advies Besluit overdracht naar GI als nodig Gezinsmanager: start met drang; dwang als nodig Bij overdracht regie naar GI : blijven samenwerken Afschalen als het weer kan

11 Ideeën Relatie GI – Raad Gecertificeerde instelling doet Verzoek Tot Onderzoek OTS als logisch sluitstuk gezinsplan Overleg met RvdK bij lastige afweging ja/nee OTS RvdK schuift daartoe aan in uitvoeringsoverleg casus 2014: uitwerken in samenwerkingsovereenkomst a.d.h.v. landelijke handreiking

12 Inkoop gecertificeerde instelling In veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Inhoudelijke verkenning a.d.h.v. koers gemeente Financiële verkenning, opgave BJAA/WSG Programma van eisen, gemeente Formele offerte, voor 1/3 besluitvorming Niet in te kopen taken: AMK, Crisis– en aansluitteam: 80% garantie mens volgt werk

13 HOE GAAN WE VERDER? 2014 virtueel oefenen met opdrachtgeverschap Overdragen deskundigheid naar lokale teams In werkpraktijk oefenen, oefenen, oefenen Werkproces en samenwerkingsprotocol opstellen CONTINUïTEIT VOOR HET GEZIN: ZO LICHT ALS KAN, ZO ZWAAR ALS MOET VEILIGHEID BLIJFT VOOROP STAAN


Download ppt "Dwang en drang in Amsterdam Rol en positionering gecertificeerde instellingen en RvdK."

Verwante presentaties


Ads door Google