De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begin Rondleiding Begin Rondleiding Sven Beirnaert Onderwijs dichtbij (t)huis!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begin Rondleiding Begin Rondleiding Sven Beirnaert Onderwijs dichtbij (t)huis!"— Transcript van de presentatie:

1 Begin Rondleiding Begin Rondleiding Sven Beirnaert Onderwijs dichtbij (t)huis!

2 onze eerstejaars Sluiten maak uw keuze 1A optie moderne talen wiskunde 1B kantoor – verkoop – verzorging - voeding 1B Nijverheid 1A optie handel - talen 1A optie handel - sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid - sport onze eerstejaars

3 Tweede jaar Eerste jaar onze eerste graad moderne weten- schappen ~ wiskunde elektriciteit - metaal elektriciteit - metaal kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging bedrijfs- economie bedrijfs- economie bedrijfs- economie optie sport bedrijfs- economie optie sport mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit optie sport mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie moderne talen ~ wiskunde 1B nijverheid 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1A optie handel ~ talen 1A optie handel ~ sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid ~ sport

4 Algemeen Secundair Onderwijs Eerste graad Tweede graad Derde graad Klik op een richting voor de lestabel economie ~ moderne talen economie ~ wiskunde moderne talen ~ wiskunde economie ~ weten- schappen moderne talen ~ weten- schappen weten- schappen ~ wiskunde economie A economie B wetenschappen moderne talen ~ wetenschappen 1A optie moderne talen ~ wiskunde

5 eerste graad aso vakken1MW2MW godsdienst22 Nederlands55 Nederlands expressie1 Frans65 Engels2 wiskunde65 natuurwetenschappen21 wetenschappelijk werk2 aardrijkskunde21 geschiedenis12 lichamelijke opvoeding22 muzikale opvoeding11 plastische opvoeding2 techniek22 socio-economische initiatie2 TOTAAL32 eerste graad aso

6 tweede graad aso vakken3EA3EB3 WE4EA4EB4WE godsdienst222222 Nederlands545545 Frans444444 Engels333222 Duits 111 wiskunde455455 economie4444 aardrijkskunde111111 geschiedenis222222 biologie112112 chemie112112 fysica112112 informatica111111 lichamelijke opvoeding222222 plastische opvoeding111 muzikale opvoeding111 TOTAAL32 tweede graad aso

7 Tweede jaar Eerste jaar Bedrijfseconomie (handel) moderne weten- schappen ~ wiskunde elektriciteit - metaal kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging bedrijfs- economie bedrijfs- economie bedrijfs- economie optie sport bedrijfs- economie optie sport mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit optie sport mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie moderne talen ~ wiskunde 1B nijverheid 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1A optie handel ~ talen 1A optie handel ~ sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid ~ sport

8 Bedrijfseconomie (handel) Eerste graad Tweede graad Derde graad Klik op een richting voor de lestabel handel informatica- beheer secretariaat ~ talen bedrijfseconomie (handel)handel ~ talen bedrijfsecnonomie 1A optie handel ~ talen bedrijfsecnonomie optie sport 1A optie handel ~ sport Lichamelijke opvoeding & sport boekhouden informatica Lichamelijke opvoeding & sport

9 eerste graad bedrijfseconomie vakken1HT1HS2BE2BES godsdienst2222 Nederlands5544 Nederlands expressie11 Frans5555 Engels122 wiskunde5554 natuurwetenschappen2211 toegepaste wetenschappen1 aardrijkskunde2211 geschiedenis1122 lichamelijke opvoeding2222 muzikale opvoeding1111 plastische opvoeding22 techniek2222 initiatie in bedrijfseconomie133 ICT-vaardigheden21 sport22 TOTAAL32 eerste graad bedrijfseconomie

10 tweede graad bedrijfseconomie vakken3BE4BE godsdienst22 Nederlands54 Frans54 Engels23 Duits1 wiskunde44 aardrijkskunde11 geschiedenis11 natuurwetenschappen22 lichamelijke opvoeding22 dactylo22 bedrijfseconomie66 toegepaste informatica22 TOTAAL34 tweede graad bedrijfseconomie

11 tweede graad bedrijfonomie vakken3LOS4LOS godsdienst22 Nederlands44 Frans33 Engels22 wiskunde33 geschiedenis11 aardrijkskunde11 natuurwetenschappen45 informatica11 muzikale opvoeding11 plastische opvoeding11 verbale expressie11 klasbegeleiding11 atletiek22 balsporten22 ritmiek11 omnisport11 toestelturnen22 zwemmen11 TOTAAL34 tweede graad lichamelijke opvoeding & sport

12 Tweede jaar Eerste jaar onze eerste graad moderne weten- schappen ~ wiskunde elektriciteit - metaal elektriciteit - metaal kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging bedrijfs- economie bedrijfs- economie optie sport mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit optie sport mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie moderne talen ~ wiskunde 1B nijverheid 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1A optie handel ~ talen 1A optie handel ~ sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid ~ sport

13 Nijverheid Eerste graad Tweede graad Derde graad Klik op een richting voor de lestabel doorstroming mogelijk naar Vrije Technische Scholen elektromechanicamechanische technieken mechanica ~ elektriciteit 1A optie nijverheid mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie nijverheid ~ sport lichamelijke opvoeding & sport lichamelijke opvoeding & sport

14 eerste graad nijverheid vakken1N1NS2ME2MES godsdienst2222 Nederlands5544 Frans4433 Engels22 wiskunde5555 natuurwetenschappen2211 aardrijkskunde2211 geschiedenis1122 lichamelijke opvoeding2222 muzikale opvoeding1111 plastische opvoeding22 techniek2222 technische activiteiten4274 sport22 toegepaste wetenschappen1 TOTAAL32 eerste graad nijverheid

15 tweede graad nijverheid vakken3EM3MT4EM4MT godsdienst2222 Nederlands4444 Frans2222 Engels2222 wiskunde5353 aardrijkskunde1111 geschiedenis1111 lichamelijke opvoeding2222 toegepaste fysica1111 toegepaste chemie11 elektriciteit33 schakeltechnieken22 energiekringen TV + PV22 mechanica322 mechanica CAD/CAM (TT)2223 mechanische constructies TV + PV1011 realisaties mechanica TV + PV34 TOTAAL34 tweede graad nijverheid

16 tweede graad bedrijfonomie vakken3LOS4LOS godsdienst22 Nederlands44 Frans33 Engels22 wiskunde33 geschiedenis11 aardrijkskunde11 natuurwetenschappen45 informatica11 muzikale opvoeding11 plastische opvoeding11 verbale expressie11 klasbegeleiding11 atletiek22 balsporten22 ritmiek11 omnisport11 toestelturnen22 zwemmen11 TOTAAL34 tweede graad lichamelijke opvoeding & sport

17 Tweede jaar Eerste jaar onze eerste graad moderne weten- schappen ~ wiskunde elektriciteit - metaal kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging bedrijfs- economie bedrijfs- economie optie sport mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie moderne talen ~ wiskunde 1B nijverheid 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1A optie handel ~ talen 1A optie handel ~ sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid ~ sport

18 Kantoor-verkoop-voeding-verzorging Eerste graad Tweede graad Derde graad Klik op een richting voor de lestabel doorstroming mogelijk naar Broeders Handel, Technisch Berkenboom Instituut of Carolus kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging

19 eerste graad kantoor-verkoop-voeding-verzorging vakken1bKV2bKV godsdienst22 Nederlands44 Frans22 wiskunde43 natuurwetenschappen22 maatschappelijke vorming32 lichamelijke opvoeding22 muzikale opvoeding11 plastische opvoeding31 techniek6 handvaardigheid verzorging - voeding3 personenzorg3 zorg voor leef- en woonsituatie2 zorg voor voeding4 ICT- en klaviervaardigheden2 initiatie in administratie2 TOTAAL32 eerste graad kantoor-verkoop-voeding-verzorging

20 Tweede jaar Eerste jaar onze eerste graad moderne weten- schappen ~ wiskunde elektriciteit - metaal elektriciteit - metaal kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging bedrijfs- economie bedrijfs- economie optie sport mechanica ~ elektriciteit mechanica ~ elektriciteit optie sport 1A optie moderne talen ~ wiskunde 1B nijverheid 1B kantoor ~ verkoop ~ voeding ~ verzorging 1A optie handel ~ talen 1A optie handel ~ sport 1A optie nijverheid 1A optie nijverheid ~ sport

21 Nijverheid BSO Eerste graad Tweede graad Derde graad Klik op een richting voor de lestabel centrale verwarming ~ sanitair basismechanica elektriciteit ~ metaal 1B nijverheid doorstroming naar andere beroepenvelden mogelijk specialisatiejaar verwarmingsinstallaties specialisatiejaar

22 eerste graad nijverheid BSO vakken1bN2bEM godsdienst22 Nederlands43 Frans11 wiskunde43 natuurwetenschappen22 maatschappelijke vorming32 lichamelijke opvoeding22 muzikale opvoeding11 plastische opvoeding31 techniek7 handvaardigheid nijverheid3 technische activiteiten metaal (P.V.)7 technische activiteiten elektriciteit (P.V.) 6 technische activiteiten hout (P.V.)2 TOTAAL32 eerste graad BSO nijverheid

23 Tweede graad basismechanica Vakken3bB4bB godsdienst22 project algemene vakken66 Frans11 toegepaste informatica11 lichamelijke opvoeding22 energiekringen TV11 energiekringen PV22 mechanische constructies verspaning TV 55 mechanische constructies verspaning PV 1410 installaties sanitair TV + PV4 TOTAAL34 tweede graad basismechanica

24 derde graad centrale verwarming - sanitair vakken5bCVS6bCVS godsdienst22 project algemene vakken44 Engels11 toegepaste economie2 lichamelijke opvoeding22 elektriciteit2 realisaties centrale verwarming TV37 realisaties sanitair TV53 realisaties centrale verwarming PV77 realisaties sanitair PV86 TOTAAL34 derde graad centrale verwarming - sanitair

25 7 e verwarmingsinstallaties vakken7bVI godsdienst2 project algemene vakken6 Engels2 toegepaste economie2 lichamelijke opvoeding2 labo verwarmingsinstallaties4 duurzame energiebronnen2 stage - practicum - seminarie14 TOTAAL34 7 e verwarmingsinstallaties

26 Onderwijs dichtbij (t)huis! Sven Beirnaert


Download ppt "Begin Rondleiding Begin Rondleiding Sven Beirnaert Onderwijs dichtbij (t)huis!"

Verwante presentaties


Ads door Google