De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Oude Nabije Oosten Mounir Lahcen Week 1 Introductie Oudheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Oude Nabije Oosten Mounir Lahcen Week 1 Introductie Oudheid."— Transcript van de presentatie:

1 Het Oude Nabije Oosten Mounir Lahcen Week 1 Introductie Oudheid

2 Vandaag: Oude Nabije Oosten Hölkeskamp

3 Toenemende complexiteit van samenlevingen Toenemende complexiteit van samenlevingen Agrarische ontwikkeling Verbeterde voedselvoorziening StedenvormingSpecialisatie S taatsvorming

4

5

6

7 Slag bij Kadesh (1274 v.Chr.)

8 It is concluded that Reamasesa-Mai-amana, the Great King, the king (of the land of Egypt) with Hattusili, the Great King, the king of the land of Hatti, his brother, for the land of Egypt and the land of Hatti, in order to establish a good peace and a good fraternity forever among them.

9

10 Neo-Assyrisch hybride wezen (ca. 707 v.Chr.)

11

12 Ishtarpoort te Babylon, gebouwd door Nebukadnessar II (605-562 v.Chr.)

13

14

15 ‘Rise and Fall of Empires’ ‘Onvermijdelijkheidsgedachte’: opkomstbloeivervalopkomstbloei verval

16 Continuïteit: Schrift Kunst Religie Bestuur Et cetera… voorbeeld: Het Gilgame š- epos

17 Gilgameš-epos Gilgameš en Enkidu, 3e millennium v. C. (Ur) Gilgameš houdt bevochten leeuw vast, 8e eeuw v.C. (paleis Sargon II)

18

19 Conventies bij (gereconstrueerde) vertalingen Cursiefeen vertaling die niet helemaal zeker is [Griek]een aanvulling die vrijwel zeker is ….er is wel tekst, maar de tekens hebben (nog) geen bevredigende interpretatie of lezing opgeleverd [….]lacune in een vers of regel; het aantal puntjes zegt niets over de lengte van de lacune, of het aantal tekens dat zich in de lacune bevond [cursief]aanvulling van verloren tekst die waarschijnlijk maar onzeker is; bij grote twijfel wordt nog een vraagteken toegevoegd (romein)aanvulling die slechts dient om de Nederlandse zin beter te laten lopen 15’de regelnummering berust op giswerk omdat een onbekend aantal verzen verloren is gegaan

20 Vooruitblik week 2 Reader: – artikelen bronteksten Thema: – ‘Codificatie van de wet in archaïsch Griekenland’ – Voorbeeld: artikel Hölkeskamp Buste van Solon Nationaal Museum Napels

21 Structuur reader: Artikelen – Presenteren verschillende visies op en debatten over weekthema Vraagstelling strategie Brongebruik m.b.t. argumentatie > welke plaats neemt artikel in debat in? Bronteksten – Voeding voor argumentatie

22 Thema: codificatie van de wet Archaïsche periode : c. 750 v. Chr. – c. 500 v. Chr. – veranderingen op alle gebieden (economisch, demografisch, politiek, etc.) Codificatie – Pan-Helleens verschijnsel? Introductie schrift? – Aanleiding? Adellijke willekeur inperken? Karakter wetten?

23 Ontleding artikel Hölkeskamp ‘ Ontleding artikel Hölkeskamp ‘Arbitrators, lawgivers, and the “codification of law” in Archaic Greece. Problems and Perspectives’ Structuur artikel: 1.Uiteenzetting debat + gangbare aannames (“The state of the question”, p. 49) 2.Problematisering (“The problem”, p. 51) 3.Uitwerking + conclusie (“The Polis and its laws: legislation as interaction of institutions”, p. 72)

24 Ontleding Hölkeskamp Groep 1: p. 49 tot tweede alinea p. 55 – Uiteenzetting debat + begin probleemstelling Groep 2: p. 55 (Does the little …) tot p. 72 (c.) – Kern probleemstelling Groep 3: p. 72 t/m p. 81 – Conclusie

25 ad. 1. Gangbare aannames (‘orthodox view’): codificatie was Pan-Helleens verschijnsel aanleiding codificatie was strijd elite vs volk codificatie signaleert overgang naar klassieke polis

26 ad. 2. problematisering: Bronnen – Literaire bronnen zijn schaars, komen uit latere periodes en zijn duidelijk beïnvloed door de ‘bovenmenselijke’ status die de wetgevers zijn gaan genieten in latere tijden. Anachronistische zoektocht naar verschijnsel codificatie: – Verwarring oorzaak – gevolg – Definitie codificatie: Collectie van wetten die allen een gelijke normatieve status hebben Nauwer: Een gesloten, systematisch geheel gekenmerkt door uniformiteit en interne samenhang

27 ad. 3. Uitwerking & conclusie Bronnen tonen aan: polis = wetgevende lichaam, dus: – eerst polisvorming (oorzaak), dan pas codificatie (gevolg) Codificatie is gevolg van concrete benodigdheid n.a.v. vernieuwde omstandigheden (= polis), niet ideologisch doel op zich Karakter wetten toont aan: – Demos staat centraal in wetgeving; volksvergadering + magistraten vormen samen wetgevend lichaam – Publieke opstelling wetten (es meson) – Wetgevend lichaam verantwoordelijk voor bewaking wetten > ‘buffer’


Download ppt "Het Oude Nabije Oosten Mounir Lahcen Week 1 Introductie Oudheid."

Verwante presentaties


Ads door Google