De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NL POLITIE NEDERLAND Suicide door politiemedewerkers Van ontkenning naar erkenning… Geertje Spijkerman, Centrale Vertrouwenspersoon politie NN Manette.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NL POLITIE NEDERLAND Suicide door politiemedewerkers Van ontkenning naar erkenning… Geertje Spijkerman, Centrale Vertrouwenspersoon politie NN Manette."— Transcript van de presentatie:

1 NL POLITIE NEDERLAND Suicide door politiemedewerkers Van ontkenning naar erkenning… Geertje Spijkerman, Centrale Vertrouwenspersoon politie NN Manette Baggen, plv. directeur programma Weerbaarheid NP

2 Terugblik……situatie voor 2012 Regelmatig nemen ook politiemedewerkers het besluit zich van het leven te beroven. Maar hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Wat weten we van mogelijke oorzaken? Is er een dienstwapen bij betrokken? In hoeverre willen we als organisatie ook daadwerkelijk het thema onder ogen zien? In hoeverre willen we ook daadwerkelijk proberen om suïcide door onze eigen mensen te voorkomen? Van taboe naar … het accepteren van kwetsbaarheid?

3 Context: meer aandacht voor weerbaarheid binnen de Nederlandse Politie  Start Programma Versterking Professionele Weerbaarheid – investeringen ogv fysiek, mentale en moreel/spirituele weerbaarheid  (Financiële) Steun van vakbonden, Ministerie van Veiligheid & Justitie. Aanzet tot een grote beweging  Ontwikkeling van training, faciliteiten o.g.v. psychosociale zorg en onderzoek

4 Start van daadwerkelijke aandacht voor suicide Onderzoek naar omvang van suïcide binnen de NP 2011 – belangrijkste bevinding – geen cijfers of vorm van registratie! 3 suïcides die leiden tot politieke aandacht:  Dood aspirant politie 9 december 2011 (dienstwapen)  Dood aspirant politie 27 januari 2012 (dienstwapen)  Dood aspirant politie 4 februari 2012 (dienstwapen) “Waarom zouden we registreren? Straks moeten we zelfs nog hersenschuddingen registreren?”

5 Politieke aandacht – Tweede Kamer voert druk op Cruciale besluiten  Besluit Minister van V&J tot instellen extern registratiepunt Suicide Politie  Besluit Minister van V&J om elke suïcide te onderzoeken op aanleiding en oorzaken  Instelling registratiepunt Politie bij Stichting Arq te Diemen per 1 maart 2012  Formatie expertgroep suïcideregistratiepunt politie – bestaande uit externe wetenschappers en deskundigen vanuit de politie organisatie

6 Aanpak onderzoeken naar suïcide door politiemedewerker Ontwikkelen protocol suïcide registratiepunt Politie en KMar  Psychologische autopsie-methode  Model obv Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Onderzoeksvragen:  Hoeveel suïcides vinden er plaats onder politieambtenaren?  Komt suïcide onder ambtenaren van politie vaker of minder vaak voor dan in de werkzame beroepsbevolking?  Met welke factoren hangt suïcide door politieambtenaren samen?  Welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft de politieorganisatie om suïcides te voorkomen?

7 BEVINDINGEN TOT NU TOE – BLIK OP DE TOEKOMST Rapportage na 2 jaar onderzoek – blik op de bevindingen Aanbevelingen voor de politieorganisatie Aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen Heeft u vanuit uw vakgebied adviezen voor ons als politie- organisatie?


Download ppt "NL POLITIE NEDERLAND Suicide door politiemedewerkers Van ontkenning naar erkenning… Geertje Spijkerman, Centrale Vertrouwenspersoon politie NN Manette."

Verwante presentaties


Ads door Google