De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planvorming rond herindelen /samenvoegen Hoe staat de erin en wat zijn de mogelijke consequenties voor het voeren van christelijke politiek? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planvorming rond herindelen /samenvoegen Hoe staat de erin en wat zijn de mogelijke consequenties voor het voeren van christelijke politiek? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Planvorming rond herindelen /samenvoegen Hoe staat de erin en wat zijn de mogelijke consequenties voor het voeren van christelijke politiek? 1

2 Doelstellingen ChristenUnie De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. 2

3 Hoe geven we daar invulling aan en welke ambities hebben wij? Brede partij zijn waarbij christenen zich thuis voelen Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving Mobiliseren van mensen op verschillende niveaus Krachtige vertegenwoordiging op elk politiek niveau 3

4 Bestuurlijke vernieuwing door… Betrouwbaar, transparant en herkenbaar Benaderbaar zowel electronisch als persoonlijk Minder controle tussen overheden onderling Minder bestuurlijke drukte Herindeling alléén van onderop 4

5 wat zijn de mogelijke consequenties van herindelen c.q samengaan? Samenwerken… 5

6 Vanaf wanneer en waarom herindelen? In de 19 e eeuw eerste herindelingen Onder Lubbers I: richtlijn 5000 inw./gem. Paars II: ophogen naar 25.000 inw./gem. Balkenende I: onder druk afstappen van opleggen Hernieuwde ambitie herindelen provincies en gemeenten 6

7 Welke rollen spelen Den Haag en de Provincie nu? groot, groter, grootst ? op naar stadsprovincies, regiostructuren en 100.000 + gemeenten? wordt samenwerken of samengaan ? snijden in bestuurslagen? 7

8 Inzoomen op (West) Brabant Agenda van Brabant Investeringsstrategie Kerntaken discussie Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Bereikbaarheid van de regio Regionaal economisch beleid Natuur en milieu Cultuur Voorlopige aanbevelingen Adviescommissie Krachtig bestuur in Brabant 8

9 Nog maar 5 gemeenten in West-Brabant ? 9

10 Of toch tussenvormen? b.v. één Altena 10

11 Wordt samenwerken ook samengaan? Veranderprocesen vragen naast het bewustzijn van nut en noodzaak om: Visie Vertrouwen Verbinden Verdienen Verduurzamen 11

12 Meten is iets meer weten 95 % van de respondenten is bekend met het onderwerp 90% heeft belangstelling voor het onderwerp 68% van de respondenten heeft zich op een of andere manier eerder verdiept in dit onderwerp. Wat vinden we belangrijk Gemeenteraad regionale afspiegeling (democratische controle mensen bekend) Gelijke regels/belastingen in de gemeenten (wens/gelijkheidsprincipe) Behoud van lokale identiteit. (bewuste keuze voor wonen in bepaalde kern) 12

13 Wanneer we alleen kijken naar de reactie van de leden van de ChristenUnie dan geeft dit een ander beeld. Toch samengaan? 65% van de respondenten is voor een fusie van de gemeente. Wanneer we dat per gemeente meten dan: In vergelijking met CU onderzoek hieronder de resultaten van het PwC onderzoek AalburgWerkendamWoudrichemTotaal gewogen Lichte vorm van samenwerking59.7%36.4%28.3%39.8% Intensieve vorm van samenwerking 22.6%27.2%21.4%24.5% Gemeentelijke herindeling, de drie gemeenten vormen één gemeente 17.7%36.4%50.4%35.7% 13

14 Aan fuseren voorwaarden verbinden ? Duidelijke afspraken maken over voorzieningen niveau Centrale voorzieningen moeten ook met OV bereikbaar zijn Scherpe aandacht aan kostenbeheersing Aandacht voor menselijke maat in interactie burger/overheid Wij moeten zorgen dat er raadsleden (bestuurders) uit alle kernen / gemeenten / identiteiten blijven komen. Toezegging afdwingen dat op bestuurlijke schaal voor komende (10 jaar) er niet een nieuwe fusie volgt Mogelijk nog wel samenwerking in groter verband 14

15 Vanuit Waalwijks perspectief Niet vorm maar inhoud is bepalend Het gaat om de maatschappelijke opgaven Elke opgave heeft eigen optimale schaal Zoek voor totale takenpakket die schaal, waarmee gemeente zo dicht mogelijk bij burgers blijft 15

16 Vanuit Waalwijks perspectief Bestuurlijke lappendeken blijft, omdat opgaven zoals veiligheid en gezondheidszorg eigen schaal hebben Dus blijft de bestuurlijke drukte Of is er wel bestuurlijke drukte? Herindeling leidt in ieder geval wel tot jarenlange bestuurlijke drukte 16

17 Vanuit Waalwijks perspectief Advies 'Krachtig bestuur' voor Midden-Brabant: “Samenwerking binnen Langstraat is prima” Heusden, Loon op Zand en Waalwijk (115.000): één sociale dienst, inclusief WSW (Baanbrekers) één arbeidsmarkt, één woningmarkt enzovoort Herindeling? 'Angst' is slechte raadgever 17

18 Vanuit Waalwijks perspectief Voor herindeling 1997 Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk slechts één raadslid voor RPF Bij verkiezing 1997: 2 raadsleden RPF/GPV Bij verkiezing 2006: 3 raadsleden ChristenUnie èn sindsdien in college Herindeling biedt (ook) kansen 18

19 Risicos voor ChristenUnie politiek? Inwoneraantal Identiteit van de gemeenten / regio Aantal deelnemende (christelijke) partijen Kiesdrempel Opkomstpercentage Welke uitdagingen hebben we dan? 19

20 Samenwerken kiesverenigingen? Samenvoegen kiesverenigingen? Dialoog aangaan met andere christelijke partijen? Samenwerken met andere christelijke partijen? Lijstverbindingen? Gecombineerde lijsten? …………... 20

21 Weer terug bij het vertrekpunt De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar op vattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. Brede partij zijn waarbij christenen zich thuis voelen Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving Mobiliseren van mensen op verschillende niveaus Krachtige vertegenwoordiging op elk politiek niveau 21


Download ppt "Planvorming rond herindelen /samenvoegen Hoe staat de erin en wat zijn de mogelijke consequenties voor het voeren van christelijke politiek? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google