De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 20161 Woningbouw Haaren investeren in de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 20161 Woningbouw Haaren investeren in de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 20161 Woningbouw Haaren investeren in de toekomst

2 30 mei 20162 Inhoud ProbleemanalyseProbleemanalyse Strategie en doelstellingenStrategie en doelstellingen VoorwaardenVoorwaarden PlanvoorraadPlanvoorraad VertalingVertaling –Aantallen –Tijd –Geld

3 30 mei 20163 Probleemanalyse Van 2002-2006: 269 minder inwoners (-1,9%)Van 2002-2006: 269 minder inwoners (-1,9%) Aantal geboorten in 2006 - 130; in 2005 - 283 (-54%)Aantal geboorten in 2006 - 130; in 2005 - 283 (-54%) Dubbele vergrijzing 2002-2006Dubbele vergrijzing 2002-2006 –Sterke afname 20-40 jarigen (-695 = -20%; 4,1% per jaar) –Sterke toename 60-80 jarigen (366 = +17%; 3,3% per jaar) Niet voldoende geschikte woningen voor deze doelgroepen beschikbaarNiet voldoende geschikte woningen voor deze doelgroepen beschikbaar –Gat jongeren ca. 46 woningen per jaar –Gat ouderen ca. 37 woningen per jaar Geen doorstroming in lokale marktGeen doorstroming in lokale markt –Gevolg “emigratie” en “immigratie”

4 30 mei 20164 Overzicht per dorp

5 30 mei 20165 Strategie maximaliseer toegestaan aantal te bouwen woningenmaximaliseer toegestaan aantal te bouwen woningen –bouwmogelijkheden buiten richtgetal –overname aantal soc. woningbouw van grotere gemeente(n) –onderbouw noodzaak met woonvisie maximaliseer planologische mogelijkhedenmaximaliseer planologische mogelijkheden –parallelle procedures tot 140% –uitbreiding zoekgebieden kernrandzone –50% inbreiding en 50% uitbreiding –Onderscheid plannen en bouwen naar behoefte

6 30 mei 20166 Beoogd resultaat “Groei” en meer mogelijkheden voor alle dorpen“Groei” en meer mogelijkheden voor alle dorpen –aantal inwoners –Bedrijvigheid, verenigingen en voorzieningen –financiën gemeente doelgroepen tevredendoelgroepen tevreden –starters en ouderen woningbouw geen struikelblok meerwoningbouw geen struikelblok meer –huidige bestuursperiode –verkiezingen 2010

7 30 mei 20167 Voorwaarden middelenmiddelen planologieplanologie motivatiemotivatie

8 30 mei 20168 Middelen ruimteruimte –gemeente vs anderen –inbreiding vs uitbreiding mensenmensen –zelf doen vs uitbesteden geldgeld –exploitatie vs reserve

9 30 mei 20169 Planologie streekplanstreekplan –transformatie afweegbaar –richtgetal –migratiesaldo 0 regionale afstemmingregionale afstemming structuurvisiestructuurvisie woonvisiewoonvisie bestemmingsplanbestemmingsplan NWRONWRO

10 30 mei 201610 Motivatie grote belang onderkennengrote belang onderkennen eensgezind en doelgerichteensgezind en doelgericht niet roomser dan de paus willen zijnniet roomser dan de paus willen zijn niet door angst laten leidenniet door angst laten leiden gemeenschappelijk succesgemeenschappelijk succes

11 30 mei 201611 Plannen Biezenmortel Slijkhoef 2:Slijkhoef 2: –24 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2009 Engelenhof (geen eigendom gemeente)Engelenhof (geen eigendom gemeente) –8 woningen –Bestemmingsplan 2008-2009 –Oplevering 2010 Capucijnenhof (langere termijn)Capucijnenhof (langere termijn) –45 woningen –Bestemmingsplan 2010-2011 –Oplevering 2012-2014

12 30 mei 201612 Plannen Esch Weiakker (buiten richtgetal; geen eigendom)Weiakker (buiten richtgetal; geen eigendom) –18 zorgwoningen ouderen –Oplevering 2008 Sancta Monica (buiten richtgetal; geen eigendom)Sancta Monica (buiten richtgetal; geen eigendom) –44 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2010 VenakkersVenakkers –22 woningen –Bestemmingsplan 2008-2009 –Oplevering 2012-2013 Reigerskant (langere termijn)Reigerskant (langere termijn) –65 woningen

13 30 mei 201613 Plannen Haaren Plannen Copal (geen eigendom)Plannen Copal (geen eigendom) –Melkfabriek: 12 woningen - oplevering 2008 –Boerenbond: 26 woningen - oplevering 2008 –Driehoeven 75 woningen75 woningen Bestemmingsplan 2007Bestemmingsplan 2007 Oplevering 2010Oplevering 2010 Plannen Kluitmans Langeweg (geen eigendom)Plannen Kluitmans Langeweg (geen eigendom) –29 woningen (evt RvR) –Bestemmingsplan 2007 –Oplevering 2011

14 30 mei 201614 Plannen Haaren (vervolg) Wijngaert IIIWijngaert III –Fase 1 22 woningen + 16 zorg Bestemmingsplan 2007-2008Bestemmingsplan 2007-2008 Oplevering 2009Oplevering 2009 –Fase 2 25 woningen Bestemmingsplan 2008-2009Bestemmingsplan 2008-2009 Oplevering 2010Oplevering 2010 –Fase 3 (langere termijn) RvR Kantstraat (buiten richtgetal; geen eigendom)RvR Kantstraat (buiten richtgetal; geen eigendom) –20 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2009

15 30 mei 201615 Plannen Haaren (vervolg) CentrumplanCentrumplan –Kerkstraat - 105 woningen (geen eigendom) –Hasselbraam – 32 woningen –Klimop – 65 woningen –Ruijbosch – 25 woningen (geen eigendom) –Bestemmingsplannen 2007 - 2008 –Oplevering 2011 (Kerkstraat 2010)

16 30 mei 201616 Plannen Helvoirt WOB / CelloWOB / Cello –25 woningen + 20 zorg –Oplevering 2008 Milieustraat e.o.Milieustraat e.o. –20 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2009 GemeentewerfGemeentewerf –7 woningen –Bestemmingsplan 2008-2009 –Oplevering 2011

17 30 mei 201617 Plannen Helvoirt (vervolg) PoirterstraatPoirterstraat –12 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2009 Sportvelden (afh. van verplaatsing)Sportvelden (afh. van verplaatsing) –150 woningen –Bestemmingsplan 2008-2009 –Oplevering 2010-2015 Den Hoek (grootste deel eigendom)Den Hoek (grootste deel eigendom) –192 woningen –Bestemmingsplan 2007-2008 –Oplevering 2010-2015

18 30 mei 201618 Plannen Helvoirt (vervolg) CentrumplanCentrumplan –Oude Dr. Landmanschool 60 woningen60 woningen Bestemmingsplan 2007-2008Bestemmingsplan 2007-2008 Oplevering 2010Oplevering 2010 –D’n Inbreng 20 woningen20 woningen Bestemmingsplan 2007-2008Bestemmingsplan 2007-2008 Oplevering 2011Oplevering 2011 –Vincent van Goghplein (geen eigendom) 28 woningen28 woningen Bestemmingsplan 2007-2008Bestemmingsplan 2007-2008 Oplevering 2010Oplevering 2010

19 30 mei 201619 Samenvatting plannen

20 30 mei 201620 Tweede spoor 10-15 woningen per jaar gedurende 3 jaar10-15 woningen per jaar gedurende 3 jaar Naar rato zoveel mogelijk verdeeld over 4 dorpenNaar rato zoveel mogelijk verdeeld over 4 dorpen Gericht op starters en ouderenGericht op starters en ouderen Particuliere initiatievenParticuliere initiatieven

21 30 mei 201621 Haalbaarheid Daarnaast moeten de bouwplannen worden onderbouwd met een woonvisie c.q. een marktonderzoek

22 30 mei 201622 Financiering In 2007-2008 3 extra bestemmingsplannenIn 2007-2008 3 extra bestemmingsplannen In 2008-2009 4 extra bestemmingsplannenIn 2008-2009 4 extra bestemmingsplannen Totaal € 600.000 extra budget nodigTotaal € 600.000 extra budget nodig –interne capaciteit: RO, RB en financiën –externe onderzoeken –€ 150.000 in 2007 –€ 300.000 in 2008 –€ 150.000 in 2009 Dekking GrondexploitatiereserveDekking Grondexploitatiereserve Aanvulling reserve vanuit exploitatieopbrengst gronden in eigendom gemeenteAanvulling reserve vanuit exploitatieopbrengst gronden in eigendom gemeente Dekking overige kosten uit leges, gemeente- belastingen, gemeentefonds en bouwexploitatieDekking overige kosten uit leges, gemeente- belastingen, gemeentefonds en bouwexploitatie


Download ppt "30 mei 20161 Woningbouw Haaren investeren in de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google