De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie van de vrije tijd Maar hoe wordt het geld verdeeld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie van de vrije tijd Maar hoe wordt het geld verdeeld?"— Transcript van de presentatie:

1 Economie van de vrije tijd Maar hoe wordt het geld verdeeld?

2 T Diensten Accommodaties Omgevingskwaliteiten Productiestructuur

3 T Productiestructuur

4 Productiestructuur

5 T Productiestructuur

6 Omgeving ‘Publiek’ eigendom Vaak openbaar toegankelijk Continuïteit borgen door: – Belastingen en subsidies – Sponsoring en ‘vrienden van..’ – Licenties voor economisch gebruik – Vormen van profijtbeginsel (gebruiker betaalt) – Medegebruik economische activiteiten

7 Accommodaties Privaat eigendom Gepercipieerd als ‘vast goed’ Continuïteit borgen door: – Cash flow uit exploitatie (rente/aflossingen) – Verhuur van bedrijfsruimte aan exploitant – Waardestijging grond en evt. gebouwen – Verkoopopbrengsten met winstmarge

8 Diensten Bedrijfsvoering Economische activiteit Continuïteit borgen door: – Voldoende afzet door marktvolume – Voldoende omzet door toegevoegde waarde – Efficiënte bedrijfsvoering (operationele kosten) – Aanvaardbare financiering- en huurkosten – Hogere marge dan niet-economisch gebruik

9 Bedrijfskolom Recreatieve bestedingen ↓ Omzetten en marges exploitanten ↓ Huur/renteopbrengsten beleggers/banken ↓ Financiering grond en gebouwen

10 Wie is de gast? Families voor een weekeindje weg? Vergadergroepen, bedrijfstrainingen? Kuurgasten, wellnesbezoekers? Vriendengroepen, sportweekends etc.? Of is het een combinatie? Wat is de focus? De kernwaarde?

11 Hoe verdien ik aan de gast?

12 Wie is de exploitant? De vereniging van eigenaren? Een particuliere MKB-er? Een ketenbedrijf, groot en/of klein Of is het ketenbedrijf een ‘brand’ of boekingsorganisatie? Of is het een combinatie?

13 Hoe organiseer je de exploitatie?

14 Wie is de belegger? Een vastgoedonderneming? Een obligatiefonds? De particuliere huisjesbezitter? Een pensioenfonds? Of een combinatie?

15 Hoe regel je de financiering?

16 En de projectontwikkelaar? De projectontwikkelaar is geen belegger… geen exploitant…, geen gebruiker… De projectontwikkelaar regelt de bestemming, zoekt de exploitant en kopers/beleggers Hij organiseert het proces en financiert de grondaankoop, de planvorming, de procedures Hij verdient zijn geld door verkoop van ‘ontwikkelde’ grond aan beleggers/gebruikers De doelen van de belegger of de aard van het gebruik is voor hem uiteindelijk niet relevant!

17 N.B. !!!! Hoe hoger de recreatieve bestedingen… Hoe hoger de omzetten van exploitanten… Hoe hoger de mogelijke huur of andere bijdragen aan gebouwen en omgeving… Hoe kleiner dus de kans op verdringing van recreatie door andere bestemmingen! Conclusie: Overheden, gebouw- en grondeigenaren zijn dus gebaat bij een productief bedrijfsleven in een productieve regio!

18 Regionale Productiviteit Succesfactoren – Marktfocus – Kritische massa – Interne concurrentie – Specialisatie – Clustering – Kennis delen Overheden, natuurbeheerders, beleggers en exploitanten bepalen samen de productiviteit

19 Regionale Productiviteit

20

21

22

23

24 Belang Productiviteit Arbeidsmarkt: “War on Talent”! Locaties: wie krijgt de beste? Kapitaalmarkt: rendement en vertrouwen Maatschappij: voorkom overproductie!

25 Belang Productiviteit

26

27

28 Algemeen Belang Regionale Productiviteit Inkomsten van bezoekers: – Toeristenbelasting – Parkeergelden – Entrees aan musea, bezienswaardigheden – Bijdragen lidmaatschappen, donaties

29 Algemeen Belang Regionale Productiviteit Inkomsten van ondernemers/exploitanten – BTW, IB, LB (werkgelegenheid) – Vennootschapsbelasting – OZB aan gemeenten – Bijdragen aan VVV, ondernemersvereniging – Licenties exclusief gebruik openbare ruimte of locaties

30 Algemeen Belang Regionale Productiviteit Inkomsten van beleggers/investeerders – OZB aan gemeenten – BTW en Vennootschapsbelasting – Rendement van waardevermeerdering delen – Exploitatiebijdragen in grondprijs en/of medefinanciering voorzieningen

31 Productiviteitsladder SER-Advies (krimp)regio’s – Schep regionaal beeldverhaal – Maak productiviteitsladder Doe gezamenlijk een 0-meting Zeeuwse regio’s: ontwikkel een plan van aanpak – Marktfocus (beeldverhaal) – Clustering, specialisatie etc. – Betrek ook banken en kennisinstellingen bij het proces!


Download ppt "Economie van de vrije tijd Maar hoe wordt het geld verdeeld?"

Verwante presentaties


Ads door Google