De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keep IT Going Wat drijft de kosten van IT? GSE Cost Management Jaarconferentie, Oktober 2009 Datum:Oktober 2009 Document naam:GSE 2009 Cost Mngt Pres Eigenaar:Tom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keep IT Going Wat drijft de kosten van IT? GSE Cost Management Jaarconferentie, Oktober 2009 Datum:Oktober 2009 Document naam:GSE 2009 Cost Mngt Pres Eigenaar:Tom."— Transcript van de presentatie:

1 Keep IT Going Wat drijft de kosten van IT? GSE Cost Management Jaarconferentie, Oktober 2009 Datum:Oktober 2009 Document naam:GSE 2009 Cost Mngt Pres Eigenaar:Tom Buijs Schrijver:Tom Buijs, Martin Heilbron Versie:0.7 Status:draft Classificatie: voor discussie

2 Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going2 Agenda Inleiding Cost Management model 1998  gebaseerd op ABC Nieuwe inzichten  Vanuit “Drivers” (zoals bij QSM) Oud en nieuw gecombineerd  Keep IT Simple  Keep IT Going

3 Inleiding Deze presentatie beschrijft als eerste het “oude” Cost Management model uit 1998 waarbij alleen inzicht in kosten werd gegeven vanuit het exploitatie standpunt. In 2001 zijn we op zoek gegaan naar een model dat de totale kosten van IT dienstverlening beschrijft, zowel ontwikkel- als exploitatie kosten. Vanaf 2006 is de werkgroep verder gegaan met het zoeken naar sturingsmogelijkheden. Dit jaar zijn drivers gezocht waarmee het totale model, van ontwikkel- en exploitatie kosten, kan worden beinvloed. Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going3

4 Het CM model is in de loop van de tijd gegroeid van inzicht in exploitaitekosten, naar inzicht in de totale IT-kosten, naar sturingsmogelijkheden van de totale IT-kosten. Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going4 exploitatieontwikkeling applicatie infrastructuur personeel faciliteiten ontwikkeling verbetering exploitatie klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim applicatie onderhoud CM model 1998 Onvermijdelijke projecten Onvermijdelijke projecten Nieuwe waarde creatie Nieuwe waarde creatie Project -& Risico analyse Project -& Risico analyse Balanced scorecard of optie theorie Balanced scorecard of optie theorie Uitbreiding model 2001 Vanaf 2006 zoeken naar drivers van de totale ICT kosten

5 Het GSE Cost Management model van 1998 is gebaseerd op Activity Based Costing Producten moet worden gelezen als IT diensten om te komen tot de genoemde producten infrastructuur personeel faciliteiten Applicatie herstel Beheer verbetering Operationele ondersteuning klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim Applicatie onderhoud Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going5

6 Het doel van het “oude” CM model is het geven van inzicht in kosten. Gebruiken als communicatie- en ordenings model teneinde:  Inzicht geven aan de IT organisatie om te kunnen sturen  inzicht geven aan de klant in de kostensoorten per product  afwegingen kunnen maken bij wijzigingen in zowel organisatorische als technische zin Goede basis om te optimaliseren Bevat geen kwaliteits aspecten Heeft geen koppeling naar expliciete “Drivers” (“stuurknoppen”) Zou een “QSM aanpak” daar bij kunnen helpen? Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going6

7 Mogelijke generieke kosten drivers voor ontwikkelen en exploitatie lijken op elkaar, maar zijn verschillend. Drivers voor Ontwikkelen zijn:  Doorlooptijd van het ontwikkelen  Functionaliteit van applicatie  Effort / Resources  Kwaliteit van systeem  Projectgrootte  Complexiteit systeem  Toekomstvastheid systeem Drivers voor Exploitatie zijn:  Verwerkingsvolume (txs, users)  Functionaliteit van systeem  Productiviteit / Bedrijfsgrootte  Effort / Resources  Kwaliteit van systeem  Betrouwbaarheid  Continuïteit / Beschikbaarheid  Flexibiliteit systeem  Wijzigingsfrequentie applicatie  Geografische spreiding Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going7 Kostendrivers moeten meetbaar zijn en het effect moet zichtbaar en significant zijn

8 QSM kent twee soorten factoren voor ontwikkelen en exploitatie, lijken op elkaar, maar zijn verschillend Factoren voor ontwikkelen  V’ = volume, aantal te produceren functiepunten  R’ = resources, mankracht om het te bouwen  Q’ = quality, uitgedrukt in fouten per code  ∆T = doorlooptijd, tijd om het te bouwen Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going8 Factoren voor exploitatie  V = volume, volume, grootte en complexiteit van het systeem  R = resources, grondstoffen uit “oude” model  Q = quality, service afspraken f 2 (V, R, Q) = C f 1 (V’, R’, Q’, ∆T) = D Vrije interpretatie van QSM V’ = D x R’/Q’ x ∆T)V = C x R/Q

9 CM model en Drivers gecombineerd (1) drivers infrastructuur personeel faciliteiten ontwikkeling verbetering exploitatie klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim applicatie onderhoud Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going9

10 CM model en Drivers gecombineerd (2) Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going10 Activiteiten drivers Volume drivers Financiele drivers Grondstoffen drivers infrastructuur personeel faciliteiten ontwikkeling verbetering exploitatie klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim applicatie onderhoud

11 Mogelijke Drivers naar V, R, Q, ∆T Drivers voor Ontwikkelen zijn:  Doorlooptijd van het ontwikkelen ( ∆ T)  Functionaliteit van applicatie (Q’)  Toegevoegde waarde systeem (Q’)  Productiviteit / Hergebruik (D)  Effort / Resources (R’)  Kwaliteit van systeem (Q’)  Projectgrootte (V’)  Complexiteit systeem (V’)  Toekomstvastheid systeem (Q’) Drivers voor Productie zijn:  Verwerkingsvolume, txs&users (V)  Functionaliteit van systeem (C)  Productiviteit (C)  Bedrijfsgrootte (V)  Effort / Resources (R)  Kwaliteit van systeem (Q)  Betrouwbaarheid (Q)  Continuïteit / Beschikbaarheid (Q)  Flexibiliteit systeem (Q)  Wijzigingsfrequentie applicatie (Q)  Geografische spreiding (R) Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going11

12 Drivers in de Toegevoegde Waarde keten Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going12 Grondstoffen (R) Activiteiten (Q) Volume (V) OntwikkelenMankrachtOntwikkelenFunctiepunten ExploitatieMankracht Infrastructuur Faciliteiten Verbeteren Onderhouden Exploiteren Producten

13 So what? Toepassing van de drivers Kennis van mogelijke stuurparameters helpt om het gedrag te veranderen teneinde de kosten van IT te kunnen verlagen zonder aan toegevoegde waarde in te boeten:  Eigenaren en gebruikers van applicaties voeren wijzigingen door aan de vraagzijde van ICT-services  IT afdelingen (intern en extern) voeren wijzigingen door aan de aanbodzijde van ICT-services Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going13 Activiteiten drivers Volume drivers Financiele drivers Grondstoffen drivers infrastructuur personeel faciliteiten ontwikkeling verbetering exploitatie klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim applicatie onderhoud RV

14 Voorbeelden van kostenverlagingen vanuit de gebruikers gezien Eigenaar/gebruikers verlagen hun kosten door:  Minder functionaliteit te vragen (inclusief eisen mbt kwaliteit systeem) Volume en kwaliteit eindproduct  Een nieuw systeem grondig te testen Kwaliteit van de activiteit ontwikkel applicatie  Niet direct de helpdesk bellen, eerst zelf proberen op te lossen (bijv. door key users) Kwaliteit van de activiteit Gebruik Applicatie  Minder wijzigingsverzoeken in te dienen Kwaliteit eindproduct  Minder gebruikers op het systeem toe te laten Volume eindproduct  Applicaties te standaardiseren, zodat het bedrijf als geheel minder applicaties nodig heeft Volume eindproduct  Oude data te archiveren of weg te gooien Volume eindproduct Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going14

15 Voorbeelden van kostenverlagingen vanuit de IT afdelingen gezien IT afdelingen verlagen hun kosten door:  Infrastructuur te standaardiseren, consolideren, virtualiseren Productiviteit Resources en activiteiten  IT beheerprocessen te automatiseren Productiviteit activiteiten  Changes te bundelen in Releases Volume activiteiten  Problem management ter preventie van incidenten Kwaliteit eindproduct Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going15

16 Einde van de presentatie Samenvatting  CM model van 1998 geeft inzicht in kosten voor exploitatie deel, is niet compleet IT en bevat onvoldoende stuurmogelijkheden  CM model van 2001 geeft inzicht in kosten voor zowel exploitatie en ontwikkeling, maar met meerdere methodes. Bevat nog steeds onvoldoende stuurmogelijkheden  Ontwikkeling van het huidige CM model is nog te theoretisch en er is nog de nodige kwalitatief en kwantitatief onderzoek nodig Conclusie  De ontwikkeling van het nieuwe model biedt lijkt goede mogelijkheden te bieden om uit te groeien tot een volwaardig IT CM model met goede stuurmogelijkheden. Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going16

17 Bijlagen Soorten grondstoffen Soorten activiteiten Soorten produkten Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going17 infrastructuur personeel faciliteiten ontwikkeling verbetering exploitatie klant a klant b klant c klant d grondstoffen activiteiten kosten- sleutel activiteiten- sleutel producten factuur- sleutel facturen loonslip openen rekening afhandelen schadeclaim applicatie onderhoud

18 Voorbeeld van grondstoffen Kosten zijn directe uitgave voor de IT-organisatie. Indien afschrijvingen van toepassing zijn, worden hier de kosten op jaarbasis opgenomen. De kosten dienen zo zuiver mogelijk te zijn, dit houdt in dat er nog geen (of zo min mogelijk) versleuteling heeft plaatsgevonden. Infrastructuur  Kosten hardware (afschrijvingen, onderhoud, lease, huur, installatie) Mainframe, servers, netwerk, opslag, pc's, printers en copiers, invoer- en uitvoer apparatuur, post apparatuur  Kosten software (huur, licentie) Beheersoftware, besturingssoftware, ontwikkelsoftware, databases, kantoorautomatiseringssoftware  Communicatie Datacommunicatie, spraakcommunicatie, porti  Overige Personeel  Salaris, pensioen, opleiding van zowel eigen als inhuur Faciliteiten  Huisvesting, stafdiensten, outsourcing Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going18

19 Voorbeeld van activiteiten Er zijn meerdere mogelijkheden om activiteiten te definiëren. Activiteiten op basis van de indeling van prof. Looyen is zeer geschikt gebleken. Urenregistratie goed te boeken Sluit goed aan bij procesmodellen (ITIL etc) Sluit goed aan bij IT-organisatie indeling Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going19

20 Soorten activiteiten Infrastructuur (techniek) Toepassing (applicatie) TH OB OO AH TOAO Beheer BO Ontwikkelen TV Onderhouden (herstel) Verbeteren Exploiteren (operatie) Gebruik AV BH BV FOGO Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going20

21 Technisch activiteiten Technische ontwikkeling (TO: taken mbt het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur)  Adaptief  Additief Technische verbetering (TV: taken mbt het verbeteren van het gebruik van de technische infrastructuur)  Perfectief Technisch herstel (TH: taken mbt het herstellen- en voorkomen van fouten in de technische infrastructuur)  Correctief  Preventief Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going21

22 Beheer activiteiten Beheer ontwikkeling (TO: taken mbt het ontwikkelen van nieuwe beheerstructuur)  Adaptief  Additief Beheer verbetering (TV: taken mbt het verbeteren van het gebruik van detechnische beheerstructuur)  Perfectief Beheer herstel (TH: taken mbt het herstellen- en voorkomen van fouten in de technische beheerstructuur)  Correctief  Preventief Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going22

23 Applicatie activiteiten Applicatie ontwikkeling (AO: taken mbt het toevoegen van functionaliteit)  Adaptief  Additief Applicatie verbetering (AV: taken mbt het verbeteren van het gebruik van de applicatie (toepassings)programmatuur en gegevensverzamelingen van eenmaal geaccepteerde en ingevoerde informatiesystemen)  Perfectief Applicatie herstel (AH: taken mbt het herstellen- en voorkomen van fouten in de applicatie (toepassings)programmatuur en gegevensverzamelingen van eenmaal geaccepteerde en ingevoerde informatiesystemen)  Correctief  Preventief Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going23

24 Exploitatie en operatie Operationele besturing (OB: de continue besturing en het operationeel beheer van de apparatuur, programmatuur en gegevensverwerkingsprocessen).  Acceptatie  Besturing  Apparatuurbeheer  Programmatuurbeheer  Fysiek gegevensbeheer  Gebruiksanalyse  Prestatiemanagement  Afstellen (tunen) Operationele ondersteuning (OO: ondersteunen operationele besturing)  Wijzigingen doorvoeren  Incident en probleembehandeling  Bewaken beschikbaarheid  Uitwijken  Beveiliging Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going24

25 Gebruik Gebruiksbeheer (GO: taken ter directe ondersteuning tbv het gebruik van informatiesystemen)  Gebruikersondersteuning  Functioneel systeembeheer  Inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens Functioneel onderhoud (FO: taken met betrekking tot onderhoud van procedures, specificaties en definities tbv gebruikersorganisatie)  Onderhoud handmatige procedures  Functioneel onderhoud informatiesystemen  Gegevensdefinitiebeheer Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going25

26 Product voorbeelden Bank  Storting  Openen rekening Verzekeraar  Afsluiten verzekering  Afhandelen schadeclaim Luchtvaartmaatschappij  Vliegplan  Maaltijd  Passagier boeking  Vracht boeking  Indeling bemanning Oktober 2009GSE Cost Management - Keep IT Going26 Product moet hier worden gezien als: de IT-diensten om het product te maken, niet de producten zelf want die worden bepaald door de business units zelf.


Download ppt "Keep IT Going Wat drijft de kosten van IT? GSE Cost Management Jaarconferentie, Oktober 2009 Datum:Oktober 2009 Document naam:GSE 2009 Cost Mngt Pres Eigenaar:Tom."

Verwante presentaties


Ads door Google