De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving Presentatie voor het Directeuren Overleg Bestuur, 1 april 2014. door Jaap de Waard 1 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving Presentatie voor het Directeuren Overleg Bestuur, 1 april 2014. door Jaap de Waard 1 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving Presentatie voor het Directeuren Overleg Bestuur, 1 april 2014. door Jaap de Waard 1 april 2014

2 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Waarom zijn monitors ontstaan?  Monitor: standaardsysteem van periodiek beschikbare (prestatie)gegevens  Jaren ‘90: diverse regelingen in werking die aansturen op resultaatgericht beleid  Inzicht verkrijgen of doelen en afspraken worden gerealiseerd  Signaleringsinstrument ter ondersteuning van beleid 2

3 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Welke zijn de meest belangrijke kenmerken van een Monitor?  Periodieke en systematische informatieverzameling  Actuele informatie  Consistentie van de gebruikte indicatoren  Beleidsrelevante informatie  Het hebben van een ijkpunt 3

4 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Welke kenmerken bezitten de monitors op het beleidsterein van ‘’Criminaliteit en Rechtshandhaving’’?  In totaal 22 bestaande monitors  Alle monitors hebben een zelfstandig doel, eigen rationaliteit en periodiciteit  Relatief lange traditie: ruim de helft bestaat meer dan tien jaar  Gedetailleere of samenhangende beschrijving van gehele justitieketen  Voortrekkersrol binnen en buiten Europa 4

5 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Hoe zien in vogelvlucht de bestaande monitors eruit? Strafrechtketen  Strafrechtketenmonitor  inzichtelijk maken van hoofdstromen en keteneffecten om trends en afwijkingen tijdig te kunnen waarnemen  Prognosemodel Justitiële Ketens  Ontwikkelingen in kaart brengen, demografisch, economisch, maatschappelijk en institutioneel. Hiermee te verwachten ontwikkelingen in criminaiteit beschrijven 5

6 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Hoe zien in vogelvlucht de bestaande monitors eruit? Recidive  Monitor veelplegers  Aantallen en ontwikkelingen van veelplegers in kaart  Recidivemonitor  In beeld brengen van criminele carrieres en effecten van strafrechtelijke interventies Drugs  Monitor coffeeshops in Nederland  Aantal gedoogde verkooppunten, handhavingsbeleid en sanctiebeleid  Nationale Drug Monitor  Gebruik, overlast, productie, druggerelateerde criminaliteit 6

7 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Hoe zien in vogelvlucht de bestaande monitors eruit? Slachtoffers / Ex- gedetineerden  Slachtoffermonitor  Ervaringen van slachtoffers met justitiële instanties en slachtofferhulp  Monitor nazorg ex- gedetineerden  Situatie na detentie op terein van inkomen, huisvesting, identiteit, schulden en zorg Jeugd(criminaliteit)  Problematische jeugdgroepen  Monitor zelfrapportage jeugdcriminaliteit  Monitor jeugdcriminaliteit  Jaarraport landelijke jeugdmonitor 7

8 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Hoe zien in vogelvlucht de bestaande monitors eruit? Georganiseerde criminaliteit  Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit  Beeld van dreigingen en ontwikkelingen  Rapport Nationaal rapporteur mensenhandel  Omvang mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen  Korpsmonitor prostitutie en mensenhandel  Aanpak mensenhandel en prostitutie door politie  Monitor georganiseerde criminaliteit  Inzicht in aard en omvang van georganiseerde criminaliteit 8

9 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Hoe zien in vogelvlucht de bestaande monitors eruit? ‘’Criminaliteit en Veiligheid’’  Veiligheidsmonitor: grote kwaliteit  AD Misdaadmeter  Brandweerstatistiek  Criminaliteit en Rechtshandhaving: grote kwaliteit  Cyber security beeld Nederland  CBS Veiligheidsrekeningen 9

10 Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving | 1 april 2014 Veiligheid en Justitie aan de Monitor: hoe nu verder? Stellingen:  We zien door de vele monitors het bos niet meer  Het beleidsmatige gebruik van de uitkomsten van monitors binnen V&J is adequaat  V&J is een kennis gedreven organisatie, er is sprake van ‘’evidence based beleid’’ 10


Download ppt "Monitors rond Criminaliteit en Rechtshandhaving Presentatie voor het Directeuren Overleg Bestuur, 1 april 2014. door Jaap de Waard 1 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google