De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakelprogramma Academiejaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakelprogramma Academiejaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakelprogramma Academiejaar 2015-2016

2 Inhoud Opleiding en programma Nuttige informatie: o Online tools o Contactpersonen o Cursusmateriaal o …

3 Opleiding Schakelprogramma: master of science in het sociaal werk en sociaal beleid o Omschakeling professionele bachelor (hogeschool) naar universiteit (master) o Heel wat diverse kennis en vaardigheden verwerven op één jaar, maar wel met zorg samengesteld. Master of science in het sociaal werk en sociaal beleid o Verdere uitdieping kennisbasis schakelprogramma o Masterproef als orgelpunt: integratie kennis en vaardigheden in een werkstuk rond een bepaalde probleemstelling

4 Overgang PBA  MA Moeilijker, gemakkelijker, … ? o  vooral ‘anders’! Minder intensieve begeleiding Minder permanente evaluaties Uurrooster minder vol dan in PBA Minder praktijkgeoriënteerde vakken, meer abstractere en theoretische kaders en inzichten (die meestal wel toepasbaar zijn op de praktijk). Meer verantwoordelijkheid bij de studenten! Studiebelasting: o 1 SP equivalent met 25 à 30u studietijd (dus: 60 SP  1500 à 1800u studietijd) o Studeren als ‘fulltime job’: gemiddeld 38u per week is normaal (colleges volgen + studeren) Tip: website ‘studietips’ op studentenportaal www.soc.kuleuven.be/studietips

5 Leerdoelen 1. Kennis over sociaal werk 2. Kennis over sociaal beleid (ontwikkeling, evaluatie, trends, …) 3. Kennis over de wisselwerking tussen sociaal werk en sociaal beleid 4. Kennis over sociale voorzieningen en organisaties (veranderingsmanagement, ontwikkelingen, …) 5. Wetenschappelijk onderzoek beoordelen, opzetten en uitvoeren 6. Algemene academische vaardigheden

6 Schakelprogramma (57 of 64 SP) Sociale problemen: identiteit Methoden en technieken van het sociaal- wetenschappelijk onderzoek Sociaal beleid Actuele arbeidsmarktveranderingen Sociale problemen: sociale ongelijkheid Actuele maatschappijdiagnose: moderniteit en postmoderniteit Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen Sociaal recht Sociale problemen: maatschappelijke orde Sociale statistiek, m.i.v. oefeningen Seminarie: kritische analyse van het sociaal werk Verplicht gedeelte (50 SP) Studenten volgen alle vakken MW: Kritische analyse van de hulpverleningssituatie SCW: Sociale en culturele pedagogiek PB: Human resource management Optie (4 of 5 SP) Studenten kiezen één optie Gezinssociologie Gezondheidssociologie Economie Theorie en praktijk van volwassenenvorming Sociale psychologie Sociale wijsbegeerte Kritische analyse van de hulpverleningssituatie Sociale en culturele pedagogiek Human resource management Keuzegedeelte (4, 5 of 6 SP) Studenten kiezen één opleidingsonderdeel uit deze groep (Let op!: uurrooster)

7 Programma: programmagids KU Leuven programmagids: o http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/ http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/ o Schakelprogramma: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016926.htm#bl=all http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016926.htm#bl=all o Info over opleidingsonderdelen (ECTS-fiches): Docent Semesterindeling Aantal studiepunten Inhoud en doelstellingen Examenmodaliteit … o Algemeen uurrooster schakelprogramma: Zo goed als mogelijk ‘overlap-vrij’ o Let op bij opnemen optie- of keuzeopleidingsonderdelen: Bvb. semester 2: overlap HRM (lessen op maandag) met Statistiek  oplossing: weblectures voor HRM (thuis raadpleegbaar). o Tip: controleer uurrooster regelmatig!

8 OPO ‘Seminarie: kritische analyse van het sociaal werk’ Essentieel opleidingsonderdeel binnen de opleiding Noodzakelijke kennis/vaardigheden verwerven: o Academische literatuur (over sociaal werk) lezen en beoordelen o Zelf wetenschappelijke literatuur zoeken en beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit o Kennismaking met fasen in een wetenschappelijk onderzoek o Uitvoeren kleinschalig (kwalitatief) onderzoek Sterk aanbevolen dit vak in een 1 e fase op te nemen Niet mogelijk om OPO te volgen via examencontract (~ aanwezigheid en medewerking in de les wordt verondersteld)

9 Nuttige informatie

10 Online informatiepunten KU Leuven Studentenwebsite: www.kuleuven.be/onderwijs/student/ www.kuleuven.be/onderwijs/student/ o Algemene informatie, relevant voor alle KU Leuven-studenten: Studievoortgang, leerkrediet, CSE, ISP, IER, vrijstellingen, … Links naar studentenportalen van Faculteiten Voorzieningen (Bib, studieruimtes, …) Studentenportaal: www.soc.kuleuven.be/studenten www.soc.kuleuven.be/studenten o Belangrijkste vertrekpunt voor informatie/communicatie vanuit Faculteit naar studenten: Belangrijke mededelingen (rubriek ‘Actueel’) Facultaire agenda/academische kalender Gegevens studentenadministratie, ombudsdienst, studietrajectbegeleiding, … Onderwijs- en examenreglement FAQ’s … Facultaire website: www.soc.kuleuven.be www.soc.kuleuven.be o Praktische informatie (bereikbaarheid), informatie over onderzoeksgroepen, onderzoeksexpertises professoren, …

11 Online toepassingen KU Leuven o Toledo: http://toledo.kuleuven.be http://toledo.kuleuven.be Vakgebonden informatie o Webmail: http://webmail.kuleuven.be http://webmail.kuleuven.be Belangrijke mededelingen studentenadministratie, opleiding, universiteit, … Vakgebonden informatie o KU Loket ISP – Individueel studieprogramma / IER – Individueel examenrooster Examenresultaten Studievoortgang (toleranties, cumulatieve studie-efficiëntie, …) Toledo, webmail én studentenportaal: belangrijkste communicatiemiddelen tussen universiteit en student  Check regelmatig!

12 Belangrijke mededelingen ISP – individueel studieprogramma o Deadline doorsturen ISP: woensdag 7 oktober 2015 o Goedkeuring ISP: uiterlijk 15 november 2015 o Deadline ISP 2 e semester: 24 februari 2015 IER – individueel examenrooster o Open vanaf 21/09 o Examendata bekend bij doorsturen individueel studieprogramma o Inschrijven voor examens?: Studenten zijn automatisch ingeschreven voor januari- en juni-examenzittijd Let op: derde examenperiode (‘tweede zit’): inschrijven vóór 15 juli 2016 (niet ingeschreven = automatisch ‘niet afgelegd’!) o Indien niet deelnemen aan examen: graag uitschrijven via IER (mogelijk 2 weken vóór en 1 week na examenperiode) Let op: je kan het ISP pas doorsturen indien ook het IER is vastgelegd!

13 Belangrijke mededelingen Leerkrediet is niet van toepassing op schakelprogramma’s, wel op masterprogramma’s CSE 30% regel: check je studievoortgangsdossier! Startende bachelor- en schakelstudenten die na één jaar een zeer lage studie-efficiëntie (<30%) hebben, krijgen een weigering voor 1 jaar. Studenten die na de juni- of septemberzittijd een CSE hebben die lager ligt dan 50%, krijgen bindende voorwaarden opgelegd. Dit houdt in dat de student in het daaropvolgende AJ voor dezelfde opleiding een CSE van ten minste 50% moet behalen. 50% niet behaald? Weigering voor 1 jaar. Dit geldt ook voor studenten die hun professionele bachelor nog moeten afwerken! Let dus op met het opnemen van weinig opleidingsonderdelen!

14 Belangrijke mededelingen Tolerantiekrediet: 10% van aantal SP in programma o Schakelprogramma 60 SP  6 SP tolerantiekrediet Let op: enkel inzetbaar indien CSE > 50%; enkel voor 8/20 of 9/20 Let op: OPO Sociale statistiek = 8 SP (> 6 SP tolerantiekrediet in schakelprogramma)  Niet mogelijk om tolerantie in te zetten voor Sociale Statistiek  Slagen op Sociale statistiek is een absolute vereiste om af te studeren!!!  Hou dit vak nauwgezet bij vanaf dag 1 + volg alle colleges en oefensessies!!! Vrijstellingen aanvragen via ISP (in principe niet voor OPO’s behaald op de hogeschool)

15 Belangrijke mededelingen SBIB-bezoek: o Ten zeerste aanbevolen voor alle (nieuwe) studenten in het schakelprogramma o Rondleiding in Bib Sociale Wetenschappen + introductie in het zoeken naar e- bronnen via KU Leuven-databases  direct bruikbare kennis voor o.a. paperopdrachten Cursusmateriaal: o Zie eerste les van elk vak / ECTS-fiche programmagids / Toledo o Doorgaans: Acco-boekhandel Politika-cudi (www.politika.be)www.politika.be Toledo (powerpoints etc.) Groep 1: 5 oktober, 16u00-17u30 Groep 2: 7 oktober 11u00-12u30 Groepsindeling wordt later bekendgemaakt.

16 Tot slot POC Sociologie en sociaal werk: o POC: Permanente OnderwijsCommissie o Bewaken kwaliteit aangeboden onderwijs binnen een opleiding o Samenstelling: professoren, assisterend personeel en studenten o 3 à 4 bijeenkomsten per academiejaar o Inbreng studenten is onontbeerlijk!  De POC heeft minstens één studentenvertegenwoordiger uit het schakelprogramma nodig Kandidaten? mail eva.vanpassel@soc.kuleuven.be

17 Overzicht contactpersonen Inhoudelijke vragen over de opleiding of je programma: o  programmaverantwoordelijke (eva.vanpassel@soc.kuleuven.be)eva.vanpassel@soc.kuleuven.be Samenstelling programma, combinatie werk-studie (werkstudenten): o  programmaverantwoordelijke (eva.vanpassel@soc.kuleuven.be)eva.vanpassel@soc.kuleuven.be Vragen rond studievoortgang (individuele studiedossier, CSE, Tolerantiekrediet, …): o  studietrajectbegeleider (ilse.loockx@soc.kuleuven.be)ilse.loockx@soc.kuleuven.be Studentenbegeleiding: o Ombudsdienst o Studietrajectbegeleiding (vragen rond studievoortgang/CSE/Tolerantiekrediet/…) o Studiebegeleiding o  studentenportaal: www.soc.kuleuven.be/studentenwww.soc.kuleuven.be/studenten Reglementen / administratie / vrijstellingen: o  studentenportaal: http://soc.kuleuven.be/studentenhttp://soc.kuleuven.be/studenten ISP-vragen/administratief-technische vragen: o  ISP-verantwoordelijke (ilse.loockx@soc.kuleuven.be)ilse.loockx@soc.kuleuven.be Studentenvereniging/cursusdienst:  Politika: http://www.politika.be/http://www.politika.be/

18 Vragen? Informatiefiches ingevuld? Veel succes! 18


Download ppt "Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakelprogramma Academiejaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google