De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De compliance officer: Blijver en bijter Jaap Koelewijn 16 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De compliance officer: Blijver en bijter Jaap Koelewijn 16 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 De compliance officer: Blijver en bijter Jaap Koelewijn 16 november 2006

2 Agenda Inleiding Vijf trends Conclusies Discussie

3 Inleiding Thema congres: de toekomst van de compliance officer –Geen heden zonder verleden –Geen toekomst zonder verleden Compliancefunctie maakt wezenlijke veranderingen door Mijn visie op de compliancefunctie

4 Plaats en positie compliance Beleid; bepaald door bestuur Risicomanagement Compliancefunctie

5 De compliancefunctie I Rol van compliance is bepaald door bestuur –Bestuur bepaalt doelstellingen onderneming Mate van risicoappreciatie Ethische normen en waarden In toenemende mate interactie tussen bestuur en compliance

6 De compliancefunctie II Daarnaast in toenemende mate kader bepaald door: –Weten en regels; –Maatschappelijke verwachtingen: Publiek Markt –Verwachtingspatroon interne stakeholders

7 Vijf trends Van tijdelijk naar permanent Van intern naar extern Van reactief naar pro-actief Van partieel naar integraal Van uitvoerend naar medebepalend –Van adviseur naar verantwoordelijk? –Van onbevoegd naar bevoegd?

8 Van tijdelijk naar permanent Begin jaren negentig ontstond compliance in een rudimentaire vorm Ingegeven door veranderend normbesef en andere wijze van reguleren –Normbesef: financiële dienstverlening werd toegankelijk/noodzakelijk voor breed publiek –Einde aan zelfregulering (effectensector)

9 Van tijdelijk naar permanent Primaire reactie: –Het waait wel over –Nadruk op implementatie ‘harde´ regels Voorwetenschap; frontrunning etc. Compliance werd als een noodzakelijk kwaad gezien

10 Van tijdelijk naar permanent Deze opvatting is veranderd Regeldruk neemt alleen maar toe en daar komt geen verandering in Maatschappelijke druk om compliant te zijn en verantwoording af te leggen neemt toe –Invloed van schandalen –Meer checks and balances

11 Van intern naar extern Compliancefunctie was sterk intern gericht –Beperken reputatieschade –Voorkomen ongelukken –Handhaving en sanctionering Acties bepaald door extern opgelegde eisen

12 Van reactief naar pro-actief Ligt feitelijk in verlengde hiervan Compliance kan niet langer volstaan met rondzenden oekazes Pro-actieve houding impliceert actieve analyse komende ontwikkelingen Implicatie ook: van handhavend naar beïnvloedend

13 Van intern naar extern Moderne benadering vereist dat er actief naar buiten wordt gekeken –Beeldvorming ten aanzien van komende veranderingen in: Wet- en regelgeving Maatschappelijke opvattingen

14 Van partieel naar integraal Compliance was sterk gericht op deelgebieden Nu gaat het om een integrale benadering van alle relevante ontwikkelingen, die ondernemingen op alle fronten raken –Mededinging; governance –Zorgplicht –Externe verantwoording

15 Van uitvoerend naar medebepalend Ontwikkeling te vergelijken met die bij riskmanagement Ingevoerd vanuit schrikreactie; nu wezenlijk onderdeel proces van risicobeheersing Zelfde ontwikkeling zien we ook bij compliance Medebepalend: richting beleid; cultuur Mede onder invloed nieuwe regels

16 Gevolgen I Compliance doet zijn uiterste best om de rol van adviseur in te nemen Is dat houdbaar? Compliance heeft expliciete rol in proces van checks and balances gekregen –Meer verantwoordelijkheden –Dus ook meer bevoegdheden; formeel en informeel

17 Gevolgen II Is het wel aantrekkelijk om van onbevoegd naar bevoegd te gaan? –Verwachtingspatroon –Afgerekend kunnen worden –Aansprakelijk gesteld kunnen worden

18 Samengevat Compliance heeft nog draagvlak vanwege angst/externe druk/verwachtingen Dat zal op termijn verdwijnen Compliance zal een bijdrage gaan leveren aan besturen onderneming: –Dat zal de commerciële doelen gaan raken –Cultuurverandering zal niet altijd worden gewaardeerd

19 Conclusie Compliance wordt een blijver en en bijter Is deze observatie juist? Is dat een gewenste ontwikkeling? Zo ja, hoe gaat u die invullen? Bent u daar klaar voor? Kunt u blijven als u bijt?

20 Dank voor uw aandacht


Download ppt "De compliance officer: Blijver en bijter Jaap Koelewijn 16 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google