De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR Delft in regionaal perspectief positie, toekomst, beleid Inleiding, Raadsbijeenkomst 9 april 2015 Prof dr Pieter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR Delft in regionaal perspectief positie, toekomst, beleid Inleiding, Raadsbijeenkomst 9 april 2015 Prof dr Pieter."— Transcript van de presentatie:

1 RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR Delft in regionaal perspectief positie, toekomst, beleid Inleiding, Raadsbijeenkomst 9 april 2015 Prof dr Pieter Tordoir Universiteit van Amsterdam Amsterdam School of Real Estate Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

2 Outline Stedelijke en regionale economie Stedelijke centrumfuncties Demografie: functie in de roltrapregio Toekomst voor de stad Rol overheid en partners RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

3 Regionale en Delftse economie Metropoolregio MRDH: - Ook naar internationale maatstaven grote concentratie bedrijvigheid, kennisinstellingen en consumenten - Toch: underperformance in economische groeikracht - Kernoorzaak: versnippering markten en netwerken - Kans: benutting agglomeratievoordelen—netwerken! Delft: - Incubatiemilieu kennis en kennisbedrijven - Doorgroei bedrijven en inkomens vooral buiten de stad - Kansen: schakelpositie MRDH, kennis- & zorgeconomie RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

4 Trends in werkgelegenheid 1985-2012 kennisactiviteiten verzorgende activteiten RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

5 Baanverplaatsingen ‘06-’12 Laagste 20% inkomenshoogste 20% inkomens RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

6 Delft in regionale netwerken Arbeidsmarkten: bijzonder beeld - t/m MBO-niveau: netto inkomende pendel - HBO-/academisch niveau: netto uitgaande pendel - Relatief hoge werkloosheid onder minder geschoolde beroepsbevolking Centrumfuncties (verzorging): toenemende concurrentie - Belangrijke centrumrol (ook buiten TuD), opvallend gezien kleine stadsomvang en positie nabij grote steden - Centrumrol verzwakt geleidelijk, door ontwikkelingen in naburige verstedelijkingzones Kansen: sterkere integratie en specialisatie in regionale netwerken RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

7 Pendelstromen naar en vanuit Delft structuurontwikkeling RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

8 Verzorgingsfuncties Delft (excl. TuD) StructuurOntwikkeling RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

9 De Delftse motor voor de maatschappelijke roltrapregio Werking van maatschappelijke roltrapregio - Levensfasen gaan (steeds meer) gepaard met verhuizingen - Regionaal belang: accommoderen verschillende levensfasen - Regionaal belang: aantrekken jonge mensen (met talenten) Bijzondere rol Delft in regionale roltrap: ‘opwerkfabriek’ - Door TuD aantrekkingskracht op jong talent - Doorgroeimogelijkheden in gehele MRRD Maar: - Delft verliest relatief veel afstudeerders aan rest van het land Stad en regio houden ‘doorgroeiers’ te weinig vast RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

10 Verhuizingen naar en vanuit Delft (‘06-’12) beginnende studentenafgestudeerde werkers

11 gezinnen‘empty nesters’ RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

12 Toekomst van de stad Groot economisch en maatschappelijk potentieel - Economische en maatschappelijke ‘regionale incubatorfunctie’ past in de grote trends van deze tijd - Ligging op kernas MRDH (schakel) geeft bovenmatig agglomeratiepotentieel Tegelijkertijd hoge drempels voor benutting potentieel. Benutting vergt omvangrijke voorinvesteringen: - transformaties in stedelijke structuur woningvoorraad en voorzieningen - Investeringen in regionaal bereikbaarheidssysteem - Incubatorrol is relatief kostbaar Resultaat: grote kansen + grote kwetsbaarheid RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR

13 Rol overheid & partners Economische en maatschappelijke vitaliteit vergt altijd collectieve (voor-)investeringen Maatschappelijke ‘business case’ sluit op (inter-)regionaal niveau, maar (lang) niet altijd op lokaal niveau. Dus: regionaal geven & nemen Private en semi-collectieve partners (corporaties, instellingen etc.) kunnen en willen aansluiten: dialoog en co-productie Laat de tijd in uw voordeel werken: plannen en reserveren voor kansen in de toekomst; handelen en uitgeven voor mogelijkheden in het heden


Download ppt "RUIMTELIJK ECONOMISCH ATELIER TORDOIR Delft in regionaal perspectief positie, toekomst, beleid Inleiding, Raadsbijeenkomst 9 april 2015 Prof dr Pieter."

Verwante presentaties


Ads door Google