De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege Organisatie van Zorg. Doel De student is op de hoogte van ontwikkelingen op macro niveau De student herkent de consequenties op instellings-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege Organisatie van Zorg. Doel De student is op de hoogte van ontwikkelingen op macro niveau De student herkent de consequenties op instellings-"— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege Organisatie van Zorg

2 Doel De student is op de hoogte van ontwikkelingen op macro niveau De student herkent de consequenties op instellings- en afdelingsniveau De student is in staat om in de rol van niveau 5 een bijdrage te leveren aan veranderingen op micro en meso niveau

3 Relatie met jaar 2 ESH model Externe afstemming Interne afstemming SWOT analyse Advies

4 Opbouw college Verkenning van huidige trends Voorbeelden van de reacties hierop in de praktijk. Wat betekent dit voor organisaties én voor de verpleegkundige in die organisatie?

5 Externe analyse Trends in de gezondheidszorg “HealthCast 2010: Smaller World, Bigger Expectations”, Price, Waterhouse, Coopers Drie drijvende krachten: –consumentisme –e-gezondheidszorg –gentherapie en biotechnologie

6 Consumentisme Andere verhouding verzekeraar-patiënt- zorgverlener. Zorgverzekeraars inkopers van zorg ten behoeve van hun verzekerden. Patiënten worden consumenten Bereid (moeten) zijn meer van hun eigen inkomen te spenderen aan gezondheid(-szorg) Kritische consumenten

7 E-gezondheidszorg Minder ziekenhuisbezoek Zorg op afstand Communicatie of controle via internet. Online verspreiden van nieuwe ideeën, therapieën en normen. Consumenten vergelijken kwaliteit, kosten en resultaten van instellingen en behandelingen.

8 Gentherapie en biotechnologie Nieuwe diagnose- en behandelingsmethoden. Verschuiving naar preventie en persoonsgerichte behandeling. Nieuwe aanbieders: simpele en goedkope diagnostische tests, preventieve medicatie, vervolgbehandelingen en leefstijladvisering. Ethische dilemma’s

9 Doorlopende trends Vergrijzing en ontgroening Druk op de financiering in relatie tot betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg Stijging aantal chronisch zieken

10 Vergrijzing en ontgroening Kansen én bedreigingen: Groep met tijd en geld, die tot op hoge leeftijd actief wil zijn Groep met weinig geld en complexe gezondheidsproblemen

11 Financiering Zorgverzekeringsstelsels in Europa en de Verenigde Staten groeien naar elkaar toe. Administratieve processen en effectieve behandelingsmethoden worden steeds meer gestandaardiseerd. Kosten voor de consument worden hoger Keuzes in wat wel en wat niet wordt gefinancierd

12 Stijging aantal chronisch zieken 2 kanten: meer chronisch zieken, tegelijk meer druk op “welbevinden” als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen Bij patiënt en hulpverlener: schuldgevoel, gebrek aan communicatie en steun

13 Gevolgen consumentisme Klantvriendelijkheid steeds belangrijker; Zorgorganisaties worden ‘merken’ Snelheid en goede service cruciaal voor tevredenheid van de consument; Naadloze dienstverlening: samenwerking en integratie van de gesegmenteerde zorg; Meer met minder doen

14 Gevolgen E -health Reorganisatie van het zorgaanbod; Nieuwe kennis en vaardigheden in omgang met consumenten en nieuwe technologie;

15 Gevolgen gentechnologie Preventie krijgt steeds meer nadruk; Verwachtingen managen Ethische dilemma’s voor consumenten, professionals en verzekeraars nemen toe; Particuliere verzekeraars en private ondernemingen krijgen nieuwe kansen;

16 Gevolgen financiering “Experimenten” met nieuwe aanpak: prikkels vanuit concurrentieprincipe, nieuwe werkwijzen, maar ook druk op verhogen van efficiëntie en effectiviteit Financiers eisen aantoonbare kwaliteit, efficiency en klantgerichtheid; Slim werken: best practices, standaards en richtlijnen

17 Gevolgen vergrijzing en ontgroening Oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken: langer werken, leeftijdsbewust personeelsbeleid Vergroten inzicht in de effecten voor zorg en welzijn in relatie tot de moderne ouder wordende mens

18 Gevolgen chronisch zieken Aandacht voor Verschuiving naar preventie en leefstijl; ijkpunt: welbevinden Samenwerking hulpverlener, patiënt en andere spelers Zelfzorg: organiseren, maatschappelijk handelen, samenwerken, kennis en wetenschap benutten, communicatie, professionaliteit benutten

19 vraag Wat is mogelijk effect van de meest recente ontwikkelingen?

20 zorginnovatie

21 Voorbeelden van de reacties in de praktijk POINT van Transmurale Zorg Den Haag e.o. GRIP van the Health Agency Mammaprint van Agendia MijnZorgNet (MZN) van UMC St Radboud.

22 E health De televisiezuster komt eraan http://nl.youtube.com/watch?v=ceWBU_aMj Vs http://nl.youtube.com/watch?v=eQy7dTC11 O4

23 Praktijkvoorbeeld uitgewerkt Hartfalen poli Martiniziekenhuis http://www.martiniziekenhuis.nl/ default.cfm?sid=299

24 praktijkvoorbeeld 2 Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd http://www.buurtzorgnederland.com/

25 Gevolgen voor organisatie Koppeling aan ESH model: aandacht voor de 6 aspecten van een organisatie Strategie Structuur Stijl van leidinggeven Systemen Cultuur Personeel

26 Gevolgen voor verpleegkundigen Veranderingen werken door in de rollen, Reactief Proactief: actieve bijdrage aan vernieuwing Ambassadeur: uitdragen van nieuwe benaderingswijzen

27 voorbeeld Invulling geven aan patiënt- of klantgerichtheid Adviseren over de aandachtspunten bij het inrichten van E health Actieve rol bij het vergroten van de aandacht voor preventie Meedenken over andere inrichting van zorgprocessen en –systemen

28 afronding Verkenning van trends: wat komt er op ons af en wat is er al zichtbaar aan veranderingen? De implicaties hiervan moeten doordacht worden voor alle aspecten van de organisatie De niveau 5 verpleegkundige is als zorgverlener, regisseur, coach en ontwerper betrokken bij vernieuwing


Download ppt "Hoorcollege Organisatie van Zorg. Doel De student is op de hoogte van ontwikkelingen op macro niveau De student herkent de consequenties op instellings-"

Verwante presentaties


Ads door Google