De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan het klimaat, voor vrede Vlaamse Vredesweek 2009 25 september – 04 oktober De vredesweekpartners zijn: Pax Christi Vlaanderen, Jeugd & Vrede,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan het klimaat, voor vrede Vlaamse Vredesweek 2009 25 september – 04 oktober De vredesweekpartners zijn: Pax Christi Vlaanderen, Jeugd & Vrede,"— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan het klimaat, voor vrede Vlaamse Vredesweek 2009 25 september – 04 oktober De vredesweekpartners zijn: Pax Christi Vlaanderen, Jeugd & Vrede, Ijzerbedevaartcomité, Vrede, VOS – Vlaamse Vredesvereniging, Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen, Nederlandstalige Vrouwenraad, PROTOS, VODO & Terra Reversa

2 Klimaat en conflict: geen rooskleurige toekomst

3 Klimaatsverandering Iets voor experten IPCCC: – Politiek gefilterd – 'meerderheid' klimaatsceptici marginaal (niet altijd evenwichtig in media gebracht) Toch een eerlijke bedenking: – Al jaren hetzelfde verhaal – Maar! Oplossing staat los van 'het verhaal'

4 Een groene toekomst Duurzame levenswijze Ecologisch verantwoorde productiewijze Rechtvaardiger wereldsituatie => een toekomst waar we ook zonder klimaatsverandering heen moeten

5 Een toekomst van conflict Sociale gevolgen het 'grootste' probleem – Minst onderzocht – Een wereld zal er zijn: met of zonder mensen? – Als er mensen zullen zijn: met of zonder immens lijden? ('denk aan uw kleinkinderen')

6 Klimaatsverandering: fysieke gevolgen Smelten van gletsjers en pool-ijs Stijgen van de zeespiegel Verandering van neerslagpatroon Toename van natuurlijke rampen (overstromingen, extreme droogtes, orkanen)

7 Klimaatsverandering: sociale gevolgen Verhoogde kwetsbaarheid t.o.v. de natuurlijke omgeving Verhoogde prevalentie van medische problemen Verwoesting van de traditionele leefpatronen en voorziening in het levensonderhoud Enorme 'klimaatsmigratie'

8 Wegen tot conflict Zeespiegelstijging, droogte, overstromingen, orkanen migratie grondstoffen-competitie interstatelijke conflicten lokale conflicten verdedigingsreacties instabiliteit van staten

9 Een vicieuze cirkel Klimaatsverandering => conflict => klimaatsverandering Oorlog heeft een negatieve invloed op de omgeving Legers zijn de grootste verbruikers van fossiele brandstoffen

10 Voorbeelden van klimaatconflicten Paaseilanden Darfur Noordpool Bangladesh – 114 milj. mensen – 80% minder dan 2 $/dag – Overstromingen, orkanen, … – Spanning intern – spanning met India => Klimaatsverandering = 'katalysator' ('threat multiplier') => 150 miljoen vluchelingen verwacht voor 2050

11 Addendum: religieuze conflicten Religieuze conflicten – Zelden in dit opzicht besproken – Kan net als klimaat 'katalyserend' werken Islam – Reeds gepolariseerd (door media en politiek) – Hebben kritiek op 'decadente westen' – Snelst groeiende religie en dat vooral waar de sterkst getroffen bevolking zich bevindt.

12 Het 'onderste miljard' en gewapend conflict (in 2006)

13 Gewapende conflicten 1946–2007

14 Wat is de oorzaak? Ons consumptiepatroon – Business rules, not ethics België grootste doorleveraar van wapens aan Israël Nestle: water als commoditeit – Lineair systeem in een eindige wereld 3 tot 5 planeten nodig Vlees Amazonewoud: een kap van 2000 bomen per minuut (= 7 voetbalvelden)

15 Wat is de oorzaak Ons levenspatroon: Consumptie – “uw haar is fout, uw kleren zijn fout, uw auto is fout, uw voeding is fout,.. kortom: U bent fout... Maar gelukkig is er een uitweg: koop iets nieuw!” – “Planned absolescence” vs “perceived absolescence”

16 Wat is de oorzaak?

17 Het westen is en blijft de oorzaak van het klimaatsprobleem – Uitstoot van Industrielanden – Nog steeds grootste uitstoters Het systeem zelf zorg voor druk op het systeem – Meer migranten – Grootste slachtoffers: zij die zorgen voor de basisbehoeften

18 Vraagstelling: hoe zullen we omgaan met klimaatconflicten? Het westen kan moeilijk om met rampen – Vb: Katrina – Anders in de derde wereld – Geen academisch onderzoek – Tot nu toe antwoorden we vooral met geweld

19 Vraagstelling: hoe zullen we omgaan met klimaatconflicten? Meerdere – Mindere systemen – Geweld is … – Verschillende vormen – Escalatie meest gekende/toegepaste – Wij – zij denken

20 Vraagstelling: hoe zullen we omgaan met klimaatconflicten? Vermilitarisering – Strengere grensbewaking (Vb: Frontex) – Privatisering van militair apparaat (=> uit handen van politiek) Naar buiten plaatsen – Vb: Vluchtelingenkampen in N-Afrika – Strengere migratiewetten Vb: Nederland: Taal op voorhand Vb: Frankrijk: returnquotum – Delegeren naar rechtsauthoriteiten jn andere landen

21 Vraagstelling: hoe komt het dat we zo (kunnen) reageren? Wegwerken dissonantie – Media / ideologieën – vb. Oost-Timor; Scampi-productie Gebrek aan referentiekaders – Inschatten van rampen te moeilijk – Welzer: “De dreiging mondiaal, de gevolgen niet te overzien, de controlemiddelen naiëf en het psychologisch effect desoriënterend” Verhoogd wij-zij denken – Verrechtsing maatschappij – Vb: holocaust (Nb: geen terugval in primitiviteit maar toonbeeld van 'systematiek' en 'vooruitgang')

22 Vraagstelling: hoe komt het dat we zo (kunnen) reageren? Shifting baselines – Graduele acceptatie van oplossingsmaatregelen – Vb1: menselijke bommen – Vb2: Inperking privé-sfeer Camera's Creditcards Veronderstelde dreiging – Vb: Communisme & deterrence => kernwapens – Cf: sterkere nadruk pre-emptive strike & trials – NB: Klimaat-heisa kan ook averechts werken.

23 Vraagstelling: hoe komt het dat we zo (kunnen) reageren? A: Ik heb met mijn M16 op ze gericht. V: Waarom? A: Omdat ze hadden kunnen aanvallen. V: Het ging hier om kinderen en baby's? A: Ja. V: Hoe konden ze dan aanvallen – kinderen en baby's? A: Ze konden handgranaten hebben. De moeders hadden ze naar ons toe kunnen gooien. V: De baby's? A: Ja V: Droegen de moeders de baby's op hun arm? A: Ik geloof het wel. V: En de baby's wilden aanvallen? A: Ik hield er voortdurend rekening mee dat ze een tegenaanval zouden doen.

24 Wat kunnen we doen? Politiek – Voorzien: klimaatvluchtelingen opvangen (ipv debateren over definitie van het woord 'vluchteling') – Helpen: Ondersteuning bieden aan aan Derde Wereld zal uiteindelijk minder kosten Addaptatie mitigatie

25 Wat kunnen we doen Technologisch – Groene energie heeft nog veel ontwikkeling nodig – Uitwisseling nodig met derde wereld – Groen zijn heeft nog meer economische incentives nodig

26 Wat kunnen we doen Gandhiaanse economie – Ecologische economie – Gedecentraliseerde economie – Niet winst maar zelfvoorzienendheid centraal – Herwaardering van handenarbeid – Voorleven van nieuwe levenswijze

27 Barrières Economisch – Winstgerichtheid: Goedkoop is 'beter' – Dominantie van bestaande productiewijzen Politiek – traag – lange termijn visie vaak niet opportuun voor politici Sociaal – Groeinoodzakelijkheid van huidig economisch systeem – Globalisering: bij ons is er weinig 'basiseconomie'

28 Werken aan een klimaat van vrede In je eigen leven – Fair trade, Bio, voetafdruk doen dalen, recycleren, … – Levenswijze omwentelen Niet alleen Consuminderen Maar ook geweldloosheid 'versterken' Wij – zij denken doorbreken Herbronnen in spiritualiteit – het verhaal van Jona


Download ppt "Werken aan het klimaat, voor vrede Vlaamse Vredesweek 2009 25 september – 04 oktober De vredesweekpartners zijn: Pax Christi Vlaanderen, Jeugd & Vrede,"

Verwante presentaties


Ads door Google