De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe pistes in onderwijs Ontmoeting land- en tuinbouwscholen Ingrid Vanhoren, coördinator Kwalificaties & curriculum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe pistes in onderwijs Ontmoeting land- en tuinbouwscholen Ingrid Vanhoren, coördinator Kwalificaties & curriculum."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe pistes in onderwijs Ontmoeting land- en tuinbouwscholen Ingrid Vanhoren, coördinator Kwalificaties & curriculum

2 Een blik op het studiegebied Screening Land- en tuinbouw

3 Screening studiegebieden (2008 - 2009 tot en met 2012 - 2013)  vastleggen van de finaliteit van de huidige studierichtingen volgens driedeling van de derde graad  evidentiebasis en aanbevelingen voor rationalisering en actualisering van de studierichtingen Beleidsplan: uitvoeren van het masterplan

4 Huidige opleidingenstructuur BSOTSO Specialisatiejaar Se-n-Se Agromanagement** Bloemsierkunst Bosbouw en bosbeheer Gespecialiseerde dierenverzorging Land- en tuinbouwmechanisatie Manegehouder – en rijmeester Tuinaanleg en –onderhoud Tuinbouwproductie Veehouderij en landbouwteelten Agro- en groenbeheer Agro- en groenmechanisatie 3 de graad Dierenzorg Groendecoratie Landbouw Paardrijden en – verzorgen Tuinbouw en groenvoorziening Biotechnische wetenschappen Dier- en landbouwtechnische wetenschappen Natuur- en groentechnische wetenschappen Planttechnische wetenschappen 2 de graad Paardrijden en - verzorgen Plant, dier en milieu Biotechnische wetenschappen Plant-, dier-, en milieutechnieken

5 Vrij groot studiegebied met ruim studieaanbod Screening Land- en tuinbouw Leerlingenaantal

6 stijging leerlingenaantal van 9,7%: BSO 14,5% en TSO 5,1% Screening Land- en tuinbouw Evolutie leerlingenaantal

7 minder goede doorstroom dan gemiddeld voor specialisatiejaren Land -en tuinbouwmechanisatie en Manegehouder-rijmeester Screening Land- en tuinbouw Doorstroom naar de arbeidsmarkt BSO

8 Goede doorstroom naar de arbeidsmarkt Screening Land- en tuinbouw Doorstroom naar de arbeidsmarkt TSO

9 Zeer beperkte participatie Onvoldoende studierendement (<65%) Screening Land- en tuinbouw Doorstroom naar hoger onderwijs BSO

10 Biotechnische wetenschappen  hoge participatie in professionele bachelor met goed studierendement  wisselend studierendement in academische bachelor Screening Land- en tuinbouw Doorstroom naar hoger onderwijs TSO – recente cijfers Bron: Onderwijskiezer

11 Dier- en landbouwtechnische wetenschappen Screening Land- en tuinbouw Doorstroom naar hoger onderwijs TSO – recente cijfers Bron: Onderwijskiezer Natuur- en groentechnische wetenschappen Planttechnische wetenschappen

12  Veel richtingen met weinig leerlingen  Wisselende vraag op de arbeidsmarkt  Wissende doorstroom naar het hoger onderwijs Screening Land- en tuinbouw Vaststellingen

13 Screening Land- en tuinbouw Rationaliseren BSOTSO Specialisatiejaar Se-n-Se Agromanagement** Bloemsierkunst (20) Bosbouw en bosbeheer (16) Gespecialiseerde dierenverzorging (170) Land- en tuinbouwmechanisatie (69) Manegehouder – en rijmeester (15) Tuinaanleg en –onderhoud (140) Tuinbouwproductie (9) Veehouderij en landbouwteelten (48) Agro- en groenbeheer* (8) Agro- en groenmechanisatie* (33) 3 de graad Dierenzorg (466) Groendecoratie(30) Landbouw (214) Paardrijden en – verzorgen (49) Tuinbouw en groenvoorziening* (577) Biotechnische wetenschappen (505) Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (534) Natuur- en groentechnische wetenschappen (96) Planttechnische wetenschappen (304) 2 de graad Paardrijden en – verzorgen (62) Plant, dier en milieu (1.196) Biotechnische wetenschappen (516) Plant-, dier-, en milieutechnieken (960) Bron: Screening Studieaanbod binnen het studiegebied Land- en tuinbouw (2015)

14 Plannen voor modernisering Land- en tuinbouw Vlaamse kwalificatiestructuur + EVC

15 Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Vlaamse kwalificatiestructuur brengt kwalificaties onder op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Vlaamse kwalificatiestructuur

16 Logica Vlaamse kwalificatiestructuur

17 Beroepskwalificatie Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen

18 Beroepskwalificatie

19 Beroepenstructuur Land- en tuinbouw

20 Opbouw competenties Beroepskwalificatiedossier Productiemedewerker

21 Opbouw competenties Beroepskwalificatiedossier Productieverantwoordelijke & landbouwondernemer

22  Beroepskwalificaties vormen wettelijk referentiekader voor opleidingen binnen en buiten onderwijs  Transparantie in opleidingsaanbod  Erkenning van opleidingen buiten onderwijs (kwaliteitskader)  Mogelijkheid tot flexibele trajecten, vrijstellingen en erkenning van werkervaring voor individuen Beroepskwalificaties en EVC EVC = erkennen van competenties

23 Plannen voor modernisering Land- en tuinbouw Denkpistes modernisering SO + HBO5

24  Land- en tuinbouw al dan niet met regionale programmatie  Groenaanleg en -beheer  Wat met Groendecoratie, Dierenzorg en Paardrijden en – verzorging? Denkpistes Modernisering SO Arbeidsmarktfinaliteit met beroepskwalificaties als basis

25  Dierlijke –en plantaardige productie, al dan niet met regionale programmatie Denkpistes Modernisering SO  Upgrade Biotechnische wetenschappen voor beoogde doorstroom academische bachelor Doorstroomfinaliteit met specifieke eindtermen Dubbele finaliteit met beroepskwalificaties en specifieke eindtermen

26  Opleiding gericht op management en operationeel beleid binnen land- en tuinbouw  Generatiestudenten en volwassenen  Standaardtraject of flexibel traject  Arbeidsmarktfinaliteit of doorstroom naar hoger onderwijs via verkorte leerweg Denkpistes HBO5 Dubbele finaliteit met beroepskwalificaties en domeinspecifieke leerresultaten hoger onderwijs

27 Plannen voor modernisering Land- en tuinbouw Duaal leren SO

28  TSO, BSO en BUSO(OV3) vanaf deeltijdse leerplicht (15 jaar)  Arbeidsbereide en (quasi)-arbeidsrijpe jongeren  Werkplekleren als belangrijke component van een volwaardige leerweg  Voltijds engagement  Eenvormig statuut Duaal leren SO

29  BUSO OV3 (kwalificatiefase): Groen- en tuinbeheer duaal  Start 2016 - 2017 Uitrol Land- en tuinbouw Duaal leren SO Proeftuin Land- en tuinbouw  BSO, DBSO en Leertijd: Groenaanleg en –beheer duaal  Start 2017 - 2018  Verdere uitrol duaal leren in Land- en tuinbouw vanaf 2018 - 2019

30 Vragen?


Download ppt "Nieuwe pistes in onderwijs Ontmoeting land- en tuinbouwscholen Ingrid Vanhoren, coördinator Kwalificaties & curriculum."

Verwante presentaties


Ads door Google