De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Nieuwe Wet wajong per 1 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Nieuwe Wet wajong per 1 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Nieuwe Wet wajong per 1 januari 2010

3 3 Nieuwe Wajong op hoofdlijnen Elke jongere die kan, gaat naar school of werkt, dit geldt ook voor de jonggehandicapte Beoordeling gericht op mogelijkheden Rekening houden met ‘ontwikkeling’, uitstel ‘definitief’ oordeel (27 jaar)

4 4 Aanpak nieuwe Wajong NIET Aanpassen toelatingscriteria Strenger beoordelen WEL Je krijgt alleen Wajong als je iets niet kan Onderscheid iets versus niets kunnen Zij die niets kunnen krijgen uitkering Eisen stellen aan zij die iets kunnen Jongere op alle mogelijke manieren ondersteunen

5 5 Voor wie geldt de nieuwe Wajong Geldt voor aanvragen, die op of na 1 januari 2010 ontvangen worden door UWV Die voldoen aan de criteria die nu ook gelden

6 6 Doelgroep jonggehandicapten ongewijzigd Beperkingen aanwezig op 17e levensjaar Niet in staat gedurende 52 weken 75% maatmaninkomen (meestal wml) te verdienen Geen volledig herstel binnen jaar te verwachten Studerende die voor 30e levensjaar arbeidsongeschikt wordt Ingangsrecht Wajong op of na 18e levensjaar

7 7 Andere wijze van beoordelen door UWV Twee beoordelingsmomenten (minimaal) 18 jaar en 27 jaar Na bepaling jonggehandicapte, twee vervolgtrajecten: 1. Duurzaam volledig arbeidsongeschikt 2. Mogelijkheden tot arbeidsparticipatie

8 8 Werkregeling jonggehandicapten algemeen Intensieve ondersteuning en begeleiding Maatwerk als uitgangspunt Verplichting tot meewerken Werken loont: inkomensstijging bij meer werken Actieve regionale werkgeversbenadering en matching van vraag en aanbod

9 9 Participatieplan Individueel participatieplan wordt samen met cliënt opgesteld na toekenning arbeidsondersteuning Mogelijke ingrediënten?

10 10 Participatieplan ontwerp UWV beoordeelt binnen 16 weken na aanvraag In dit ontwerp wordt door UWV én Wajonger aangegeven wat het einddoel is en welke instrumenten kunnen worden ingezet

11 11 Participatieplan definitief Definitieve vaststelling na vijf dagen Voor studenten wel een participatieplan, maar niet uitgebreid en geen actieve sollicitatieverplichtingen

12 12 Werkaanbod UWV kan een verplichtend passend werkaanbod doen Verplichtend als traject niet het gewenste resultaat laat zien, of als cliënt wel kan maar niet wil werken Bij weigering van werkaanbod vervalt het recht op inkomensondersteuning (waarbij toetsing op toerekeningsvatbaarheid)

13 13 Instrumenten arbeidsondersteuning Re-integratietraject of individuele re-integratie overeenkomst IRO Scholing Participatieplaatsen wet STAP Loonkosten subsidie LKS Premiekorting No-riskpolis Loondispensatie Loonsuppletie of inkomenssuppletie Arbeidsplaats- of vervoersvoorzieningen Voorzieningen zelfstandige Jobcoaching Proefplaatsing

14 Instrumenten arbeidsondersteuning NIEUW: nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie

15 15 Inkomensondersteuning werkregeling Niet meer gekoppeld aan ao-klassen Verdiensten tot 20% wml worden aangevuld tot 75% wml Verdient de Wajonger meer dan 20% wml, dan mag hij de helft van elke extra verdiende euro houden, tot 100% wml De inkomensondersteuning tot 75% wml geldt ook voor de Wajongers die buiten hun schuld nog geen werk hebben

16 16 Voortgezette werkregeling Met 27 jaar wordt weer gekeken wat de mogelijkheden zijn in werk Vaststellen ‘definitieve’ verdiencapaciteit Inkomensondersteuning tot 100% wml / Breman regeling: aanvulling tot 120% wml

17 17 Beëindiging recht arbeidsondersteuning Op eigen verzoek Vijf jaar na verdienen tenminste 75% van het maatmaninkomen (wml) Eén jaar na verdienen van tenminste 100% wml

18 18 Studeren en werkregeling Wajonger die studeert ontvangt naast studiefinanciering 25% wml uitkering Daarnaast inkomsten tot 25% wml vrij gelaten Daar boven volledig korten

19 19 Overgang school naar werk Jongeren met de juiste zorg en begeleiding via arbeidsmarktgericht onderwijs naar duurzaam werk leiden Netwerk rond scholen waarin minimaal deelnemen Netwerken aansluiten op faciliteiten WERKbedrijf Met VMBO worden bilaterale afspraken gemaakt

20 20 Overgang school naar werk verbeteren Mogelijk inzet assessment op drie momenten Arbeidsmarktgericht onderwijs (passend onderwijs) Participatieplan vindt aansluiting bij handelings- of transitieplan (netwerkoptimalisering) Jobcoachvoorziening tijdens schoolse fase

21 21 Werkgeversservicepunt Wajong “ Altijd duidelijkheid en een stap verder geholpen” Aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Op werkplein plusvestiging, 30 in getal Dienstverlening

22 PAG 22 Enkele concrete activiteiten: Organiseren van Wajongwerkt Markten Inzet van Wajong bedrijfsadvies Campagne gericht op werkgevers Vernieuwing WajongWerkt.nl Nazorg voor werkgevers die een Wajonger aannemen Werkgeversdienstverlening

23 23 Sluitende werkregeling Wajong Zorgen dat re-integratiebedrijven hun nieuwe rol gaan spelen Inkoopkader re-integratiedienstverlening jonggehandicapten Doel: Werkgevers beter bedienen Sluitendheid binnen periode werkregeling Focus op duurzaamheid

24 24


Download ppt "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Nieuwe Wet wajong per 1 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google