De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenlevingsbijeenkomst Participatiewet Alblasserdam, 16 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenlevingsbijeenkomst Participatiewet Alblasserdam, 16 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samenlevingsbijeenkomst Participatiewet Alblasserdam, 16 oktober 2014

2 Context vanuit Samenlevingsagenda Het belang van signalen uit de samenleving bij de uitvoering van de decentralisaties (AWBZ/WMO, Jeugd en Participatiewet) Op lokaal niveau inspanning leveren om groepen die onder de Participatiewet vallen de kans te geven zich te ontwikkelen of werk te vinden

3 Programma Inhoud en gevolgen van de Participatiewet, Sociaal Akkoord en Quotumwet Lokale probleemstelling publiek – privaat Oplossingsmodel Mogelijke rolverdeling in de oplossing

4 Wie is Paul de Krom

5 Wet werken naar vermogen ingediend onder het kabinet Rutte I na de val van dit kabinet teruggenomen voor verdere parlementaire behandeling

6 Participatiewet Ingediend door kabinet Rutte II met gevolgen voor: Wet sociale werkvoorziening (WSW) Wajong Wet Werk en Bijstand (WWB)

7 Relevante achtergronden Wat is op dit moment de betekenis van : WSW Wajong WWB Nugger

8 Gevolgen Geen instroom meer in de WSW (bescherming zittende populatie tot 2046) Geen Wajong meer voor mensen die niet- volledig arbeidsongeschikt zijn (bestaande wajonguitkeringen blijven gehandhaafd, met mogelijkheid van herkeuring) Toenemend beroep op WWB (met de restrictie in beginsel geen uitkering onder de 27 jaar) Grote groep mensen zonder opleidingsmogelijkheden, werk of uitkering ( met name schoolverlaters VSO en praktijkonderwijs)

9 Lokaal arbeidsmarktbeleid

10 Reparaties vanuit het RIJK voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Sociaal Akkoord Verplichting aan overheid en werkgevers om 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, waarvan 9.000 in 2015 (6.000 bedrijfsleven- 3.000 overheid) Quotumwet Boete bij niet nakomen van verplichtingen vanuit het sociaal akkoord

11 Hoe pakken we dit aan? Onderverdeling van de totale groep (WWB, Wajong en Nuggers in totaal circa 8.000 mensen) inverdiencapaciteit, door de SDD Groep verdiencapaciteit > 50 % WML Groep verdiencapaciteit < 50 % WML (zgn. groep 3)

12 Regionale aanpak Richt zich er op de groep met de verdiencapaciteit > 50 % WML met loonsubsidie naar regulier werk te brengen. Via instrumentarium van o.a Baanbrekend Drechtsteden (één werkgeversbenadering) Geschatte omvang 3.500 personen in 2015

13 Lokale aanpak Richt zich op de groep met verdiencapaciteit < 50 % WML (de zgn. groep 3) Valt buiten de focus op werk van de regionale aanpak. Geschatte omvang 4.500 personen Voor Alblasserdam circa 250 personen

14 Gemeente verantwoordelijk voor groep 3

15 Politieke vraag voor elke gemeente Wat doen we met en voor deze mensen? –Is de zorg voor een zinvolle daginvulling van deze groep een gemeentelijke verantwoordelijkheid? –Of wordt er gekozen voor het verstrekken van een uitkering and that’s it? Wetende dat daardoor het beroep op de algemene voorzieningen zich lineair ontwikkelt met de inactiviteit.

16 Alblasserdamse oplossing Ontwikkeling leerwerkbedrijven met inzet voor: –maatschappelijke taken in buurten –ondersteunende werkzaamheden in de buitenruimte –autonome taken (Smile beheert MFC Maasplein)

17 Wat biedt een leerwerkbedrijf inhoudelijk? Ontwikkeling van mensen op het gebied van: –sociale vaardigheden –werknemersvaardigheden –scholing –vakvaardigheden

18 Verbinding met Sociaal Akkoord Leerwerkbedrijf ontwikkelt mensen die inzetbaar zijn voor bepaalde werkzaamheden. Organisaties en bedrijven kunnen gebruik maken van leerwerkbedrijven om hun verplichtingen vanuit het sociaal akkoord in te vullen.

19 Hoe? Toelichting Ingrid

20 Vraag aan maatschappelijke organisaties en bedrijven Welke mogelijkheden ziet u om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Participatiewet?


Download ppt "Samenlevingsbijeenkomst Participatiewet Alblasserdam, 16 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google