De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarlijkse informatievergadering voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van Het GielsBos 23 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarlijkse informatievergadering voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van Het GielsBos 23 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarlijkse informatievergadering voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van Het GielsBos 23 mei 2015

2 Spiegels van de ziel Gustaaf Meeus (°30-12-1934 - + 17-07-2014) Mijn jongen, je kijkt me weer aan, dringt diep binnen in mijn bestaan. Je warme ogen, zo blauw en zo diep, twee heldere meren, vol eenvoud en rust. Je hebt sprekende ogen, zegt je moeder, en maar al te vaak, denken moeders heel erg raak. Je kijkt me aan, indringend, zonder schroom, jouw blik vloeit zwijgzaam in die van mij, en ik voel iets van jouw onwetend al-weten. Wat je geest niet vatten kan, wat je mond niet zeggen kan, flitst door je ogen in één wetende blik. Een wirwar van emoties raakt mij: intense blijheid, immense rust, blind vertrouwen, geloof in vader-zijn, gevoel van samenzijn. Die trotse blik waarmee je bezit neemt van je broers, is typisch voor jou, zij zijn jouw grote vrienden. Als het waar is wat ze zeggen, dat ogen de spiegels zijn van de ziel, dan is jouw geest misschien arm, maar je ziel heel rijk.

3

4 Vergaderdata Gebruikersraad 24 februari 2014 16 juni 2014 6 oktober 2014 8 december 2014 Jaarlijkse informatievergadering: 10 mei 2014

5 Werking en adviezen van de Gebruikersraad Masterplan ◦ Regelmatige verslaggeving rond bouw en verhuis ◦ Opening van twee nieuwe woonerven “Klaverveld” en “Rozendries” met een straatfeest ◦ Renovatie van het diensten- en behandelgebouw ◦ Gunning van de opdracht voor fase 2 “Bosheuvel” ◦ Aanpassing protocollen en charters

6 Jaarrapport klachten 2013 ◦ Van 35 bewoners in totaal 42 klachten ◦ Van 5 bewoners meer dan 1 klacht met een maximum van 3 klachten per bewoner per jaar ◦ 73,8% van de klachten afgehandeld binnen de maand ◦ 100% binnen het jaar ◦ 21 personen tevreden met de reactie ◦ 17 personen eerder neutraal ◦ 4 personen uitgesproken ontevreden

7 Resultaten interne tevredenheidsmeting (bevraging rond het IOP) ◦ Algemene tevredenheid ◦ Administratieve opvolging moet nog verbeteren Regeling vervoerskosten campusvervoer ◦ Invoering zonetarief om een eerlijke verrekening mogelijk te maken en iedere bewoner dezelfde kansen te geven

8 Toelichting MFC en FAM Zorgvernieuwingsprojecten die kaderen in “Perspectief 2020” ◦ MFC: Multi Functioneel Centrum (minderjarigen) ◦ FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen ◦ Uitvoerige info-sessie op 24.02.2015 ◦ Bespreking vandaag door directie

9 Activiteiten Nieuwjaarsreceptie Thema-avond rond bewindvoering (advocaat Vekemans) Jubileumeditie van het Lenteconcert, herhaald in het peterconcert ten voordele van ‘t Margrietje Herdenkingsmoment voor overleden bewoners Special Olympics Avondwandelvierdaagse Nazomerbal “Het ToverBos”

10 Commissies en werkgroepen Raad van Bestuur Toezichtsraad ◦ Controle op rekeningen werd uitgevoerd en alles werd in orde bevonden. Er werden noch mondelinge noch schriftelijke klachten geformuleerd. Werkgroep palliatieve zorg

11 Kledingcommissie ◦ Heroriëntering: oorspronkelijke doel opnemen en uitklaren problemen rond kleding en was. Voorstel naar inschakeling bij organisatie kledingverkoop, inventarisatie, voorbereiding en organisatie verhuizingen. ◦ Kledingverkoop: daling niet enkel in aantallen maar ook in het aantal bewoners dat van deze dienst gebruik maakt. Er werden voor 57 bewoners gekocht, waar dit in 2011 nog voor 71 bewoners was. Vrijwilligerscommissie Ouders partners in de zorg Werkgroep extern wonen

12 Financiën Begroting van het werkingsjaar 2015 Ontvangsten en uitgaven 2014 Verslag van de commissarissen

13 Begroting werkingsjaar 2015 A. Inkomsten Saldo op rekening na werkingsjaar 2014 5 037,58 € Bijdrage ouders/wettelijke vertegenwoordigers 247 x 25,00 € 6 175,00 € TOTAAL INKOMSTEN11 212,58 €

14 B. Uitgaven Bijdrage GielsBos ! 247 x 4,00 € -988,00 € Bijdrage eindejaarsfeesten per bewoner 311 x 7,50 € -2 332,50 € Lidgelden (Algemene vergadering FOVIG) -50,00 € Werkingskosten (drukwerk, kopies, postzegels,.....) -120,00 € Themavergadering -250,00 € Tussenkomst in kosten maaltijd Jaarlijkse infovergadering -900,00 € Variabele bijdrage aan de werking van Het GielsBos (*) -1 500,00 € TOTAAL UITGAVEN-6 140,50 €

15 TOTAAL INKOMSTEN11 212,58 € TOTAAL UITGAVEN-6 140,50 € TE VERWACHTEN SALDO BIJ EINDE WERKINGSJAAR 20155 072,08 € Dit in de veronderstelling dat : - er 247 gezinnen lid zijn van de gebruikersraad. - het aantal bewoners in het GielsBos de voorziene 311 bedraagt. Gierle, 31 december 2014

16 Ontvangsten en uitgaven 2014 A. ONTVANGSTEN 1. Saldo rekening vorige boekjaren5 114,61 € 2. Lidgelden6 170,00 € 3. Andere inkomsten (nazomerbal)225,55 € 4. Rente bankrekeningen Argenta Bank57,51 € TOTAAL : 11 567,67 €

17 B. UITGAVEN 1. Werkingskosten Gebruikersraad Kosten Argenta Bank0 € Abonnement FOVIG en alg. vergadering50,00 € Postzegels0 € Fotokopieën114,25 € Attenties & Geschenken Gebruikersraad27,84 € Tussenkomst maaltijden tijdens jaarlijkse informatievergadering817,50 € Andere uitgaven :0 €

18 2. Bijdragen Gebruikersraad aan de werking van Het GielsBos Eindejaarsfeesten 2014 2 332,50 € Het Gielsbos!988,00 € Andere uitgaven: Bijdrage aan de werking van Het GielsBos2 200,00 € TOTAAL :6 530,09 €

19 C. SAMENVATTING A. Ontvangsten11 567,67 € B. Uitgaven- 6 530,09 € TOTAAL :5 037,58 €

20 D. VERANTWOORDING VAN HET SALDO ARGENTA zichtrekening 92,92 € ARGENTA spaarrekening 4 944,66 € E. LEDENADMINISTRATIE 247 gezinnen betaalden de bijdrage F. NOG TE BETALEN OP 31/12/2014 NIHIL Gierle, 31 december 2014

21 Verslag van de commissarissen

22 Vragen en antwoorden Graag uw vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze Na de pauze worden al uw vragen beantwoord

23 Persoonsvolgende financiering


Download ppt "Jaarlijkse informatievergadering voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van Het GielsBos 23 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google