De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg en Onderwijs 2001 – 2011 Jan Visscher, VGN Ledenbijeenkomst samenwerking Zorg en onderwijs 13 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg en Onderwijs 2001 – 2011 Jan Visscher, VGN Ledenbijeenkomst samenwerking Zorg en onderwijs 13 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg en Onderwijs 2001 – 2011 Jan Visscher, VGN Ledenbijeenkomst samenwerking Zorg en onderwijs 13 oktober 2011

2 Terugblik 2001 - heden  Leerplicht én recht op onderwijs voor iedereen (Wet op de Expertisecentra en Leerlinggebonden Financiering)  ‘Koplopertrajecten’: samenwerking tussen speciaal onderwijs en KDC’s  VGN-project ‘Herpositionering KDC’s’:  “KDC als netwerkspeler in de totale stimulering, behandeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen”

3 Terugblik 2001 - heden  2009 – 2010: Expertmeetings (WEC-raad; VGN; VVI; Platform EMG) Conclusies  Methodieken: inventarisatie, harmonisatie, verspreiding  Financieringskader:  Dubbele bekostiging?  Één kindgebonden zorg-onderwijs-budget (overheveling c.q. samenvoeging van AWBZ-middelen naar OCW)?  Parttime onderwijs – parttime zorg?  Gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet-vrijblijvende samenwerking zorg en onderwijs  Recht op passend onderwijsarrangement; onderwijsinstelling zorgplicht voor leerlingen

4 VGN-Visiedocument Jeugd

5 “Voortdurend in ontwikkeling” Zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren: een specialisme binnen de gehandicaptenzorg Uitgangspunten  volwaardig burgerschap  recht op een zo gewoon mogelijk bestaan  ondersteuning en zorg op maat  opvoeding en ontwikkeling  oriëntatie op het (gezins)systeem  preventie en vroegtijdige interventie

6 Resultaten inventarisatie Respons  Artikel ruim 1400 maal gelezen  (bruikbaar) ingevulde vragenlijsten: 48  Vanuit 29 (van de 170) VGN-lidinstellingen

7 Resultaten inventarisatie Vormen van samenwerking Bijna alle (39): wederzijds bieden van consultatie Uiteenlopend, bijv.:  Een leerkracht komt incidenteel op verzoek naar het KDC voor advies over materialen en werkwijze  Leerkracht komt naar de dagbesteding en geeft onderwijs  Instelling biedt ambulante begeleiding om kinderen die uitgevallen zijn in onderwijs te krijgen  Leerlingen maken gebruik van faciliteiten KDC  Zaterdag- en vakantieopvang in KDC  Inhoudelijke en organisatorische integratie

8 Resultaten inventarisatie Samenwerking met welk type school:  Regulier: 4  Meeste: ZMLK/cluster 3, ook cluster 1/2//4, mytyl., SBO.

9 Resultaten inventarisatie Plaats waar de arrangementen van zorg & onderwijs worden aangeboden:  Kinderen gaan naar school: 35  School biedt consultatie: 14  Kinderen verblijven op KDC/ODC: 13  Anders: 3 (meestal één (geïntegreerde) locatie) Aantal kinderen loopt sterk uiteen: van 4 tot 170

10 Resultaten inventarisatie  Samenwerking bestuurlijk vastgelegd: 83%  Samenwerking niet bestuurlijk vastgelegd : 17%

11 Resultaten inventarisatie Criteria die worden gebruikt om kinderen deze combinatie van zorg en onderwijs aan te bieden:  Aard van de beperking: 38  Ontwikkelingsleeftijd van het kind: 33  Leervermogen: 25  Bijkomende gedragsproblemen: 34  Financiering e.d.: 23  Anders, bijv.:  Psychiatrische stoornissen  Leerplichtontheffing

12 Resultaten inventarisatie Bestaand of eigen ontwikkeld programma of specifieke methodiek voor zorg & onderwijs:  Alleen bestaand programma of methodiek: 13  Alleen eigen ontwikkeld programma of methodiek: 11  Beide: 14 Voorbeelden van bestaande programma’s:  Kleine stapjes  Piramide  Remediërende onderwijsmethoden  Plancius Leerlijnen  Competentiegericht werken, Sociaal Competentie Model specifiek voor dove kinderen  De Dialoog  Ontwikkeling Volg Model  Methode Vlaskamp  TEACHH

13 Resultaten inventarisatie Financiering van de samenwerking en/of het realiseren van onderwijs & zorg een probleem:  Ja: 70%  Tekortschietende indicatiestelling  Ouders gebruiken volledige geïndiceerde zorg in thuissituatie  Compensatiemaatregel volstaat niet  Vanaf 2012 een probleem  Nee: 30%  Toereikende AWBZ- en/of REC-indicatie  Deeltijd-leerplichtontheffing  “Zo goed als geen overhead, dus veel middelen voor de praktische uitvoering.”


Download ppt "Zorg en Onderwijs 2001 – 2011 Jan Visscher, VGN Ledenbijeenkomst samenwerking Zorg en onderwijs 13 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google