De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Klimaatactieplan ontwerp Toelichting voor raden Datum: 17/09/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Klimaatactieplan ontwerp Toelichting voor raden Datum: 17/09/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Klimaatactieplan ontwerp Toelichting voor raden Datum: 17/09/2015

2 Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Wat is de Burgemeesterconvenant? Stappenplan Resultaat nulmeting BAU = business-as-usual?

3 Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Participatie Ambitieniveau Voorstel klimaatactieplan Timing

4 Wat is de Burgemeesterconvenant? = Covenant of Mayors: 20 20 20 20% CO 2 besparing tegen 2020 (broeikasgas) filosofie = steden en gemeenten spelen cruciale om de klimaatverandering tegen te gaan

5 Covenant of Mayors zeer groot Europees succes: 5886 ondertekenaars België: 206 Vlaams-Brabant: 58/65

6 Stappenplan 1. Nulmeting (CO 2 -uitstoot huishoudens, transport, industrie en landbouw) – invoer gegevens 2011 in VITO-tool 2. Opstellen klimaatactieplan 3. Uitvoering 4. Rapportering en monitoring

7 Resultaten nulmeting (zonder snel- en gewestwegen) 2011: 130.819 ton CO 2

8 Resultaten nulmeting (ZONDER - MET snel- en gewestwegen) gebouwen: 70,93% 47,18% transport: 15,25% 43,63% industrie: 11,30% :7,52% landbouw: 2% 1,33%

9 Resultaten nulmeting (DETAIL) gebouwen: 70,93% - residentieel: 43,59% - tertiair: 25,09% - gemeente: 2,25% transport: 15,25% - privé- en commercieel: 13,97% - openbaar vervoer: 1,13% - gemeente: 0,15% industrie: 11,30% landbouw: 2% (Ter info: openbare verlichting: 0,52%)

10 BAU = business-as-usual = niets doen Inclusief snel- en gewestwegen + 18% CO 2 Exclusief snel- en gewestwegen + 1% CO 2

11 Participatie - extern klimaatactieplan 3 infoavonden voor inwoners klimaat-ambassadeurs externe werkgroepenklankbordgroep gemeentelijke raden (milieuraad, GROG, Gecoro, jeugdraad,…) informatieborden en –verspreiding op strategische locaties individuele gesprekken suggestie-en ideeënbord 1 infoavond voor bedrijven met klimaatambassadeur

12 Participatie - intern STUURGROEP vaste leden (= trekkers) burgemeester, schepen van leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid,… gemeentesecretaris, milieuambtenaar, diensthoofd WIEB, informatieambtenaar Input arbeiders tijdelijke leden (i.f.v. thema en onderwerp) financieel beheerder, RO, OW, mobiliteitsambtenaar, sportfunctionaris, woon-consulente, scholen,… Input administratieve diensten overige mandatarissen

13 Ambitieniveau 20% CO 2 -reductie = 26.164 ton – gebouwen: 20% (18.560 ton) – mobiliteit: 5% (1.000 ton) – hernieuwbare energie: 4.000 ton – landbouw: 19% (500 ton) – industrie: 20% (3.000 ton)

14 Acties en maatregelen - gemeentegebouwen Monitoring en opvolging: kennis gemeentelijk gebouwenpark verbeteren -> Energie Prestatie Contracten Energiezuinige nieuwbouw -> BEN (= E 40) nastreven Energiezuinige renovatie Technische maatregelen: energie-efficiëntie door onderhoudscontracten

15 Acties en maatregelen - woningen 'Warming-up Homeparty's: thermografische scan woning intergemeentelijke samenaankoopacties: bv. dakisolatie ‘Kyoto in de wijk’ …

16 Acties en maatregelen – openbare verlichting Openbare verlichting: LED-verlichting en dimmen

17 Acties en maatregelen – mobiliteit Wagenpark van de gemeente: – inzicht creëren: opmaak van een wagenbeheersplan – alternatieve vervoersmiddelen aanbieden en stimuleren – nieuwe technologieën: systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark (bv. CNG)

18 Acties en maatregelen – mobiliteit Particulier en commercieel vervoer: – inzicht creëren bv. schoolvervoerplan – structurele aanpassingen voor voetgangers en fietsers bv. actieplan voor trage wegen – nieuwe technologieën: sensibilisatie Autodelen, overschakeling op groene voertuigen promoten,…

19 Acties en maatregelen – hernieuwbare energie plaatsing van photovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen samenaankoopacties hernieuwbare energie voor particuliere gebouwen 2 windturbines van ± 2MW via coöperatieve vennootschap …

20 Acties en maatregelen – natuur vrijwaren van de woonuitbreidingsgebieden bestendigen van samenwerking tussen de vzw Pro Natura (INL-ploeg) en vzw RLGC uitvoering van gemeentelijk beheersplan en de landinrichtingsplannen voor de oostelijke Maalbeekvallei …

21 Timing deadline advies raden: vóór 15 oktober goedkeuring gemeenteraad: 26 november klimaattop Leuven: 27 en 28 november klimaattop Parijs vanaf 30 november


Download ppt "Klimaatplan Grimbergen – Doe mee voor minder CO 2 ! Klimaatactieplan ontwerp Toelichting voor raden Datum: 17/09/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google