De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Psyfar vs event 2016

2 www.psyfarvs.nl 24 mei 2016

3 De medicamenteuze behandeling van cannabis- en alcoholverslaving Arjen Neven Psychiater Centrum Dubbele Problematiek Palier, Den Haag

4 Leerdoelen Na het volgen van dit dagdeel: Weet je meer over geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose. Heb je meer inzicht in de medicamenteuze behandeling van cannabis- en alcoholverslaving bij dubbele diagnosepatiënten.

5 Inhoud Niet-farmacologische behandeling dubbele diagnose (IDDT) Medicatie gericht op alcohol / cannabis Medicatie gericht op dubbele diagnose: schizofrenie en cannabis/alcohol Casus (Discussie en) Vragen

6 Kernpunten Kernpunten van deze dag: Behandeling aansluiten op fase van motivatie Niet-medicamenteuze interventies > medicatie Voor alcohol meer medicamenteuze opties dan voor cannabis Laat keuze medicatie bij alcohol ook afhangen van comorbiditeit Overweeg eerder clozapine bij schizofrenie en middelenafhankelijkheid

7 IDDT IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) is een geïntregreerde behandeling voor patienten met dubbele problematiek. Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling bestaat uit gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één multidisciplinair team. Aan de basis van IDDT ligt het fasemodel van Prochaska en Diclemente. In dit model wordt de behandeling afgestemd op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. Dom e.a. 2013

8 IDDT Geïntegreerde behandeling Fasegerichte behandeling Lange termijn perspectief Outreachende zorg Motiverende gespreksvoering Intensiveren als nodig Groepsbehandeling Familie interventies Zelfhulpgroepen Interventies gericht op middelengebruik Specifieke kennis medicatie en verslaving Interventies gericht op somatische toestand Contingentie management Dom e.a. 2013, Hjorthoj e.a. 2009

9 Craving Trek, hunkering Moeilijk te voorspellen, ook voor de patiënt Kan jaren aanhouden Wisselt sterk van patiënt tot patiënt DSM-5 Dom e.a. 2013

10 Alcohol: acamprosaat Glutamaat modulator Minder craving Bijwerking: diarree Contra-indicatie: nierfunctiestoornissen Cochrane: effectief NNT abstinentie 12 maanden = 9 Veel grote pillen Van den Brink 2012, Richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol 2009

11 Alcohol: naltrexon Opiaat antagonist  Risico bij operatie, opiaatafhankelijkheid  “Patient alert” in portemonnee Vermindering beloning, minder craving Cochrane: effectief en veilig Bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid Contra-indicatie: leverfunctiestoornissen Nalmefene: positieve, niet-significate resultaten Van den Brink 2012, Rosner e.a. 2010

12 Alcohol: topiramaat Anti-epilepticum Glutamaat antagonist en GABA agonist Off-label Geen lange termijn effecten bekend Opbouw in 8 weken naar 300mg in 2 doses Bijwerkingen: tintelingen, gewichtsverlies, geheugenproblemen Laag bicarbonaat Van den Brink 2012

13 Alcohol: disulfiram Sinds 1947 Onder toezicht Bijwerkingen: - Leverfunctiestoornissen - Neuropathische pijn - Seksuele bijwerkingen Cocaïne: Dopamine  noradrenaline Dopamine-betahydroxylase Van den Brink 2012, Kumaraswamy e.a. 2013, Neven & Dumont 2015

14 Alcohol: disulfiram-alcoholreactie 60 patiënten met gecontroleerde disulfiram-alcoholreactie 36,7% sinustachycardie 21,7% voorbijgaande ischemische veranderingen Casus: myocardinfarct, CVA  ECG Kumaraswamy e.a. 2013, Neven & Dumont 2015

15 Alcohol: vergelijking effectiviteit Tijd tot de “eerste zware drinkdag” Laaksonen e.a. 2007, de Sousa e.a. 2004, 2005, 2008 Disulfiram Naltrexon Acamprosaat

16 Alcohol: vergelijking effectiviteit Naltrexon = acamprosaat Weinig disulfiram geïncludeerd Acamprosaat: Europees onderzoek (patiënten) Naltrexon: Amerikaans (advertenties) Jonas e.a. 2014

17 Alcohol: vergelijking effectiviteit Van den Brink 2012

18 Alcohol: vergelijking effectiviteit disulfiram > naltrexon + acamprosaat > naltrexon / acamprosaat OF topiramaat? naltrexon / acamprosaat > disulfiram NB: Nauwelijks evidentie bij dubbele diagnose Bescheiden effecten (NNT 6-12) Placebo-effect groot Anton e.a. 2003, 2005, 2006, Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol 2009, Dom & Mulder 2009, Van den Brink 2012 topiramaat?

19 Overwegingen alcoholafhankelijkheid Disulfiram onder toezicht bij: Actiefase Autisme? Cocaïne? Naltrexon bij: Vroeg begin alcoholafhankelijkheid (< 25 jaar) Positieve familie anamnese Antisociale trekken Overwegingsfase (geldt ook voor acamprosaat) Topiramaat bij: PTSS Woedeaanvallen bij borderline Cocaïne? Onttrekkingsinsulten? Overwegingsfase Van den Brink 2012, Kampman e.a. 2013, Rohsenow e.a. 2007, Kelly e.a. 2012, Risselada & Dumont 2013

20 Cannabis

21 Antipsychotica bij dubbele diagnose ‘Indirect’ bewijs clozapine McLoughlin e.a. 2014 Cochrane, San e.a. 2007 review, Hjorthoj e.a. 2009 review, Tsuang e.a. 2005 review Conclusie: Eerste generatie < tweede generatie < clozapine

22 Casus 1 (wordt uitgedeeld) Discussie in twee- of drietallen: 1.In welke fase van motivatie bevindt de patiënt zich? 2.Welke niet-medicamenteuze interventie zou u doen? 3.Zou u medicatie gericht op de verslaving geven? Waarom wel/niet? 4.Zo ja, welk middel zou u geven? Wat zijn uw overwegingen hierbij? 5.De patiënt is ingesteld op disulfiram, maar zegt nog één keer alcohol te willen gaan drinken. Wat adviseert u? 6.De patiënt is ingesteld op naltrexon en moet worden geopereerd. Wat adviseert u? 7.Welk antipsychoticum zou u geven? Wat zijn de voor- en nadelen van een eerste generatie antipsychoticum / tweede generatie antipsychoticum / clozapine?

23 Discussie 1.Zou u in het algemeen middelen tegen verslaving voorschrijven? 2.Wat vindt u van het off-label voorschrijven van medicatie? 3.Stelling: met iedere patiënt met alcoholverslaving moet medicamenteuze behandeling besproken worden. 4.Stelling: iedere patiënt met een dubbele diagnose moet een geïntegreerde aanpak krijgen.

24 Leesadvies Anton RF, Swift RM. Current pharmacotherapies of alcoholism: a U.S. persective. Am J Addict 2003;12:S53-S68. Anton RF, O’Malley SS, Ciraulo DA, e.a. Combined pharmacotherapies and bihavioral interventions for alcohol dependence: the COMBINE study: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:2003-2017. Bentzley JP, Tomko RL, Gray KM. Low pretreatment impulsivity and high medication adherence increase the odds of abstinence in a trial of N-acetylcysteine in adolescents with cannabis use disorder. J Substance Abuse Treat 2016;63:72-77. Brink van den W. Evidence-Based Pharmacological Treatment of Substance Use Disorders and Pathological Gambling. Current Drug Abuse Reviews 2012;5:3-31. Dom G, Dijkhuizen A, Hoorn B van der, et al. Handboek dubbele diagnose. Utrecht: De Tijdstroom; 2013. Gray KM, Carpenter MJ, Baker NL, e.a. A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteïne in cannabis-dependent adolescents. Am J Psych 2012;169:805-812. Hjorthoj C, Fohlmann A, Nordentoft M. Treatment of cannabis use disorders in people with schizophrenia soextrum disorders – a systematic review. Addict Behav 2009;34:520-525. Jonas DE, Amick HR, Feltner C, e.a. Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2014;311:1889-1900. Kampman KM, Pettinati HM, Lynch KG, e.a. A double-blind, placebo-controlled trial of topiramate for the treatment of comorbid cocaïne and alcohol dependence. Drug Alcohol Dependend 2013;133:94-99. Kumaraswamy G, Pundarikaksha HP, Ramaiah V e.a. A study of cardiovascular complications of disulfiram-ethanol reaction. Nat J Phys Pharm 2013;3:35-42.

25 Leesadvies Laaksonen E, Koski-Ja A, Salaspuro M. A randomized, multicenter, open-label, comparative trial of disulfiram, naltrexone and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alc Alc 2007;43:53-61. McLoughlin BC, Pushpa-Rajah JA, Gillies D, e.a. Cannabis and schizophrenia Cochrane Database Syst Rev 2014 okt. Neven A & Dumont GJH. De disulfiram-alcoholreactie. Psyfar maart 2015:27-30. Richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol 2009, NVVP. Risselada A, Dumont GJH. De medicamenteuze behandeling van cocaineverslaving. Psyfar december 2013: 20-25. Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, e.a. Opioid antagonists for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev December 2010. San L, Arranz B, Martinez-Raga J. Antipsychotic drug treatment of schizophrenic patients with substance abuse disorders. Eur Addict Res 2007;13:230-243. De Sousa A, De Sousa A. A one-year pragmatic trial of naltrexon vs disulfiram in the treatment of alcohol dependence. Alc Alc 2004;39:528-531. De Sousa A, De Sousa A. An open randomized study comparing disulfiram and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alc Alc 2005;40:545-548. De Sousa AA, De Sousa J, Kapoor H. An open randomized trial comparing disulfiram and topiramate in the treatment of alcohol dependence. J Subst Abuse Treat 2008;34:460-463.


Download ppt "Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google