De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘The only man who is educated is the man who has learned how to learn; the man who has learned how to adapt and change; the man who has realized that no.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘The only man who is educated is the man who has learned how to learn; the man who has learned how to adapt and change; the man who has realized that no."— Transcript van de presentatie:

1 ‘The only man who is educated is the man who has learned how to learn; the man who has learned how to adapt and change; the man who has realized that no knowledge is secure, that only the process of seeking knowledge gives a basic for security. Carl R. Rogers (1902 – 1987) Onderwijs in de 21 e eeuw Over LOB en de 21 e eeuwse vaardigheden Cor Laming Maart 2016

2 Even voorstellen Cor Laming LOOV Onderwijsontwikkeling

3 OESO: Binnen twintig jaar verdwijnt ongeveer de helft van de huidige beroepen. Dit als gevolg van de robotisering van de samenleving. Sommige kennis die aan het begin van een opleiding geleerd wordt, kan op het einde ervan niet getoetst worden omdat deze dan al achterhaald is. Het merendeel van de afgestudeerden gaat later iets anders doen dan waar ze voor geleerd hebben. ……… DE STAND VAN ZAKEN …

4 ‘ De betekenis van een diploma als een vaste en vertrouwde waarde voor duurzaam vakmanschap evolueert naar meer generieke waarden die staan voor adequaat anticiperen, kritisch reflecteren en integer participeren in de context van een dynamische samenleving’. Van value naar values DE REALITEIT VAN DE TOEKOMST

5 TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS Leer studenten adequaat anticiperen, kritisch reflecteren en integer participeren.

6 TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS Een Leven lang leren LOB competenties leren leren Zelfregulatie, zelfsturing “permanente dialoog met het regionale bedrijfsleven” Een eigentijds curriculum Voorbereiding op een dynamische samenleving 21 st century skills Loopbaanleren

7 TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS Project Tech2Create

8 Het kwalificatiedossier Leerdoelen De prestatiematrix Leerplan ontwikkeling Functie-eisen De (toekomstige) functie(s) MATCHING OPLEIDINGEN EN FUNCTIES

9

10 Kwalificatiedossier KEUKEN (Kok).

11 Prestatiematrix: Bereidt gerechten en componenten (Kok)

12

13

14 LEERPLANONTWIKKELING

15 Iedere beoordeling een leermoment 1. Beroepsgericht: kerntaken en werkprocessen 2. Algemeen vormend: LOB-competenties een leven-lang-leren, leren leren en de zogenaamde 21 e eeuwse vaardigheden. Basis van het leerplan

16 BEROEPSGERICHTE LEERDOELEN

17 OP WEG NAAR EEN EIGENTIJDS CURRICULUM

18 LEERPLANONTWIKKELING -Intergale beroepsopdrachten -Flankerende lessen Een goede opdracht is veel meer dan een leuk idee van een bevlogen docent

19 OPBOUW ONDERWIJSLEERPLAN 1. Reproductief (taakgericht): 2. Productief (procesgericht): 3. Beroepsbekwaam (resultaatgericht)

20 INTEGRALE BEROEPSOPDRACHTEN (IBO)

21 VAN LEERDOEL NAAR LEERDOELSTELLING Onderwijsleerdoel leeropdracht gewenst resultaat criteria Leerdoelstelling (SMART) beroepssituatie

22 Beroepssituatie: schakel tussen leerdoel en leeropdracht Beschrijf: De organisatie / het bedrijf waarin de situatie zich voordoet (Feitelijk of fictief). Welk soort werkzaamheden worden er gedaan? Welke producten of diensten staan er centraal? Wie zijn de klanten / opdrachtgevers? Wie werken er op deze afdeling? Wat zijn hun functies, taken en/of verantwoordelijkheden? Wat is de taak, functie of positie van de student? Wat speelt er in de week / op de dag van de situatie? Welk probleem doet zich voor en moet opgelost worden? Wat is de vraag van de opdrachtgever c.q. de klant- of cliëntvraag? Formuleer een algemene beroepstaak die de student moet uitvoeren. Tip: Interview eventueel mensen uit de beroepspraktijk.

23 BESCHRIJVING BEROEPSOPDRACHT Vertaal de algemene beroepstaak in relevante werkzaamheden (Maak desgewenst een mindmap van werkzaamheden). Werk deze werkzaamheden uit in een sequentie van kleine deelopdrachten die een samenhangende en opbouwende leerervaring genereren. Beschrijf deze deelopdrachten in een methodisch kader (voorbereiden, uitvoeren, afronden) Beschrijf de deelopdrachten compact. Voorkom dat studenten gaan ‘zwemmen’ in de opdracht. Kies voor bijlagen als meer informatie nodig is. Maak gebruik van werkbladen (per periode een werkbladenboek). Beschrijf opdrachten actief/instructief. Opdrachten moeten aanzetten tot activiteit en uitnodigen tot denkprocessen.

24 BESCHRIJVING BEROEPSOPDRACHT

25

26 HULPMIDDELEN

27 EVALUATIE VAN JE RESULTATEN (ZELFEVALUATIE)

28 ONTWIKKELINGSGERICHTE BEOORDELING EN LEERADVIES Doel is dat de student Inzicht krijgt in zijn leergedrag.

29 LEERPLANONTWIKKELING -Flankerende lessen

30 FLANKEREND ONDERWIJS

31 INVESTEREN IN BEGELEIDING

32 VISIE OP EIGENTIJDS BEROEPSONDERWIJS Docenten spreken: 65 % tegen deelnemers 21 % over deelnemers Conclusie: reflectieve dialoog ontbreekt in het MBO Oplossing: reflectieve dialoog organiseren op basis van beheerste samenwerking 9 % met deelnemers ( Naar onderzoek van Meijers, F. en M. Kuijpers 2007) REFLECTIEVE DIALOOG

33 VISIE OP EIGENTIJDS BEROEPSONDERWIJS Iedere beoordeling een leermoment

34

35 WWW.leermetloov.nl


Download ppt "‘The only man who is educated is the man who has learned how to learn; the man who has learned how to adapt and change; the man who has realized that no."

Verwante presentaties


Ads door Google