De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marleen van de Wiel 24 maart 2016 Servicepunt examinering mbo Examinering: sta jij in voor de kwaliteit?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marleen van de Wiel 24 maart 2016 Servicepunt examinering mbo Examinering: sta jij in voor de kwaliteit?"— Transcript van de presentatie:

1 Marleen van de Wiel 24 maart 2016 Servicepunt examinering mbo Examinering: sta jij in voor de kwaliteit?

2 Servicepunt examinering mbo conferenties, workshops serviceproducten helpdesk, intermediair informatie, websites

3 Servicepunt examinering mbo

4 Examinering centraal! Veranderingen in het onderwijs: Beroepsgerichte en herziene Kwalificatiedossiers Nederlands en Rekenen: - centrale examens en instellingsexamens Onderwijsverslag: De kwaliteit van examinering moet onomstreden zijn en de kwaliteit moet omhoog. Examenagenda 2015-2020 Afspraken Ministerie OCW, MBO Raad en NRTO

5 Examinering centraal! Brieven juni 2014 en september 2015: Exameninstrumenten: – gecertificeerde examenleveranciers – extern gevalideerde examens Examencommissie – taken verduidelijken Nieuwe wetgeving Examencommissies 2016: samenstelling examencommissie taken examencommissie: kwaliteitsborging, vaststellen en vrijstellingen

6 Procesarchitectuur examinering

7 Procesgebied Kaders stellen

8 Kaders stellen (1) Kwalificatiedossier – kerntaken, werkprocessen, competenties – taal en rekenen (en llb) – wettelijke en branchevereisten WEB – Hoofdstuk 7 ‘Het Onderwijs’, titel 4: ‘Examens’ – Examen- en kwalificatiebesluit Toezichtskader: – Waarderingskader gebied 2: ‘Examinering’

9 Toezichtskader Inspectie Standaard 1: Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. – Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering – Dekking van het kwalificatiedossier – Cesuur – Beoordelingswijze – Transparantie Standaard 2: De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk – Authentieke afname – Betrouwbaarheid Standaard 3: De diplomering is deugdelijk. – Besluitvorming diplomering – Verantwoordelijkheid examencommissie

10 Kaders stellen (2) School zelf aan zet: maak duidelijke keuzes! Onderwijs versus examineren (ontwikkelgericht vs kwalificerend, KD leidend) ‘Voorwaardelijke toetsing’ Inkoop (kaderexamen) of zelf/samen ontwikkelen Doe aan risicospreiding: (examenmix: examinering in de BPV) ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt.’ (maak van je examenplan geen visiedocument) Gebruik handreikingen en formats, werk samen.

11 Procesarchitectuur examinering

12 Procesgebied Construeren en Vaststellen

13 Vaststellen van examens Toezichtskader Onderwijsinspectie: Examencommissie vergewist zich met gepaste grondigheid van de kwaliteit van het exameninstrument. Waarom stel je een examen vast? Manier om kwaliteit te borgen Onafhankelijke ‘check’ op - vakinhoud - toetstechniek Om het examen ‘eigen’ te maken

14 Vaststellen examens Ingekocht examen Kader examen Zelf ontwikkeld examen Check op toetstechniek xx x Check op vakinhoud x XX Kwaliteitscheck op proces ‘Construeren en vaststellen’ XXX

15 Begrippenkaart examens begripdefinitie Kader examen Een gestandaardiseerd exameninstrument waarin de examenvorm, beoordelingscriteria en het proces omschreven staan. Mbo-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een passende examenopdracht. Soms worden er (voorbeelden van) examenopdrachten bij aangeboden, die de mbo-school kan gebruiken bij het examen (zie referentieopdracht). Referentie opdracht Voorbeeld van een examenopdracht voor in een kaderexamen. De referentieopdracht kan gebruikt worden om complexiteit en omvang van de opdracht te bepalen. Als een referentieopdracht één op één wordt opgenomen in een kaderexamen, dan is het een examenopdracht.

16 Wijzigen van vastgestelde examens Waarom een vastgesteld examen wijzigen? Verschillende soorten wijzigingen terminologie, de spelling en/of formulering. vakinhoud, de beoordeling en cesuur. gevolgde procedure, versiebeheer. Feedback aan: Examencommissie (examenconstructeurs) Examenleverancier

17 Vragen? Marleen van de Wiel Servicepunt examinering mbo www.examineringmbo.nl examineringmbo@mbodiensten.nl


Download ppt "Marleen van de Wiel 24 maart 2016 Servicepunt examinering mbo Examinering: sta jij in voor de kwaliteit?"

Verwante presentaties


Ads door Google