De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF2014-2020 Regiobijeenkomst Verantwoording casemanagement april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF2014-2020 Regiobijeenkomst Verantwoording casemanagement april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ESF2014-2020 Regiobijeenkomst Verantwoording casemanagement april 2015

2 Programma 1.Stand van zaken 2.Een voorbeeld 3.Planning 4.Tips en tricks 5.Vragen / opmerkingen

3 1. Stand van zaken verantwoording casemanagement Aantal bezochte regio’s: 18 van 29 Aantal afgelegde bezoeken totaal: 43 Aantal aanvullende beschikkingen gereed: 2 (en 7 in afrondende fase) Periodiek overleg werkgroep VCV binnen AGSZW met controleurs en met Auditdienst Rijk (ADR). Voorlopige conclusie: goed op weg, maar moet nog concreter worden. Meer afspraken maken en kortere doorlooptijd. NB: Er moet echt nog veel werk verzet worden om concrete afspraken te maken, door zowel Agentschap SZW als de Arbeidsmarktregio’s!

4 2. Praktijk van verantwoording casemanagement Wat kan wel: -Verantwoorden van kosten voor begeleiders die een eigen caseload hebben -Verantwoorden van groep(en) begeleiders zonder eigen caseload mits koppeling deelnemer wordt aangetoond aan de hand van bijvoorbeeld uitgevoerde werkprocessen over de gehele projectperiode. NB: Verantwoording hiervan vraagt goede afstemming vooraf Wat kan niet: -Algemene toerekening zonder zichtbare – achteraf controleerbare - link tussen deelnemer (prestatie) en begeleider BELANGRIJK: Afstemmen vooraf om wederzijdse verrassingen achteraf te voorkomen

5 3. Planning verdere uitrol verantwoording casemanagement -Afspraken afronden en verdere afspraken gaan maken -Monitoring - waar de verantwoording caseload onderdeel van uitmaakt -Kennis delen: een overzicht van gebruikte syste(e)m(en) per bezochte gemeente zodat wellicht gericht contact kan worden gezocht met een gemeente die met vergelijkbare uitdagingen zit? -Pro Vso: Stagebegeleiding

6 4. Tips en tricks verantwoording casemanagement Do’s: -Concreet! Concreet!! Concreet!!! – als ware het een eindverantwoording -Vastleggen van alle stappen in het proces (controlespoor). In het bijzonder de onderbouwing van de datum waarop de caseload betrekking heeft -Afstemmen van wijzigingen wanneer ze zich voordoen via de accounthouder -Conservatief berekenen (bijvoorbeeld slapend bestand meetellen en niet buiten beschouwing laten wanneer wel opgenomen in caseload) -Actief beheren van caseload binnen organisatie Dont’s: -Beste dossiers als voorbeeld ter inzage geven - eventuele discussie (achteraf) zal vooral gaan over dossiers van minder registratietrouwe begeleiders -Geen gebruik maken van de mogelijkheid om nu, voor in het proces concrete afspraken te maken -Groepen casemanagers zonder directe aantoonbare link naar individuele deelnemers en prestaties

7 5. Vragen /opmerkingen verantwoording casemanagement ?


Download ppt "ESF2014-2020 Regiobijeenkomst Verantwoording casemanagement april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google