De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 5/30/20161 Opleidingsmodule 3A: Deel 1 Inleiding op octrooi-informatie De voordelen en bronnen van octrooi-informatie Johannes Schaaf, EPO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 5/30/20161 Opleidingsmodule 3A: Deel 1 Inleiding op octrooi-informatie De voordelen en bronnen van octrooi-informatie Johannes Schaaf, EPO."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 5/30/20161 Opleidingsmodule 3A: Deel 1 Inleiding op octrooi-informatie De voordelen en bronnen van octrooi-informatie Johannes Schaaf, EPO

2 ip4inno 5/30/20162 Agenda Informatie over uitvindingen zoeken Octrooien als unieke bron van informatie Essentiële kennis om...... uw technologie te verbeteren... uw uitvindingen efficiënter te beschermen... juridische problemen te vermijden... uw bedrijfsomgeving te analyseren Verschaffers van octrooi-informatie

3 ip4inno 5/30/20163 Informatie over uitvindingen zoeken: een voorbeeld Een genetisch gemanipuleerde plant die landmijnen detecteert

4 ip4inno 5/30/20164 Het artikel (3 pagina's)

5 ip4inno 5/30/20165 De octrooiaanvraag (111 pagina's)

6 ip4inno 6 Bronnen van informatie over technologie: Vijfkrachtenmodel van Porter Leveranciers - voorwaartse integratie van leverancier - eigen achterwaartse integratie - substituten voor producten van leveranciers Concurrenten - handelingsvrijheid en vrij gebruik van producten - Vergelijking van octrooi- portefeuilles (bv. Xlicensing) - nieuwheidsonderzoek (beroep) - O&O-octrooiering en marketingstrategie van concurrent Substituten - technologische voordelen - bepaling van overschakelingskosten Nieuwe toetreders Klanten - achterwaartse integratie van klant - eigen voorwaartse integratie - andere gebruiks- mogelijkheden voor eigen technologie Vet: Bedreigingen Cursief: Opportuniteiten vroege detectie van... Waardeketen Inkomen d act i- vit eit en uit ga an d

7 ip4inno 5/30/20167 Vereisten voor goede informatie over technologie tijdig / up-to-date –we willen zo snel mogelijk op de hoogte zijn van een nieuwe technologie volledig –we willen niet dat waardevolle kennis ontbreekt correct –we hebben gevalideerde informatie nodig, geen desinformatie of enthousiaste marketingpublicaties van concurrenten gedetailleerd –hoe meer details we kennen, hoe beter de beslissingen die we kunnen nemen –we willen in staat zijn de technologie te begrijpen

8 ip4inno 5/30/20168 Vereisten voor goede informatie over technologie tijdig / up-to-date –we willen zo snel mogelijk op de hoogte zijn van een nieuwe technologie volledig –we willen niet dat waardevolle kennis ontbreekt correct –we hebben gevalideerde informatie nodig, geen desinformatie of enthousiaste marketingpublicaties van concurrenten gedetailleerd –hoe meer details we kennen, hoe beter de beslissingen die we kunnen nemen –we willen in staat zijn de technologie te begrijpen

9 ip4inno 5/30/20169 Vereisten voor goede informatie over technologie bruikbaar / goed gestructureerd –voorgefilterde informatie (d.w.z. van onze wetenschappers) –met een computer toegankelijke informatie (filtering en verwerking) toegankelijk / gemakkelijk te verkrijgen –niet te duur –openbare bronnen, geen industriële spionage

10 ip4inno 5/30/201610 Kent u een andere informatiebron dan octrooi- informatie die tegelijk...... tijdig... volledig... gevalideerd... gedetailleerd... goed gestructureerd... en goedkoop toegankelijk is Opmerkingen van nieuwelingen:  “Octrooien worden zeer laat gepubliceerd" "Dat geloof ik, maar zie hoger" "Ja" "Ja, octrooien bevatten inderdaad veel informatie"  "Nee! Octrooien zijn afschuwelijk om te lezen" "Ik maak gratis gebruik van esp@cenet"

11 ip4inno 5/30/201611 octrooien als unieke bron van informatie Verschaffen octrooien tijdige informatie? Een representatief voorbeeld

12 ip4inno 5/30/201612  25 september 2003  Persbericht van Philips Research: Demonstratie van elektronisch papier op basis van electrowetting Tijdig? Zwarte pixel Witte pixel

13 ip4inno 5/30/201613  28 augustus 2003 (ongeveer 1 maand eerder) Het overeenkomstige octrooi werd gepubliceerd Op tijd!

14 ip4inno 5/30/201614 Octrooi-informatie is tijdig! Ja, er is een vertraging van 18 maanden na indiening...... maar welke andere informatie is in die periode beschikbaar? De tijd die verloopt tussen de uitvinding (indiening van de octrooiaanvraag) en de introductie van een nieuw product bedraagt gewoonlijk ≥ 18 maanden Gedetailleerde openbare aankondigingen worden gewoonlijk pas gedaan nadat het octrooi is gepubliceerd Soms zijn er vroege vage productaankondigingen Soms hoort men (bv. op congressen) enige tijd voordat de octrooiaanvraag wordt gepubliceerd geruchten dat "bedrijf X bezig is met iets" Octrooi-informatie is gewoonlijk de eerste bron van hoogwaardige informatie

15 ip4inno 5/30/201615 Zijn octrooien goed gestructureerd? Men moet vertrouwd zijn met hun structuur! (En weten welke delen van het octrooi men moet lezen)

16 ip4inno 5/30/201616 Octrooien zijn goed gestructureerd - secties Titel –Verbeteringen aan of met betrekking tot theepotten Stand van de techniek –Theepot met één tuit Nadeel van bestaande theepotten –Tijdrovend Op te lossen probleem –Hoe sneller schenken? Oplossing –Een tweede tuit Voordeel van de uitvinding –Het duurt minder lang om meerdere kopjes te schenken Voorbeeld: GB360253

17 ip4inno 5/30/201617 Voorpagina: Bibliografische gegevens (INID-codes) Identificatie van de publicatie (10) Datum van indiening (20), prioriteit (30), publicatie (40) en toekenning (45) Internationale octrooiclassificatie (51) Titel (54) Samenvatting (57)... Naam van de aanvrager (71) en uitvinders (72) Volgende pagina's Tekeningen, beschrijving en aanspraken Informatie in octrooidocumenten voorbeeld

18 ip4inno 5/30/201618 Octrooi-informatie is onontbeerlijk! Afhankelijk van het doel wordt octrooi-informatie soms aangevuld met informatie uit andere bronnen, zoals: - vakbeurzen, persberichten en jaarverslagen - vacatures - wetenschappelijke artikelen - interviews met verkopers of andere experts -...

19 ip4inno 5/30/201619 Wat is octrooi-informatie? Octrooi-informatie is de informatie die is opgenomen in octrooidocumenten en -databases. Ze omvat technische, juridische en bedrijfsgerelateerde informatie.

20 ip4inno 5/30/201620 Vragen waarvoor het antwoord te vinden is in octrooi- informatie Welke oplossingen zijn er voor een technisch probleem? Is mijn uitvinding octrooieerbaar? Schend ik iemands octrooi of mag ik het vrij gebruiken? Welke technologieën worden door mijn concurrenten ontwikkeld? Wie staat sterk in een (nieuw) technologisch gebied? Technisch Bedrijfsgerelateerd Juridisch

21 ip4inno 5/30/201621 Welke oplossingen bestaan er voor een technisch probleem? Hoe vindt u de relevante octrooien?

22 ip4inno 5/30/201622 International Patent Classification (IPC) http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en De IPC is een hiërarchisch systeem U kunt door de items klikken tot u uiteindelijk terechtkomt bij het probleemgebied dat u interesseert.

23 ip4inno 5/30/201623 De IPC heeft een hiërarchische structuur: SectiesA, B, C, D, E, F, G, H Klassenbv. A47 Subklassenbv. A47J Groepenbv. A47J37 Subgroepenbv. A47J37/06 ECLA= Europese Classificatie = IPC + ECLA-subgroepen bv. A47J37/06C bv. A47J37/06C3 Zie ook: http://ipc-reform.european-patent-office.org/index.en.phphttp://ipc-reform.european-patent-office.org/index.en.php

24 ip4inno 5/30/201624

25 ip4inno 5/30/201625 Of voer een trefwoord in om de classificatie te zoeken! http://v3.espacenet.com/eclasrch

26 ip4inno 5/30/201626 De lijst met zoekresultaten zou er als volgt kunnen uitzien Vervolgens bekijkt u de octrooien net zoals u websites bekijkt na een zoekopdracht op het internet...... maar in tegenstelling tot een zoekopdracht op het internet levert een zoekopdracht naar octrooien goed gestructureerde documenten op met een zinvolle samenvatting -> snel te lezen

27 ip4inno 5/30/201627 Voordelen van octrooiclassificaties Zoekopdrachten zijn onafhankelijk van de formuleringen van de aanvrager Informatie toegevoegd door experts Wordt continu herzien en bijgewerkt Veld is beschikbaar in elementaire portaalsystemen (bv. esp@cenet) Nuttig veld voor statistische doeleinden En kan op zowel producten als productieprocessen worden gezocht

28 ip4inno 5/30/201628 Zoeken in classificaties is nuttig voor - Nieuwheid - Handelingsvrijheid of schending - Statistieken en bedrijfsgebruik - Identificatie van technologische trends U kunt ook: - zoeken op trefwoorden - citaties analyseren (voor- en achterwaartse citaties) Gebruik van octrooiclassificaties

29 ip4inno 5/30/201629 Essentiële informatie die u kunt te weten komen Is mijn uitvinding nieuw en ligt ze niet voor de hand? Beschouw de gevonden octrooien als zijnde relevant als u naar bestaande oplossingen hebt gezocht Als de oplossing u niet duidelijk is nadat u de bovenvermelde octrooien hebt gelezen, is de kans groot dat uw uitvinding als nieuw en niet-voor-de-hand-liggend zal worden beschouwd (maar zelfs als u ze als voor-de-hand-liggend beschouwt: gooi het idee niet weg - raadpleeg een octrooi-expert!) Bezorg de relevante octrooien samen met de beschrijving van uw uitvinding aan de octrooi-expert van het bedrijf of een octrooigemachtigde: er zal nogmaals een professionele zoekopdracht nodig zijn en u zult de aanspraken moeten interpreteren!

30 ip4inno 5/30/201630 Schend ik een octrooi? Nogmaals: zoek eerst de octrooien die u relevant vond voor de problemen waaraan u werkt. Als u in octrooidocumenten een oplossing hebt gevonden die u zou willen gebruiken of die u al gebruikt, moet u eerst de juridische status controleren!

31 ip4inno 5/30/201631 In octrooidocumenten gevonden oplossingen

32 ip4inno 5/30/201632 Schend ik een octrooi? Als u volstrekt zeker wil zijn over de juridische status, moet u het octrooibureau, een octrooi-expert en/of een octrooigemachtigde raadplegen. Iemand die geen opleiding in octrooirecht heeft genoten, kan soms niet beoordelen of er al dan niet sprake is van een schending van het octrooi (dit is immers afhankelijk van de octrooiconclusies, en deze zijn moeilijk te interpreteren). Bovendien hebt u mogelijk niet alle relevante octrooien gevonden (roep de hulp in van iemand die gespecialiseerd is in octrooiopzoekingen). Octrooiinbreuk en freedom-to-operate moeten ook door een ervaren octrooi-expert en/of octrooigemachtigde worden gecontroleerd.

33 ip4inno 5/30/201633 Welke technologieën worden door mijn concurrenten ontwikkeld? Technologieklasse Houder Datum

34 ip4inno 5/30/201634 Verwerking van de informatie Analyse- rapport Cessionaris + IPC + datum

35 ip4inno 5/30/201635 Wie is belangrijk in een technisch gebied? Gerelateerde octrooiaanvragen per periode Bedrijf 1 heeft 220 octrooien aangevraagd in periode 1 Bedr. 1 Bedr. 2 Bedr. 3 Bedr. 4 Bedr. 5

36 ip4inno 5/30/201636 Bibliografische gegevens: Statistische analyse van gestructureerde informatie Samenvatting, beschrijving en aanspraken: 'Text mining' van niet-gestructureerde informatie Tijdreeksen Cirkeldiagram Citatieboom WereldEPC achter- waarts voorwaarts aantal Patent maps jaren

37 ip4inno 5/30/201637 Octrooien als bedrijfsinformatie Technologische trends Fusies en overnames ('due diligence') Headhunting van productieve uitvinders Investeringsbeslissingen

38 ip4inno 5/30/201638 Gebruikers van 'patent maps' Management (alle functies) Vernieuwers (O&O) Investeerders (verschaffers van risicokapitaal, stimuleringsbanken) Beïnvloeders (octrooibureaus, beleidsmakers)

39 ip4inno 5/30/201639 Verschaffers van octrooi-informatie Octrooibureaus –online diensten zijn gewoonlijk kosteloos Commerciële databaseproviders

40 ip4inno 5/30/201640 Nationaal octrooibureau: USPTO http://www.uspto.gov/patft/index.html

41 ip4inno 5/30/201641 Nationaal octrooibureau: JPO http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

42 ip4inno 5/30/201642 Nationaal octrooibureau: JPO Zoekinterface http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1187255443289

43 ip4inno 5/30/201643 http://www.epo.org Gratis databases esp@cenet Register Plus Databases voor betalende abonnees ESPACE ACCESS ESPACE BULLETIN.... met MIMOSA (software voor opzoeking van gegevens)

44 ip4inno 5/30/201644

45 ip4inno 5/30/201645 Gratis database voor juridische status Register Plus

46 ip4inno 5/30/201646 Databases voor betalende abonnees met MIMOSA (software voor opzoeking van gegevens) beschikbare velden index query historie Voorbeelddatabase ESPACE BULLETIN

47 ip4inno 5/30/201647 Enkele commerciële databaseproviders STN (STNWeb) Questel-Orbit (QPAT, QWeb) CAS (Chemical Patents Plus) MicroPatent (PatentWeb) JAPIO (Patolis-e) University of Ilmenau (PATON) Derwent (DII)

48 ip4inno 5/30/201648 Conclusie Octrooi-informatie is voor bijna elke kmo onontbeerlijk! Octrooien zoeken en lezen is niet moeilijk Kmo's kunnen belangrijke taken zelf uitvoeren door gebruik te maken van octrooi-informatie –besparing van ontwikkelingskosten door naar bestaande oplossingen te zoeken –voorafgaande controle op octrooieerbaarheid of handelingsvrijheid –O&O-management kan met kennis van zaken bedrijfsbeslissingen nemen Er zijn veel bronnen van octrooi-informatie - u vindt er ongetwijfeld een die aan uw vereisten voldoet!

49 ip4inno 5/30/201649 Ik dank u voor uw aandacht! jschaaf@epo.org Vragen?


Download ppt "Ip4inno 5/30/20161 Opleidingsmodule 3A: Deel 1 Inleiding op octrooi-informatie De voordelen en bronnen van octrooi-informatie Johannes Schaaf, EPO."

Verwante presentaties


Ads door Google