De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRAATWAARDEN STRAATWAARDEN Atelier #1 : Place making 14-16 mrt 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRAATWAARDEN STRAATWAARDEN Atelier #1 : Place making 14-16 mrt 2016."— Transcript van de presentatie:

1 STRAATWAARDEN STRAATWAARDEN Atelier #1 : Place making 14-16 mrt 2016

2 Atelier #1: H oe zouden we de waarden en relaties die de sociale, duurzame kwaliteiten van een plek bepalen, in ‘kaarten' zichtbaar kunnen maken? Waaruit bestaan die kaarten, wat zijn hun legenda en vorm?

3 Voorbij de culturele biografie Voorbij de biografie van het landschap of fysische geografie Voorbij de optelsom van wat was

4 Erfgoed  Ruimte

5 Betekenis  Leefomgeving (waarde) (stad)

6 Betekenis  Leefomgeving (waarde) (stad) S T R A A T W A A R D E N

7 Kader nieuw paradigma, “herbestemming erfgoed”, vs. exclusieve bescherming, restauratie, Beheer&Behoud  doorbestemming Nationale onderzoeksagenda Erfgoed & Ruimte 2013 Karakterschetsen Sector  Factor  Vector AIR Reinwardt/AvB 2013-2014 Dr Michiel Schwarz  A Sustainist Lexicon RWA Onderwijs: BA keuzevak Erfgoed & Ruimte v/a 2014-2015 Week van het Lege Gebouw v/a 2013, ism o.m. Bureau Rijksbouwmeester

8 VECTOR FACTOR SECTOR J. Janssen, E. Luiten e.a., Karakterschetsen; Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte, 2013 http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/karakterschetsen-nationale-onderzoeksagenda-erfgoed-en-ruimte

9 Joks Janssen, “Wederopbouwerfgoed als sector, factor of vector?” 2013, http://edepot.wur.nl/278640

10 En nu?

11 Doorkijk Straatwaarden #1 Placemaking – hoe ontstaan waarden, welke wil je, wat voor lens nodig? #2 Commons – voorbij de tegenstelling Publiek:Privaat, Overheid:Markt #3 Co-design – hoe/waar samen, insluiting & uitsluting

12 Opgave Straatwaarden Onderzoek naar crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Tussen buur(t)initiatieven, zelfbouwgroepen en herbestemde monumenten. -Multidisciplinair: tussen instituties, tussen disciplines -Nieuwe issues: daarom oog & vocabulair buitenstaander Schwarz -Veranderd speelveld: overheid, experts, burgers, commons… -Casus Weesperstraat-Wibautstraat (‘Knowledge Mile’)

13 Opbouw Atelier #1 Maandag Setting the scene KeynotesMichiel Schwarz PlacemakingMichiel van Iersel Joost Beunderman Ronde tafelimplicaties voor erfgoed Dinsdag Into the Wild Workshop in het veldDiana Krabbendam aan ‘Knowledge Mile’Eline Hansen Woensdag Touching Ground presentaties teams Hester Dibbits annotatie, agendering

14 Nancy van Asseldonk, coördinator Heritage Lab Amsterdam Creative Industries Network (ACIN)

15 "De centra moeten uitgroeien tot internationale kenniscentra waar de meest bekwame studenten en docenten studeren en werken. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk.” www.rijksoverheid.nl Ruim 60 samenwerkingsverbanden operationeel: Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) / Centres of expertise (hbo)

16 landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor de creatieve industrie en ICT-sector verbindt bedrijven, onderzoekers en talenten op het kruispunt van creatieve industrie en digitale technologie. ACIN is een Centre of Expertise / Creatieve Industrie, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Amsterdam Creative Industries Network

17 "De Knowledge Mile is een initiatief om de slimste straat van Nederland te creëren." een community van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en bewoners loopt van het Amstelplein tot de Nieuwmarkt een creatieve leeromgeving, waar iedereen slimme oplossingen voor de uitdagingen van de stad kan ontwikkelen, testen en tonen. Knowledge Mile

18 Heritage Lab Why Verandert onze kijk op erfgoed als gevolg van de veranderingen in de samenleving? Welke rol kan erfgoed spelen in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve samenleving? How Experimenteerruimte, hub, broedplaats Verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld Verkennen nieuwe kaders, interdisciplinair

19 Reinwardt Academie Onderwijs BA Cultureel erfgoed MA of Museology Onderzoek Lectoraat Cultureel erfgoed Heritage Lab ?

20 Nu…!


Download ppt "STRAATWAARDEN STRAATWAARDEN Atelier #1 : Place making 14-16 mrt 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google