De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 1 Uitleg OWE en studiewijzer Theorie: H10.1 t/m 5 Opgave 10.1 en opgave 23.5 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 1 Uitleg OWE en studiewijzer Theorie: H10.1 t/m 5 Opgave 10.1 en opgave 23.5 1."— Transcript van de presentatie:

1 college 1 Uitleg OWE en studiewijzer Theorie: H10.1 t/m 5 Opgave 10.1 en opgave 23.5 1

2 2 Hoofdstuk 10: Eigen vermogen 10.1 Behoefte aan eigen vermogen 10.2 Eigen vermogen 10.3 Aandelenkapitaal 10.4 Soorten aandelen 10.5 Waarde van een aandeel BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV (23 Heeswijk)

3 3 Vermogenstructuur Balans InvesteringenFinancieringen↓ Balans BezittingenEigen vermogen Vreemd vermogen

4 4 In Balans

5 10.1 Behoefte aan eigen vermogen Interne financiering: Winstinhouding Externe financiering: Aantrekken vermogen via de vermogensmarkt

6 6 Eigen vermogen bij Eenmanzaak, VOF, CV en Maatschap Eenmanszaak: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in de onderneming zit (ook dmv privéstortingen en winstinhoudingen)

7 7 Eigen vermogen stichting en vereniging Stichting: Eigen vermogen: Opgehaalde vermogen van vrienden/ sympathisanten Vereniging: Eigen vermogen: bijeengebracht eigen geld door leden

8 Hoofdstuk 10 -Vormen van eigen vermogen- 10.8 Primaire en secundaire geldstromen Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Overheid Vermogensmarkt Omzettings- proces Liquide middelen Gelduitgaven Producten Geldontvangsten Productiemiddelen BelastingenSubsidies Aantrekken van Vreemd en Eigen vermogen Betaalde interest Betaalde dividend Aflossingen Goederenstroom Primaire geldstroom Secundaire geldstroom

9 9 Eigen vermogen Besloten (BV) en Naamloze Vennootschap (NV)  = Aandelen vermogen + reserves (o.a. ingehouden winst)

10 10 Indelingen van vermogen Achtergesteld vreemd vermogen: gelduitleners achter gesteld bij andere schuldeisers Garantievermogen: buffer om aan verplichtingen schuldeisers te kunnen voldoen. (Eigen Vermogen + achtergestelde VV) Permanent vermogen: voor onbepaalde tijd in een bedrijf. (Vaak EV) Tijdelijk vermogen: voor een bepaalde tijd in een bedrijf. Ondernemend vermogen: afh. van winst Niet-ondernemend vermogen: niet afh. van winst

11 11 Verschillende soorten Aandelen vermogen bij NV/BV: Maatschappelijk aandeelvermogen Maximumbedrag waarvoor een BV/NV volgens de statuten aandelen mag uitgeven. Geplaatst aandeelvermogen: Het gedeelte dat daadwerkelijk is uitgegeven. NB: minimaal 20% van het maatschappelijk aandelenvermogen bij oprichting plaatsen. Aandelen vermogen in portefeuille (nog uit te geven) Gestort aandelen vermogen (uitgegeven en betaald > 25%) Agio: extra waarde boven nominale waarde bij uitgifte (emissie)

12 Soorten aandelen K – stuk: klassiek/ gedrukt CF stuk: aandeel uitgegeven door Centrum voor Fondsenadministratie Global note: girale verwerking van aandelen via dematerialisatie (uitsluitend via PC)

13 13 Verschillende waarden van aandelen: nominale waarde p.a : waarde die op aandeelbewijs staat gedrukt. intrinsieke waarde p.a. : eigen vermogen van onderneming per aandeel. rentabiliteitswaarde: winstpotentie als waarde van de onderneming. beurswaarde : wat aandeel op dat moment waard is op de beurs (NV). Dividend: winstuitkering op aandeel

14 14 Voorbeeld: Een Naamloze Vennootschap heeft 100.000 aandelen laten drukken met een nominale waarde van € 2 per stuk. 70.000 aandelen worden geplaatst tegen € 3 en daarvan moet 90% meteen betaald worden.

15 15 De journaalposten: Bij oprichting: 041 Aandelen in Portefeuille (B+)€ 200.000 Aan 040 Aandelenkapitaal(EV+)€ 200.000 041200.000040 200.000

16 16 Plaatsing en storting per bank van aandelen: 110 Bank(B+) € 189.000 042 Aandelen nog te storten(B+) € 21.000 Aan 041 Aandelen in Port.(B-)(70.000 x 2)€ 140.000 043 Agioreserve (EV+)(70.000 x 1) € 70.000 110 189.000 042 21.000 041 200.000 040 200.000 043 70.000 041 140.000

17 17 emissie/ plaatsing en storting per bank van aandelen: 110 Bank(B+) € 189.000 042 Aandelen nog te storten(B+) € 21.000 Aan 041 Aandelen in Port.(B-)(70.000 x 2)€ 140.000 043 Agioreserve (EV+)(70.000 x 1) € 70.000 110 189.000 - 042 21.000 040 200.000 043 70.000 - 041 60.000

18 18 Gedeeltelijke Balans NV Credit: (040) Maatschappelijk aandelenverm(100.000 x 2) € 200.000 -- (041) Aandelen in portefeuille (30.000x 2) € 60.000 - (042) Aandeelhouders n.t.s. € 21.000 = gestort en geplaatst aandelenvermogen € 119.000 + 043 Agio: 70.000 x (3-2) = € 70.000 Intrinsieke waarde is (eigen vermogen): € 189.000 Intrinsieke waarde per aandeel is 189.000/ 70.000 = € 2,70

19 19 7.4


Download ppt "College 1 Uitleg OWE en studiewijzer Theorie: H10.1 t/m 5 Opgave 10.1 en opgave 23.5 1."

Verwante presentaties


Ads door Google