De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Eigen vermogen deel 2 7.4 Kapitalisatie 7.5 Emissie van aandelen 7.6 Eigen vermogen op de balans 7.7 Kosten van financiering met EV 7.8 Bepaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Eigen vermogen deel 2 7.4 Kapitalisatie 7.5 Emissie van aandelen 7.6 Eigen vermogen op de balans 7.7 Kosten van financiering met EV 7.8 Bepaling."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Eigen vermogen deel 2 7.4 Kapitalisatie 7.5 Emissie van aandelen 7.6 Eigen vermogen op de balans 7.7 Kosten van financiering met EV 7.8 Bepaling van rendement op EV 7.9 Bepaling van rendement op belegging 7.10 Portefeuille theorie

2 7.4 Kapitalisatie Kapitalisatie: Reserves / geplaatst Aandelenvermogen Heineken (2007): Aandelenkapitaal 784 Reserves 692 Ingehouden winsten 3.928 Kapitalisatiegraad: 692+3.928/ 784 = 5,89 Onderkapitalisatie: meer reserves tov geplaatst aandelenvermogen Overkapitalisatie: meer vermogen aangetrokken dan rendabel te maken (bijv veel liquide middelen)

3 Aanpassen Aandelen vermogen en reserves: Door: afstempeling aandelen (nominale waarde lager maken) Uitgeven bonusaandelen (tlv agio) (meestal belast) Inkoop eigen aandelen (beperkt toegestaan) Kapitaalverwatering (Dilution): lagere prijs per aandeel door nieuwe aandelen (meestal ook lagere winst)

4 Afstempeling voorbeeld Afstempeling Balans Vaste activa1000Aandelenvermogen30001 Vlottende activa2000Vreemd vermogen2000 Verliessaldo2000 5000 Balans Vaste activa1000Aandelenvermogen30000,1300 Vlottende activa2000Vreemd vermogen2000 VerliessaldoReserves700 3000

5 Kapitalisatie onderzoek (Duffhues) Nominale waarde van aandelen niet veel betekenis. Reserves niet beter dan Aandelenvermogen. Wel van belang: rentabiliteitswaarde van het EV. Onderkapitalisatie: inhouden van winsten is gunstige rentabiliteit uit het verleden ; eerder een teken van toekomstige kasstromen dan van een optimale vermogensstructuur.

6 7.5 Emissie van aandelen

7 Plaatsen van aandelen (emissie) Stap 1: Prospectus informatie over: onderneming product –emissievoorwaarden –productomschrijving –risico's –kosten

8 Stap 2: Plaatsen van aandelen: Onderhands Onderhands: direct bij een financier vaak participatiemaatschappijen of durfkapitalisten Durfkapitaal (venture capital): financiering van ondernemingen met hoge risico's,meestal startende Ondernemingen door venture capitalists of banken.

9 Stap 2: Plaatsen van aandelen: Openbaar Openbaar 1.Vrije inschrijving: voor iedereen 2.Voorkeursemissie of Claimemissie: = voor houders van (oude)aandelen van dit bedrijf Als bewijs van oud-aandeelhouderschap krijg je een dividendbewijs (claim)

10 Voorbeeld Er zijn 600.000 aandelen in omloop. Er worden 200.000 nieuwe aandelen uitgegeven. Emissiekoers: € 140 Huidige koers € 150 Aantal benodigde claims per nieuw aandeel: 600.000/200.000 = 3 Beurswaarde voor emissie: 600.000 x € 150 = € 90 mln Beurswaarde na emissie: 90 mln + 200.000 x € 140 = € 118 mln Verwachte Beurswaarde na emissie: € 118 mln /800.000 = €147,50.

11 Waarde claim: (Nieuwe Koers aandeel - Emissiekoers) aantal benodigde claims Intrinsieke waarde claim: Verwachte beurswaarde €147,50 Emissiekoers € 140. Per 3 aandelen heb je 1 claims nodig Waarde is dus € 7,50/3 = € 2,50

12 7.6 Eigen vermogen op de balans Geplaatst en gestort aandelenvermogen Reserves: - Algemeen - Agioreserve - Herwaarderingsreserve - Wettelijke reserve (bijv. bij R en D op de balans) - Valutaverschillen - (Stille reserves): als bezittingen toch meer waard zijn dan op balans vermeld

13 Heineken 2007 en 2006 Eigen vermogen:20082007 2006 Aandelenkapitaal 784 784 784 Reserves (74) 692 666 Ingehouden winsten 3.7613.928 3.559 Minderheidsbelangen 281 542(307 corr) 511 Totaal eigen vermogen4.7525.946 (5711 cor) 5.520

14 7.7 Kosten van financiering met EV Rendementseis: Minimale vergoeding omdat je risico loopt Koerswaarde: Dividend% Rendementseis x nominale waarde Hier wordt uitgegaan van een vast dividend%. Voorbeeld: 7.7 Koers €120 voor € 100 nominaal € 12 euro vast dividend; 12/120 = 10% Beurskoers € 108: rendementseis12/108 x 100= 11,11%

15 7.7 Kosten van financiering met EV Emissiekosten: bemiddeling en uitgeven via bank, prospectus Guichet-emissie: aandelenuitgifte via bank (alle kosten en risico's bij de uitgevende onderneming) Overgenomen emissie: bank neemt alles over.

16 7.8 Bepaling rendement op EV Rendement/rentabiliteit = vermogensopbrengst Vermogensinbreng Rev: netto-winst/ GEV x 100% Nettowinst/omzet x 100% = nettowinstmarge Nettowinst: inclusief of exclusief buitengewone resultaten?

17 7.9 Bepaling rendement op beleggingen Aandelen rendement: Ontvangen dividend +/- Koersverschil Aankoopkoers Kosten bij beleggingen in aandelen: -Bankprovisie -Inkomstenbelasting (Koersstijging is onbelast)

18 Aandelen etc. Euronext Amsterdam Alex Advanc ed Alex Pro vast bedrag per transactie€ 9,50€ 10,00 plus over beurswaarde0,15%0,10% mimimumtarief per transactie€ 10,00 maximumtarief per transactie€ 150,00 Opties Euronext Amsterdam Tarief per contract€ 3,00€ 2,50 mimimumtarief per transactie€ 11,00

19 7.10 portefeuilletheorie en CAPM Capital Asset Pricing Model (CAPM): beleggingstheorie om rendementseis te bepalen. Eis: risicovrij rendement en een opslag voor marktrisico. CAPM gaat uit van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT). Onder ideale marktomstandigheden bestaat er een verband bestaat tussen het te verwachten rendement en het te lopen risico. Hoge rendementen, groter risico. Het totale (portefeuille-)risico kan gedempt worden, door het verdelen over beleggingsmogelijkheden die niet (volledig) met elkaar samenhangen.

20 Het specifieke risico is de gevoeligheid van een beleggingsobject voor factoren die specifiek betrekking hebben op het beleggingsobject. Het systematische risico is de gevoeligheid van een beleggingsobject v oor de niet-beïnvloedbare risico’s, die voortkomen uit de algemeen optredende (macro-economische) ontwikkelingen van de markt (marktrisico uitgedrukt middels de symbool β (bèta) ) Stel Ahold heeft een bèta van 0,8. Als de markt nu 10 procent meer waard wordt, dan wordt het aandeel Van het supermarktconcern als het goed is 8 procent duurder. En als ING bijvoorbeeld een bèta heeft van 1,3, dan wint dit aandeel 13 procent als de beurs er 10 procent bij krijgt.

21 http://www.belegger.nl/koersen.php?page=bgrafiek&naa m=AHOLD_KON


Download ppt "Hoofdstuk 7 Eigen vermogen deel 2 7.4 Kapitalisatie 7.5 Emissie van aandelen 7.6 Eigen vermogen op de balans 7.7 Kosten van financiering met EV 7.8 Bepaling."

Verwante presentaties


Ads door Google