De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Schoolontwikkeling Woensdag 12 juni 2013 19.30 – 20.30 uur Locatie Voorstraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Schoolontwikkeling Woensdag 12 juni 2013 19.30 – 20.30 uur Locatie Voorstraat."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Schoolontwikkeling Woensdag 12 juni 2013 19.30 – 20.30 uur Locatie Voorstraat

2 Welkom en Inhoud van de avond Opbrengstgericht werken (OGW) en Passend Onderwijs Eindopbrengsten schoolverlaters dit schooljaar Toelichting op onderwijskundige termen Wijze van groepssamenstelling voor 2013- 2014 Leerroutes, uitstroombestemming en onderwijsarrangement Afstemming leertijd en leerstofaanbod in de leerroutes

3 Opbrengstgericht werken (OGW) en Passend Onderwijs Scholen worden door de inspectie beoordeeld op de opbrengsten Voor scholen voor speciaal basisonderwijs zijn er voorlopige normen Opbrengsten per leerling zijn bij ons vastgelegd in het OPP (Ontwikkelingsperspectief = handboek van de leerling) Onderwijs moet doelgericht zijn en niet volgend In Passend onderwijs moet de school voor speciaal basisonderwijs een sterke school zijn en moet helder zijn wat het verschil maakt met een basisschool. Wij bieden aanbod en ondersteuning die de basisschool niet biedt. (Ondersteuningsprofiel)

4 Eindopbrengsten dit school De eindopbrengsten van dit jaar voldoen aan de normen die de inspectie voorlopig heeft vastgesteld. Uitstroom van de leerlingen einde schooljaar 2012-2013

5 Uitstroom VO 2012- 2013 Totaal aantal leerlingen PROVMBO 63 Aantal leerlingen% % 20 32% 43 68% Niveau VMBOAantal leerlingen% VMBO B- LWOO3070% VMBO BK- LWOO49% VMBO K- LWOO37% VMBO-K- RUGZAK REC 412% VMBO K12% VMBO GT- LWOO49%

6 Toelichting onderwijstermen DL = Didactische leeftijd Wanneer een leerling start met onderwijsaanbod start groep 3, gaat de didactische leeftijd starten. De didactische leeftijd telt per maand. 1 schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden. Dus na 1 jaar onderwijs vanaf start leerstof groep 3, heeft een leerling een didactische leeftijd van 10. Na twee jaar onderwijs vanaf start leerstof groep 3, is de DL 20 Na drie jaar onderwijs vanaf start leerstof groep 3, is de DL……. De didactische leeftijd is eigenlijk de leerleeftijd van de leerling Deze is minimaal 0 en maximaal 60

7 Toelichting onderwijstermen IQ = Intelligentie Quotiënt (een getal) Alle leerlingen die bij ons op school komen hebben een Intelligentie test gehad. De test die het beste beeld geeft over de intelligentie is op dit moment de WISC-III. In het OPP (Ontwikkelingsperspectief/ handboekje) van het kind is de intelligentie genoemd en uitgewerkt naar sterk in aanleg (bevorderende factoren) en minder sterk in aanleg (belemmerende factoren) met daarbij hoe het kind het best kan leren. De intelligentie van een leerling geeft richting in de leermogelijkheden van een kind. IQ= 100 is gemiddeld. Op onze school zitten leerlingen met intelligenties tussen 56 en 120. Het schoolgemiddelde is 80

8 Wijze van groepssamenstelling 2013- 2014 (1) Voorheen: Kalenderleeftijd, ontwikkelingsniveau, mogelijkheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Groepsbenamingen als: JRK, O1, OMB, M2A, B1C…… Vanaf schooljaar 2013- 2014: Didactische leeftijd, leermogelijkheden en ontwikkelingsniveau, en sociaal emotionele ontwikkeling. Groepsbenamingen als: JRK 1-2, SBO 3, SBO 4, SBO 5, SBO 6/7… Mogelijke gevolgen voor de leerling: Eerder naar locatie Voorstraat Langer op locatie Flaviadonk Het idee/ gevoel van een groep overslaan De groepsbenaming is beter te begrijpen

9 Wijze van groepssamenstelling 2013-2014 (2) JRK 1-2Is vergelijkbaar met het aantal maanden onderwijs van groep 1-2 op de basisschool (DL= 0) SBO 3Leerling heeft het zelfde aantal maanden onderwijs gehad als een leerling in groep 3 op de basisschool na de start van de leerstof van groep 3 (DL = 0 -10) Verschil: Een voorbeeld: In groep SBO 5 zitten wil niet zeggen dat de leerling ook leeraanbod heeft van groep 5 van de basisschool. Het betekent alleen dan de leerling evenveel onderwijsmaanden heeft (DL) als de leerling in groep 5 van de basisschool.

10 Hoe de groepen komend schooljaar heten: JRK 1-2DL 0-0 SBO 2-3DL 0-0 en 0-10 SBO 3DL 0-10 SBO 4A en SBO 4BDL 10-20 SBO 5A en SBO 5BDL 20-30 SBO 6B en SBO 6CDL 30-40 SBO 6-7ADL 30-40 en 40-50 SBO 7A, 7B, 7C en 7DDL 40-50 50-60 SBO 8A, 8B, 8C en 8DDL 50-60 en 60-60 (i.v.m. de mogelijkheid van een extra jaar) Totaal 17 groepen

11 Leerroutes, uitstroombestemming en onderwijsarrangement (1) Als een leerling een DL (leerleeftijd/ eind SBO 5) van 30 heeft behaald wordt in het OPP (handboekje) de uitstroombestemming bepaald. Hierna heeft de leerling nog 3 leerjaren om de tussen en einddoelen voor deze vorm van voortgezet onderwijs te behalen. De uitstroombestemming (welke VO school) wordt vastgesteld op basis van: IQ (landelijk vaste richtlijnen) Leerniveau (landelijk vaste richtlijnen) Sterke en minder sterke kanten van de leerling We gebruiken 3 leerroutes. Leerroute 1, Leerroute 2 en Leerroute 3

12 JRK Geïntegreerde groep DL 0 tot DL 30 (SBO 3, 4 en 5) Geïntegreerde groep met vastgesteld leerstofaanbod en doelen. Waar nodig een onderwijsarrangement DL 30 (einde SBO 5) Vaststellen uitstroombestemming. Bepaling leerroute en eventueel arrangement Leerroute 2Leerroute 1 Leerroute 3 onderwijsarrangementen- onderwijsarrangementen PRO VMBO BK ( LWOO ) VMBO GT en hoger DL 60 (60+) Uitstroom advies Leerstofaanbod en leertijd afgestemd op uitstroom/ mogelijkheden/ onderwijsbelemmeringen. Hoge doelen.

13 Leerroutes, uitstroombestemming en onderwijsarrangement (2) Onderwijsarrangement Dit is een afgestemd aanbod of klassenorganisatie voor een hele klas, een groepje leerlingen of indien nodig een individuele leerlingen. Het arrangement vindt altijd plaats binnen een groep en heeft als doel: De leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen naar mogelijkheden en daarbij toe te werken naar het zo optimaal functioneren in een SBO groep zonder arrangement en hierop volgend in de juiste vorm van het voortgezet onderwijs. Een arrangement kan kortdurend zijn of een aantal leerjaren betreffen. Het hoofddoel van ons aanbod met eventuele arrangementen is kinderen laten uitstromen naar regulier voortgezet onderwijs.

14 Afstemming leertijd en leerstof aanbod in de leerroutes Dit is de uitdaging tot ontwikkeling waar we op dit moment voor staan. Komend schooljaar zal de school in samenwerking met begeleiding van een extern onderwijsbureau hier hard aan gaan werken. Welke leerstof, wanneer? Welke doelen wel en niet? Welke methodes en middelen? Welke arrangementen? Hoeveel tijd voor welk leergebied in welke groep? ……… Dit is een traject van meerdere (minstens 2 jaar) jaren.

15 Uitwisselen in tafelgroepen Op de tafels liggen papier en een stiften Wij willen u vragen ongeveer 10 minuten met elkaar de gekregen informatie met elkaar uit te wisselen. Wat roept de informatie bij u op, Welke zaken zijn nog onduidelijk, Welke vragen heeft u nog, ……………..

16 Bedankt voor uw betrokkenheid!


Download ppt "Ouderavond Schoolontwikkeling Woensdag 12 juni 2013 19.30 – 20.30 uur Locatie Voorstraat."

Verwante presentaties


Ads door Google