De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSNS regio Leiden en VIA Leiden. WSNS is een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen primair onderwijs in de regio Leiden Wij zijn van en voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSNS regio Leiden en VIA Leiden. WSNS is een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen primair onderwijs in de regio Leiden Wij zijn van en voor de."— Transcript van de presentatie:

1 WSNS regio Leiden en VIA Leiden

2 WSNS is een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen primair onderwijs in de regio Leiden Wij zijn van en voor de scholen, er is geen commercieel belang, dus werken we vanuit een onafhankelijke positie Ons doel is het ondersteunen en faciliteren van scholen bij hun taak om elk kind passend onderwijs te bieden Wij gaan in gesprek met school, ouders en andere deskundigen om een antwoord te vinden op de hulpvraag WSNS regio Leiden

3 Vereniging van 23 schoolbesturen ruim 70 basisscholen, 3 SBO’s 6 gemeenten Overleg met besturen, gemeenten, provincie, REC’s, VO Verzorgen scholing, beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, verantwoording inzet middelen WSNS regio Leiden nu

4 Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Z’woude, Oegstgeest, Kaag en Braassem (deel Alkemade), Wassenaar 30 schoolbesturen, ruim 80 basisscholen Eén (gefuseerde) speciale basisschool + Houtmarkt 5 speciale scholen: Korte Vliet, Thermiek, Orion, De Brug, Leo Kanner SWV Passend Onderwijs 2012

5 Ambitie: De scholen van het SWV WSNS regio Leiden bieden Passend onderwijs voor ieder kind, in samenspraak met ouders en zo thuisnabij mogelijk. WSNS regio Leiden

6 Biedt toegang tot kwalitatief goed onderwijs op basis van handelingsgericht werken Handelingsgericht arrangeren (in plaats van indiceren) op school om de zorgplicht waar te maken. Wijkgerichte aanpak in aansluiting op CJG Passend onderwijs

7 Gaat uit van mogelijkheden van elk kind, niet van beperkingen Betekent niet dat alle kinderen naar een reguliere school moeten Is geen inclusief onderwijs Passend onderwijs

8 Cursussen Flitsbijeenkomsten Kijken bij elkaar Conferentie / onderwijsmarkt WSNS krant Nieuwsbrief (inschrijven op de site) Inzet VIA Wat merk jij als leerkracht van WSNS?

9 Zorgjaarverslagen Directiegesprekken met adviseur VIA n.a.v. fact sheets Directeur neemt deel aan directiekring Voorzitter van directiekring neemt deel aan beleidsteam Beleidsvoorstel gaat naar bestuur Hoe komen wensen uit het onderwijsveld bij WSNS?

10 Bespreek dit met de intern begeleider en ouders Daarna inschakelen van  Adviseur VIA en/of  Zorg/ZATteam en /of  OA  ……. Wat te doen bij handelingsverlegenheid

11 Initiatief van het Samenwerkingsverband WSNS regio Leiden Loket voor alle onderwijsvragen over kinderen vanaf 3 ½ jaar tot 13 jaar Advies aan ouders en professionals Samenwerking met  basisonderwijs  speciaal basisonderwijs (SBO)  speciaal onderwijs (SO)  Zorgloket Voortgezet onderwijs (VO)  ketenpartners Wat is VIA Leiden?

12 Antwoord op algemene adviesvragen Licht Ambulante Begeleiding Zorgarrangementen Beschikkingen SBO, straks ook SO Advies bij twijfel Advies bij crisis / (dreigend) thuiszittende leerlingen Wat biedt VIA Leiden?

13 Elke school kan zorgarrangementen aanvragen. Procedure op de site. PCL kent toe. Er zijn verschillende zorgarrangementen mogelijk: Een zorgarrangement met personele inzet van binnen de school Een zorgarrangement met personele inzet van buiten de school Zorgarrangementen

14 Terugplaatsing van SBO naar BaO BaO-BaO plaatsing Speltherapie van de Marke School Video Interactie Begeleiding voor een Leerkracht Leeskliniek (Ingekochte) Preventieve Ambulante Begeleiding van REC 2-3-4 Werken vanuit onwikkelingsperspectief Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) bij jonge risico leerlingen Overige zorgarrangementen

15 Beschikkingen SBO worden aangevraagd door de ouders in samenwerking met de school Adviseur VIA is betrokken bij de aanvraagprocedure PCL geeft beschikking af Beschikkingen SBO

16 Bij twijfel over juiste onderwijsvoorziening Bij crisis of (dreigend) thuiszittende leerling kan VIA ondersteuning bieden bij het zoeken naar een passende oplossing Advies

17 Teamleider VIA Orthopedagoog, Psycholoog School maatschappelijk werkende Jeugdarts Bureau Jeugdzorg Regionaal Bureau Leerplicht SO / AED Overigen op afroep Multidisciplinair team Toeleiden naar passend onderwijs en kortste route

18 VIA Leiden Lammenschansweg 130d 2321JX Leiden 071 535 17 11 vialeiden@wsns32.nl www.wsnsregioleiden.nl Bereikbaarheid

19 Als het niet vanzelf gaat: Wat is de ondersteuningsbehoefte van het kind? Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht? De kern van Passend onderwijs

20 Zo vroeg mogelijk Zo snel mogelijk Zo dicht bij huis mogelijk Zonder veel gedoe Naar een oplossing Voor thuis én school Het liefst:

21 Geen rugzakken meer Zorg dat iedereen passend onderwijs krijgt Doe wat goed is Het Samenwerkingsverband krijgt een jaarlijks budget - wat nu aan rugzakken wordt besteed; - de extra kosten van speciaal onderwijs en - minus bezuinigingen Passend onderwijs

22 Van moeilijkheden naar mogelijkheden Van probleemgericht naar aanpakgericht Van herstellen naar pro-actief handelen Van over en voor het kind naar met het kind Van informeren van de ouders naar samenwerken met de ouders Onderwijsbehoeften, een omslag in denken

23 Van curatief naar preventief Van indiceren naar arrangeren Van sectoraal naar integraal Het Referentiekader noemt dit:

24 Nieuw samenwerkingsverband met het SO Afspraken over basisondersteuning Schoolondersteuningsprofielen Verdeelmodellen Passende onderwijsplekken en arrangementen Afspraken over toewijzing SO en SBO Ouders in positie Een ondersteuningsplan voor 4 jaar, delen met gemeente Wat is daarvoor nodig

25 Werken PO en SO samen mét een nieuwe rechtspersoon aan een brede opdracht voor onderwijs en verbinding met zorg én hebben een eigen budget In het samenwerkingsverband passend onderwijs

26 Geen kind meer tussen wal en schip Geen ouder meer van het kastje naar de muur Geen school meer die voor een kind géén passend onderwijs kan organiseren Wat is het resultaat


Download ppt "WSNS regio Leiden en VIA Leiden. WSNS is een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen primair onderwijs in de regio Leiden Wij zijn van en voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google