De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 Overgang Basisschool – Voortgezet onderwijs Donderdag 13 december 2012 19.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 Overgang Basisschool – Voortgezet onderwijs Donderdag 13 december 2012 19.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 Overgang Basisschool – Voortgezet onderwijs Donderdag 13 december 2012 19.00 uur

2 Het Nederlandse Onderwijs

3 Leerwegen en sectoren: welke combinaties zijn er in het VMBO? Duhamel College Hervion College Helicon College

4 Welke profielen zijn er in het studiehuis? Jeroen Bosch College St. Janslyceum Ds. Pierson College Stedelijk Gymnasium

5 Scholen van voortgezet onderwijs  De Rijzert  Praktijkonderwijs  Duhamel College  VMBO basisberoepsgerichte leerweg  VMBO kadergerichte leerweg  VMBO gemengde leerweg  Mogelijkheid van leerwegondersteuning (LWOO)  Van Maerlant (onderdeel van Hervion college)  VMBO basisberoepsgerichte leerweg  VMBO kadergerichte leerweg  VMBO-T  Voor leerlingen met leerwegondersteuning (LWOO)

6 Scholen van voortgezet onderwijs ► Hervion College  VMBO basisberoepsgerichte leerweg  VMBO kadergerichte leerweg  VMBO-T ► Helicon College  VMBO basisberoepsgerichte leerweg  VMBO kadergerichte leerweg  Mogelijkheid van leerwegondersteuning (LWOO)

7 Scholen van voortgezet onderwijs  Sancta Maria  Alleen VMBO-T  Jeroen Bosch College  VMBO-T  HAVO  Atheneum en Gymnasium  Ds. Pierson College  VMBO-T  HAVO  Atheneum

8 Scholen van voortgezet onderwijs  St. Janslyceum  VMBO-T  HAVO  Atheneum en Gymnasium  Stedelijk Gymnasium  Gymnasium

9 Het advies van de basisschool ► Advies leerkracht groep 8 ► Overleg teams unit 1/2/3 ► Overdrachtsformulier bao-vo ► Adviesgesprek met ouders en leerling op ma 14 januari 2013!! ► Basisvaardigheden (rekenen en taal) ► Leerlingvolgsysteem ► Houdingsaspecten (huiswerkattitude, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen e.d.)

10 De weg naar het VO ► Drempelonderzoek maakt iedereen uit gr.8 ! ► VMBO-doe-dagen in november 2012 ► CITO 5/6/7 februari 2013 (Basis- en niveautoets!) ► Open dagen(Zie websites scholen en posters in de klas) ► Publicaties gemeente en ministerie OCW ► Aanmeldingsdata ► Overdrachtgesprekken met VO ► Toelating / afwijzing

11 De praktische gang van zaken stap voor stap (1) ► 28 november 2012: afname drempelonderzoek(DO) voor alle lln Het DO meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) ► 13 december 2012:  Informatieve ouder/kind avond over de mogelijkheden na de basisschool, de advisering en de aanmelding bij het VO  Ouders ontvangen van de basisschool de uitslag van het Drempelonderzoek ► Begin januari 2013 ► Begin januari 2013:  Ouders ontvangen een lijst met ‘open dagen’ van scholen van Voortgezet Onderwijs  Ouders ontvangen de scholengids vanuit de gemeente.

12 De praktische gang van zaken stap voor stap (2)  Maandag 14 januari 2013:  Adviesgesprekken – de ouders ontvangen een overdrachtsformulier in tweevoud  Uitnodiging volgt !  Vóór 1 februari 2013:  Basisschool stelt een Onderwijskundig Rapport op voor leerlingen met het advies VMBO- LWOO of Praktijkonderwijs ► Half februari 2013:  Aanmelding op het VO door ouders van leerlingen met het advies VMBO- LWOO en Praktijkonderwijs (het overdrachtsformulier en het Onderwijskundig Rapport moeten worden afgegeven) ► Tweede helft februari 2013:  Aanvullende onderzoeken voor leerlingen die aangemeld zijn voor VMBO- LWOO en Praktijkonderwijs

13 De praktische gang van zaken stap voor stap (3) ► Begin maart 2013:  de ouders melden hun kind zelf aan bij een school van Voortgezet Onderwijs (het overdrachtsformulier en de uitslag Drempelonderzoek moeten worden afgegeven) ► Eind maart 2013:  de scholen van VO berichten de basisscholen welke leerlingen zijn aangemeld ► April / mei 2013:  Overdrachtsgesprekken tussen basisschool en voortgezet onderwijs ► April / mei 2013:  de leerlingen (op huisadres) en de basisscholen ontvangen van de VO-school bericht over toelating of aanwijzing Deze presentatie vindt u ook op www.kcboschveld.nl Deze presentatie vindt u ook op www.kcboschveld.nlwww.kcboschveld.nl

14 Bedankt voor jullie komst en veel succes met jullie schoolkeuze!


Download ppt "Informatieavond groep 8 Overgang Basisschool – Voortgezet onderwijs Donderdag 13 december 2012 19.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google