De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ervaringscertificaat of Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Werkconferentie “EVC in het kader van 30 plus” Regina Kleingeld, Ministerie van Onderwijs,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ervaringscertificaat of Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Werkconferentie “EVC in het kader van 30 plus” Regina Kleingeld, Ministerie van Onderwijs,"— Transcript van de presentatie:

1 1 Ervaringscertificaat of Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Werkconferentie “EVC in het kader van 30 plus” Regina Kleingeld, Ministerie van Onderwijs, directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 31 oktober 2011

2 2 Opbouw presentatie -Wat is EVC? -Voorgeschiedenis EVC in het kort -Stand van zaken -Vooruitblik in het kort

3 3 Wat is EVC? - In kaart brengen van wat iemand kan (erkennen van verworven competenties) - Alle ervaring telt mee: familie, werk, hobby, opleiding, vrijwilligerswerk etc. (dus formeel, non-formeel en informeel) - Waarderen van ervaring tegen landelijke beroepsstandaarden (MBO, HO, branchekwalificaties) - Inzet op verdere ontwikkeling van het individu: loopbaan of opleiding NB. EVC is marktactiviteit

4 4 Stappen in een EVC-procedure - Voorlichting - Persoonlijk doel EVC bepalen gerelateerd aan individuele loopbaanwensen, → Keuze beroepsstandaard - Herkennen → Samenstellen Portfolio - Waarderen → Assessment - Erkennen → EVC - Rapportage = ERVARINGSCERTIFICAAT - Rol begeleider en assessor

5 5 Geschiedenis EVC in het kort jaren ’90: duizend bloemen bloeien behoefte aan structuur en kwaliteit laatste 10 jaar sterke ontwikkeling van EVC Kenniscentrum EVC vanaf 2000: bewustwording rond nut en noodzaak van EVC projectdirectie Leren en Werken vanaf 2005

6 6 Convenant EVC 2006 -Convenant 2006: bevordering kwaliteit EVC, kwaliteitscode EVC integraal onderdeel -Andere doelen: - toegankelijk maken EVC (wat is EVC en hoe moet het wordenaangeboden) -transparantie (vergelijking EVC-procedures) -bevorderen civiel effect -Kwaliteitscode: uitgewerkt in normering dat toetsingskader is voor beoordelende organisaties

7 7 Kwaliteitscode EVC 1.Doel: zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. 2. Rechten: EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken met EVC aanbiedende organisaties zijn duidelijk verwoord en geborgd. 3. Onderzoek: procedures en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op goede standaarden. 4. Assessoren en begeleiders: zijn competent, onpartijdig en onafhankelijk. 5. Kwaliteitszorg: kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd

8 8 Regie op kwaliteit door overheid (eind 2009) -Aanleiding: rapporten Inspectie van het Onderwijs over tekortschietende kwaliteit van EVC in mbo (2008) en hbo (2009) - December 2009: brief aan TK met mededeling in 3 jaar basiskwaliteit van EVC op orde willen te brengen. -1 april 2010 beleidsregel EVC: up or out systeem. Kwaliteitscode integraal onderdeel van beleidsregel. -Flankerend beleid: Actieplan Kwaliteit EVC (2010-2011) uitgevoerd door Kenniscentrum EVC. -1 januari 2011: afgifte EVC-verklaringen aan EVC-aanbieders door DUO. -Juni 2011: beëindiging convenant

9 9 Vooruitblik: uitdagingen voor de (nabije) toekomst -kwaliteit: ontwikkeling wetgevend kader -nieuw convenant EVC: sociale partners en overheid voor stimulering EVC -EVC als arbeidsmarktinstrument -EVC als toegang tot opleiding: verzilvering en flexibele onderwijstrajecten. - Van belang voor 30 plus arrangement.


Download ppt "1 Ervaringscertificaat of Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Werkconferentie “EVC in het kader van 30 plus” Regina Kleingeld, Ministerie van Onderwijs,"

Verwante presentaties


Ads door Google