De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken en niet concurreren binnen SPIL Eindhoven 12-6-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken en niet concurreren binnen SPIL Eindhoven 12-6-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken en niet concurreren binnen SPIL Eindhoven 12-6-2013

2 SPIL SPELEN INTEGREREN LEREN

3 Samenwerkingspartners Basisonderwijs Kinderopvang/peuterwerk Jeugdgezondheidszorg Schoolmaatschappelijkwerk en Opvoedingsondersteuning Centrum Jeugd en Gezin Gemeente jeugd/vastgoed/gebieden

4 Doelstelling SPIL Versterking pedagogische infrastructuur Doorgaande ontwikkelingslijn 0-12 jaar Gezamenlijke visie/kinderen en ouders Sluitende aanpak/kinderen en instellingen Opvoedingsondersteuning Buurtgerichte functie Veilig en Gezond SPIL

5 Uitgangspunten van SPIL Alle kinderen zijn de moeite waard Bindingen zijn essentieel Risicosituaties gezamenlijk aanpakken Ouders zijn partners Kinderen en ouders hebben rechten

6 Functies van SPIL Ontwikkelingsstimulering (VVE) Onderwijs en educatie (VVE) Kinderopvang Opvoedingsondersteuning/ Schoolmaatschappelijkwerk Laagdrempelige toegang tot de jeugdgezondheidszorg Laagdrempelige toegang tot CJG en wijken Tegengaan Segregatie Ouderbetrokkenheid vergroten

7 Pedagogische pijler Visie op opgroeien en opvoeden Pedagogisch - educatief raamplan Pedagogisch – educatief plan Inzet jeugd en gezinswerker Opstart brede SPILzorgteam Veilig en Gezond SPIL Ouderspoor Pilots Transitie jeugdzorg

8 It takes a whole village to raise a child Samenwerking op locatie Samenwerking Centrum Jeugd en Gezin Samenwerking in wijken Samenwerking stedelijk Samenwerking gemeente Samenwerking betrokken instellingen

9 Samenwerken in het belang van kinderen en hun ouders Van 3 partner-model naar 2-partnermodel, kinderopvang en peuterspeelzaal samen! Gezamenlijke ambitie: het bieden van een optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar door middel van een doorgaande lijn. Deze doorgaande lijn is een samenwerking op SPIL niveau tussen Basisonderwijs, Kinderopvang, Peuterspeelzaal en Jeugdgezondheidszorg. Gezamenlijke visie op kwaliteitsverbetering. Hoe organiseer je dat?

10 Van concurrent naar samenwerkingspartner Kinderopvang/peuterwerk voor kinderen en ouders een gezamenlijk doel, vanuit de organisatie een individueel doel, hoe zorg je samen dat beide doelstellingen bereikt worden? VVE: alle kinderen vanaf 2 ½ jaar krijgen een gezamenlijk aanbod! Keuze voor doorgaande lijn

11 Gemeente, Welzijnswerk en JGZ De rol van de gemeente bij dit proces: Duidelijkheid in eisen en verwachtingen voor alle partners De functie van het welzijnswerk en JGZ: Juiste toeleiding, transparant, samenwerken

12 discussiepunten Tips

13


Download ppt "Samenwerken en niet concurreren binnen SPIL Eindhoven 12-6-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google