De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UWV en de Participatiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "UWV en de Participatiewet"— Transcript van de presentatie:

1 UWV en de Participatiewet
Dorine van Hout, arbeidsdeskundige UWV & de PW

2 UWV & de PW

3 Samenhang Participatiewet (1)
UWV & de PW

4 Wettelijke diensten op aanvraag van gemeente
Indicatie Banenafspraak Advies Beschut Werk Advies Medische Urenbeperking

5 Wettelijke diensten op aanvraag van burger
Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen Toetsing criteria Banenafspraak Toetsing criteria Wajong Toetsing noodzaak Intensieve Begeleiding Aanvraag Wajong

6 Wajong 2015 Door beperkingen t.g.v. ziekte/gebrek duurzaam geen arbeidsvermogen (DGA) hebben Beoordeling met SMBA: Niet meer dan 4 uur per dag belastbaar Niet 1 uur onafgebroken kunnen werken Geen basale werknemersvaardigheden hebben Niet kunnen verrichten van een taak in een arbeidsorganisatie Beschikking UWV, vatbaar voor bezwaar bij UWV Duurzaamheid van beperkingen is van belang UWV & de PW

7 Voorbeeldtaken Groen: harken, schoffelen, beladen vuilniswagen, plukken, papier prikken, honden uitlaten Zorg en Welzijn: stof afnemen, reinigen machines, broodjes beleggen, strijken, patiënten halen en brengen Economie/dienstverlening: telefoon aannemen, vakken vullen, orderpicken, post sorteren, baliewerk Techniek/productie: samenstellen, bedienen eenvoudige machines, auto’s wassen, inpakken, metaal sorteren

8 Indicatie Banenafspraak
Door beperkingen t.g.v. ziekte/gebrek niet in staat zijn het WML (per maand) te verdienen, ook niet met ondersteuning Beoordeling met SMBA: Beperkingen langer dan 6 maanden Met behulp van set van 15 drempelfuncties Wel/niet opname in doelgroepenregister Beschikking UWV, vatbaar voor bezwaar bij UWV UWV & de PW

9 Beschikking Indicatie Banenafspraak
Geen ziekte/gebrek: geen indicatie 1 drempelfunctie mogelijk: geen indicatie 1 functie mogelijk met ondersteuning: geen indicatie Geen drempelfunctie mogelijk: indicatie Indien geen arbeidsvermogen: geen indicatie, maar Wajongbeoordeling, op aanvraag van burger. Beschikking naar gemeente, kopie naar burger UWV & de PW

10 Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (1)
Formulier ABA ontstaan uit aanvraag Wajong Burger vraagt zelf aan Burger geeft eigen visie op zijn arbeidsvermogen Ruimte voor scholen en gemeenten om ‘gericht’ informatie/visie te geven

11 Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (2)
Door beperkingen t.g.v. ziekte/gebrek moeilijkheden hebben bij het vinden van werk Beoordeling met SMBA: Criteria van Indicatie Banenafspraak Criteria van Wajong Noodzaak voor intensieve begeleiding Beschikking UWV, vatbaar voor bezwaar bij UWV

12 Rol van gemeenten Gemeenten zijn verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, wanneer de klant arbeidsvermogen heeft Ook gemeenten kunnen in het aanvraagformulier hun visie geven of documenten meesturen (net als bij het aanvraagformulier Wajong 2015) De regie op de schoolse netwerken ligt vanaf 1 juli volledig bij gemeenten; gemeenten onderhouden contacten met de scholen AD van UWV nog wel tot eind 2015 beschikbaar voor vragen over nieuwe beoordeling – voor zowel scholen als gemeenten

13 Rol van scholen Scholen krijgen een adviserende rol bij het invullen van het aanvraagformulier (op verzoek van de burger) Worden gevraagd om een onderbouwde visie op de leerling te geven. Bijvoorbeeld: Kan de leerling zelfstandig werkzaamheden uitvoeren? Welk soort werk is passend? Heeft de leerling aanpassingen/voorzieningen nodig? Hoe is het werktempo van de leerling? Informatieve documenten die als bijlage meegestuurd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Stageverslagen Ontwikkelperspectief / uitstroomprofiel Transitieverslag Onderwijskundig eindrapport Indicatie voor dagbesteding van het CIZ

14 Beschikking Beoordeling Arbeidsvermogen
Toekenning Wajong, of Afwijzing Wajong (wegens studerend), of Indicatie Banenafspraak, of Indicatie Banenafspraak incl. signalering Noodzaak Intensieve Begeleiding, of Afwijzing Indicatie Banenafspraak (>WML verdienen), of Afwijzing Wajong, kennisgeving opname in LDR (bij tijdelijk geen arbeidsvermogen). Beschikking naar burger, kopie naar gemeente

15

16 Landelijk Doelgroepenregister
Mensen in de Wajong die kunnen werken; Mensen met een WSW-indicatie; Mensen met een WIW-baan; Mensen met een ID-baan; Mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; Voorlopige opname in LDR schoolverlaters schooljaar 2014/2015 die door school zijn gemeld Schoolverlaters van het VSO die een aanvraag ABA doen en de toelaatbaarheidsverklaring meesturen UWV & de PW

17 Proces Aanvraagformulier
deel door gemeente (voor IBA) medisch deel door burger (voor IBA) of geheel door burger (voor ABA) bijlagen Naar postbus (digitaal invullen/printen/opsturen) Multidisciplinaire intake bij UWV Oproep door verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige afhankelijk van informatie bij ontvangst aanvraag Rapportage door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige Besluit of advies binnen 8 weken door UWV Bezwaar door gemeente en burger tegen beschikking IBA en door burger tegen beschikking ABA mogelijk UWV & de PW

18 Informatiebronnen http://www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten/index.aspx
of Dorine van Hout E: UWV & de PW

19 UWV & de PW


Download ppt "UWV en de Participatiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google