De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Mr. W.A (Jim) Faas, verzekeringsarts Deskundigenbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Mr. W.A (Jim) Faas, verzekeringsarts Deskundigenbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Mr. W.A (Jim) Faas, verzekeringsarts Deskundigenbijeenkomst Centrale Raad van Beroep Utrecht, 7 februari 2015

2 Disclosure belangen spreker - Medisch adviseur UWV directoraat Bezwaar en Beroep - Onderzoeker Vrije Universiteit (Rechtenfaculteit en Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde) - Voorzitter NVVG - Lid federatiebestuur KNMG - Docent intern UWV, extern NSPOH en SGBO - Lid beroepsgenoot Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

3 wat volgt? onderzoek: wat en hoe? onderzoek: wat en hoe? wanneer schakelt de rechter een wanneer schakelt de rechter een deskundige in? deskundige in? de vraagstelling de vraagstelling …

4 De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen Wat is de invloed van de kennisparadox? De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen Wat is de invloed van de kennisparadox?

5 Onderzoekers  Onderzoek onder (bege)leiding van: Prof AJ (Arno) Akkermans, hoogleraar privaatrecht VU Prof AJ (Arno) Akkermans, hoogleraar privaatrecht VU Prof WHACM (Willem) Bouwens, hoogleraar sociaal recht VU Prof WHACM (Willem) Bouwens, hoogleraar sociaal recht VU Dr AJM (Ton) Schellart, MBA, VU medisch centrum Dr AJM (Ton) Schellart, MBA, VU medisch centrum  Uitvoerend onderzoeker: Mr WA (Jim) Faas, onderzoeker VU/ medisch adviseur UWV Bezwaar en Beroep Mr WA (Jim) Faas, onderzoeker VU/ medisch adviseur UWV Bezwaar en Beroep || contact: tel. 06-54393246 || email: jimfaas@planet.nl || || contact: tel. 06-54393246 || email: jimfaas@planet.nl ||

6 “ Ik ben er bijna altijd van overtuigd dat wat ik uitspreek, dat dat klopt. Dit is het, dit is goed, juridisch klopt het ook. Maar deze categorie van zaken, medische zaken, dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Juist omdat het vaak alleen maar gaat om die medische beperkingen, durf ik niet te zeggen dat die uitspraak altijd klopt.”

7 “Het verhaal van de cliënt is subjectief. Behandelaars zijn huiverig om iets op papier te zetten en als ze dat al doen zijn ze weer niet onafhankelijk genoeg. En een medisch expertise rapport is niet te betalen. Hoezo tegenbewijs? ”

8 “commentaar leveren op een rapport van een deskundige is verspilde energie. De rechter volgt toch altijd de deskundige. Ik doe het niet meer… ”

9 “aangeven hoeveel uur iemand kan werken: dat is toch iets voor de arbeidsdeskundige? ”

10 Waartoe wordt onderzocht? exploratief onderzoek: inventarisatie knelpunten exploratief onderzoek: inventarisatie knelpunten het onderzoek moet leiden tot het onderzoek moet leiden tot verbetervoorstellen in het traject bij verbetervoorstellen in het traject bij arbeidsongeschiktheidsgeschillen arbeidsongeschiktheidsgeschillen c.q. een aanzet geven tot protocollering c.q. een aanzet geven tot protocollering

11 literatuuronderzoek pilotdossierstudie databestanden Rb’n/CRvB interviews focusgroepen methoden

12 enkele onderzoeksvragen  hoe kijkt de rechter naar medische rapporten?  wanneer schakelt de bestuursrechter een deskundige in? welke factoren dragen daartoe bij?  (hoe) kijkt de rechter naar de deskundigheid/bekwaamheid van de rapporteur?  wat is de gangbare vraagstelling en (hoe) functioneert die in de praktijk?  hoe gaat de rechter om met van elkaar verschillende medische rapporten?

13 Wanneer schakelt de bestuursrechter een deskundige in?  CRvB 3 februari 2004, LJN AO5188: ‘In het algemeen gaat de Raad slechts.. daartoe.. over, indien de gedingstukken dan wel de door of namens betrokkene aangedragen gegevens reden geven voor twijfel aan de juistheid van de medische beoordeling’  Hoe ontstaat twijfel?  Andere factoren?  Criteria te benoemen?

14 Welke factoren dragen bij tot inschakeling van een deskundige? ‘ medisch tegenbewijs’  twee onderbouwde verschillende medische standpunten  afwijkend standpunt onvoldoende weerlegd  verschillende diagnoses  andere inschatting beperkingen

15 Welke factoren dragen bij tot inschakeling van een deskundige?  acceptatie van het oordeel, de uitspraak  vertrouwensprobleem met UWV herstellen  ‘schragen van de legitimiteit van het hele proces’ impliciet:  als de rechter op de stoel van de medicus is gaan zitten

16 Welke factoren dragen bij tot inschakeling van een deskundige? type casus:  arbeidsgeschikt na jarenlange arbeidsongeschiktheid  zeldzame aandoeningen

17 Welke factoren dragen bij tot inschakeling van een deskundige?  presentatie op de zitting

18 Welke factoren dragen niet bij tot inschakeling van een deskundige?  niet bij grieven die zich richten op concludentie, zorgvuldigheid en deskundigheid  wanneer geen medische gegevens zijn ingebracht / bij ontbreken medisch ‘tegenbewijs’  ingebrachte medische gegevens zijn niet beargumenteerd  als twijfel wordt weggenomen door commentaar verzekeringsarts commentaar verzekeringsarts

19 Welke factoren dragen niet bij tot inschakeling van een deskundige?  als substituut voor een medische behandeling  niet in geval van verzoek om terug te komen op (als onderbouw nieuwe feiten of omstandigheden)  niet in geval van datum in geding in een ver verleden

20 enkele onderzoeksvragen  hoe kijkt de rechter naar medische rapporten?  wanneer schakelt de bestuursrechter een deskundige in? welke factoren dragen daartoe bij?  (hoe) kijkt de rechter naar de deskundigheid/bekwaamheid van de rapporteur?  wat is de gangbare vraagstelling en (hoe) functioneert die in de praktijk?  hoe gaat de rechter om van elkaar verschillende medische rapporten?

21 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen?

22 De vraagstelling moet:  cf. het toe te passen recht zijn, moet aansluiten bij de juridische context waarin de rechter expertise van de medisch deskundige nodig heeft

23 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen? De vraagstelling moet:  zodanig zijn geformuleerd dat onjuiste toepassing van het recht wordt voorkomen

24 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen? De vraagstelling moet:  moet helder en niet complex geformuleerd zijn

25 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen? De vraagstelling moet:  rekening houden met de medische context waarin de deskundige kan en mag opereren

26 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen? De vraagstelling moet:  rekening houden met de medische context waarin de deskundige kan en mag opereren  Klinische richtlijnen  Richtlijn MSR (NVMSR/KNMG)  Verzekeringsgeneeskundige protocollen en standaarden

27 De ‘standaard’ vraagstelling aan de deskundige 1. Welke rechtstreeks en objectief vast te stellen beperkingen ten gevolge van ziekte of gebreken golden er voor eiser op en na datum x ten aanzien van het verrichten van arbeid? 2. Kunt u instemmen net de vaststelling van de belastbaarheid van betrokkene door de verzekeringsarts zoals neergelegd in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)? 3. Is betrokkene beperkt in het aantal uren dat per dag of per week gewerkt kan worden? 4. Acht u betrokkene in staat de door het UWV als geschikt aangemerkte functies te vervullen? NB: bij de beantwoording van die laatste vraag moet u de grenzen van uw deskundigheid in acht nemen (pagina 12 Leidraad)

28 Knelpunten  Knelpunt 1: voorbijgaan aan de datum in geding  Knelpunt 2: onvoldoende kennis Schattingsbesluit (MAOC/ GDBM)

29 Knelpunten  Knelpunt 3: negeren van eerder gestelde diagnoses

30 Knelpunten  Knelpunt 4: onvoldoende kennis van CBBS/ FML  Knelpunt 5: voorbijgaan aan Standaard Verminderde Arbeidsduur (urenbeperking ja/nee)

31 Knelpunten  Knelpunt 6: eigen werk versus gangbare arbeid  Knelpunt 7: (hoe) kan de deskundige beoordelen of de geduide functies geschikt zijn?

32 aan welke eisen moet een goede vraagstelling voldoen? De vraagstelling moet:  cf. het toe te passen recht zijn, moet aansluiten bij de juridische context waarin de rechter expertise van de medisch deskundige nodig heeft.  zodanig zijn geformuleerd dat onjuiste toepassing van het recht wordt voorkomen.  moet helder en niet complex geformuleerd zijn.  rekening houden met de medische context waarin de deskundige kan en mag opereren.

33

34

35

36 dank voor de aandacht !! jim.faas@uwv.nl jimfaas@planet.nl http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/organisatie/onderzoeksinstituten-en- centra/projectgroep-medische-deskundigen/projecten/medisch-deskundigen-in- arbeidsongeschiktheidsgeschillen/index.asp


Download ppt "Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Moet de vraagstelling aan de deskundigen anders? Mr. W.A (Jim) Faas, verzekeringsarts Deskundigenbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google