De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SamenMeeNaarDeA2? Goes, 28 sept 2015 1. Situatie 2 Goes, 28 sept 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SamenMeeNaarDeA2? Goes, 28 sept 2015 1. Situatie 2 Goes, 28 sept 2015."— Transcript van de presentatie:

1 SamenMeeNaarDeA2? Goes, 28 sept 2015 1

2 Situatie 2 Goes, 28 sept 2015

3 Situatie 2008: voorlopige omleiding Maarheeze vergunning 1200vrachtbewegingen/etmaal overleg gemeenten: ontsluiting naar A2? onderzoeken Arcadis, Oranjewoud, …. 2003: varkensfokbedrijf van Asten / LOG 3 loonbedrijf  2003: bedrijventerrein Goes, 28 sept 2015

4 Situatie 4 Goes, 28 sept 2015

5 Patstelling! 5 Goes, 28 sept 2015

6 De handen ineen …. samenwerken? 2011 contact DR Maarheeze DR Sterksel: samenwerken? contact KNHM: ondersteunen? contact gemeente Heeze-Leende gemeente Cranendonk Fa Reiling, Fa van Asten Provincie Noord-Brabant 2012 samenwerkingsovereenkomst Obstakels aan de kant, aan het werk raadsbesluit Cranendonk (géén ontsluiting op Cranendonks grondgebied) van tafel plan van aanpak, enz Dorpsraden (burgers) leading ! 6 Goes, 28 sept 2015

7 Probleem 7 Goes, 28 sept 2015

8 Probleem 8 Goes, 28 sept 2015

9 Wat ligt er straks op tafel? Voorstel aan gemeenteraden - meerdere varianten - voor/nadelen, feiten, gegevens, consequenties, …. - ook: reacties van belanghebbenden en inwoners op momenten van terugkoppeling.  Dus: Dit zijn de (realistische) mogelijkheden: …. Visie inwoners: …. Visie projectgroep: …  Insteek: gemeenteraden verantwoordelijk voor uiteindelijke keuze (en consequenties)  overheid beslist 9 Goes, 28 sept 2015

10 Onderzoek Vergelijking op kwaliteit Randvoorwaarden Realistisch ? Onderzoekresultaten Vermindert vrachtwagenbewegingen in kernen Geen toename vrachtverkeer in omliggende kernen Geschikt voor alle vrachtverkeer bedrijventerrein en LOG …. …. Geen extreme aantasting natuurgebied Geen ligging in EHS, Natte Parel, etc (<= zie kaartjes EHS, Natte Parel, etc).. …… Hoe effectief? (berijdbaarheid, lengte) Hoeveel overlast? (aantal huizen aan route; lawaai (aantal bochten, aantal kruisingen) Hoe veilig? (aantal km met fietsers, aantal kruisingen met fietsers, aantal kruisingen met andere motorvoertuigen) Hoe groot zijn gevolgen? (natuur, ruimtelijke ordening) Goes, 28 sept 2015 10

11 Oplossingen? Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele oplossingen ! 11 Goes, 28 sept 2015

12 Selectie Oplossing = zuidelijke richting + aanvullende maatregelen Sterksel en Maarheeze Ontsluitingen in regio Chijnsgoed voldoen niet aan randvoorwaarden: geen ontlasting bebouwde kom Maarheeze extra verkeer omliggende kernen (Someren- Heide). Kwalitatieve nadelen: overlast groot aantal huizen kom Maarheeze verkeersveiligheidsissues (Koenraadtweg) In regio Grote Bleek voldoet variant A niet aan randvoorwaarden (aantasting EHS-gebied) 3 varianten in regio Grote Bleek voldoen aan randvoorwaarden 12 Goes, 28 sept 2015

13 Kwalitatieve vergelijking A2: minste overlast (geluid, veiligheid), grootste belasting natuur, compensatie? matige berijdbaarheid matig, Veiligheid fietsers T: betere berijdbaarheid, huizen op korte afstand G: zeer grote overlast verminderde veiligheid 13 Goes, 28 sept 2015

14 Resultaat/situatie per sept 2015 14 Samen met Arcadis: Haalbaarheidsonderzoek 3 beste varianten Onderzoek Aanvullende maatregelen  Visie en voorstel projectgroep (sept 2015) Terug naar achterban: visie aanwonenden en inwoners? Informeren gemeenteraden Besluitvorming door gemeenteraden 2016: Gedetailleerd ontwerp Realisatie Goes, 28 sept 2015

15 NIMBY subsidie provincie 15 Goes, 28 sept 2015

16 Ervaringen vanuit dorpsraden Dorpsraden (burgers) leading andere werkwijze dan overheid weinig ervaring → zoeken → ruimte nodig “Bemensing” verschillende deskundigheden niet van “dezelfde soort” enthousiasme respect achterban Afwegingen inwoners dorpskernen ↔ aanwonenden ontsluitingsvarianten leefbaarheid ↔ kosten 16 Goes, 28 sept 2015

17 Ervaringen vanuit dorpsraden Rol overheid, rol burgers overheid verantwoordelijk → bevoegdheid visie op leefbaarheid ↔ financiële aspecten burgers in leidende rol → ruimte, vertrouwen Rol professionals, rol burgers kritische burgers: andere vraagstelling dan overheden Technische kennis ↔ praktijk/ervaring Algemene kennis ↔ lokale kennis 17 Goes, 28 sept 2015

18 Ervaringen vanuit dorpsraden Veel stakeholders inwoners 2 dorpskernen aanwonenden van potentiële ontsluitingen 2 bedrijven 2 gemeenten provincie Virtueel probleem huidige situatie (crisis) volledige uitnutting vergunning = toekomst, alhoewel …. 18 Goes, 28 sept 2015

19 Toekomst ? 19 Goes, 28 sept 2015

20 Ervaringen vanuit dorpsraden Lange adem “Infrastructuur” is taai onderwerp, altijd lange termijn 4jr, nog steeds bij elkaar respect ! Communicatie / draagvlak transparantie, laten zien wat je doet (draagvlak) kost heel veel tijd na vele gesprekken: er ontstaat begrip! 20 Goes, 28 sept 2015

21 Ervaringen (4) Ruimte geen ervaring → zoeken inbreng alle partijen ruimte … en vertrouwen Ondersteuning KNHM wijzen op onze rol draagvlak sparren motivator ! Inhoud (70%) Draagvlak (20%)Organisatie (10%) Inhoud (20%) Draagvlak (60%)Organisatie (20%) Traditioneel Burger Initiatief 21 Goes, 28 sept 2015

22 Meer informatie: https://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Samen MeeNaarDeA2 https://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Samen MeeNaarDeA2 Tot slot … Vragen of opmerkingen? SamenNaarDeA2@gmail.com Van Marisgroep, 15 jun 2015 22


Download ppt "SamenMeeNaarDeA2? Goes, 28 sept 2015 1. Situatie 2 Goes, 28 sept 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google