De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 maart 2011, welkom op onze informatieavond Slim Fit slimme fits in het anders organiseren van onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 maart 2011, welkom op onze informatieavond Slim Fit slimme fits in het anders organiseren van onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 28 maart 2011, welkom op onze informatieavond Slim Fit slimme fits in het anders organiseren van onderwijs

2 19.50 - 20.30 uur: informatie toekomstige ontwikkelingen: nut en noodzaak informatie over Slim Fit filmfragment TOM-onderwijs 20.30 - 20.45 uur: vragen en afronding

3 Ontwikkelingen in de komende jaren: Leerlingenkrimp (prognose): 2009: 126 lln.(5,2 fulltime llkr) 2010: 112 (4,7) 2011: 101 (4,2) 2012: 83 (3,4) 2013: 71 (3,1) 2014: 64 (2,9)

4 Wettelijk kader: Bestaansrecht van een school houdt op wanneer het aantal leerlingen onder de 23 komt Brandende vraag van vele ouders: blijft de school in Schin op Geul bestaan? Standpunt schoolbestuur Innovo: Een Innovo school blijft bestaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1.Kwaliteit van onderwijs en opbrengsten is minimaal voldoende 2.Financieel zelfstandig (moet met eigen middelen rond kunnen komen) 3.Medewerkers/ouders/leerlingen zijn tevreden

5 Het team wil er alles aan doen om de school voor het dorp te behouden. En dus vroegen wij ons af: “HOE gaan wij dit doen?”

6 ‘ Problemen worden niet opgelost binnen hetzelfde kader als waarin ze gecreeërd zijn’ Albert Einstein

7 - hogere arbeidsproductiviteit - meer verschillende functies binnen school - meer arbeidstevredenheid - verbetering onderwijskwaliteit Slim Fit = eigentijdsleren= Teamleren Op Maat (landelijk project, meer dan 50 scholen doen hieraan mee waaronder 11 Innovo scholen, wij krijgen 60 duizend euro om dit project uit te voeren.)

8 Ons onderwijs anders inrichten: -i.p.v. kinderen in een combinatieklas met 1 leerkracht voor de groep gaan wij werken in units. -In schooljaar 2012-2013 start de onderbouw als unit (ongeveer 30 lln) -de bovenbouw start in 2013-2014 of 2014-2015 als unit. - een unit bestaat uit 25-35 kinderen met 2 volwassenen; 1 HBO leerkracht en 1 MBO onderwijsassistent.

9 In de praktijk: -start van de ochtend gezamenlijk in de unit of verdeeld over de leerkracht en de assistent -Alle instructies voor de kernvakken: taal/lezen/rekenen worden voor álle kinderen door de leerkracht verzorgd (kwaliteit) -De assistent begeleidt de kinderen die op dat moment geen instructie krijgen. -Hierdoor kan de leerkracht zich écht richten op de instructie aan een kleine groep van 8 tot 15 kinderen

10 In de praktijk (vervolg): -Er wordt gewerkt met weekplanningen die door de leerkracht én de assistent samen gepland worden -Verhoudingsgewijs meer handen in de klas en meer aandacht per kind >

11 De rol van een leerkracht - de leerkracht maakt de planning voor taal, rekenen, lezen - de leerkracht geeft instructie aan groepjes leerlingen én de leerlingen met extra zorg - hij/zij heeft zicht op de leerlijnen en doelen/tussendoelen

12 De rol van de assistent -De leerkracht ondersteunen bij het maken van de planning -De leerlingen die geen instructie krijgen ondersteunen, begeleiden -Eenvoudige activiteiten/instructies uitvoeren -Signaleren van knelpunten en die bespreken met de leerkracht

13 Invoering in fasen: Richten: (juli 2010 – april 2011) bedenken, bekijken, info verwerven, ouders informeren, begeleiding organiseren, etc. Inrichten: (april 2011 –juli 2012) Uitproberen, bijstellen, gebouw evt aanpassen, materialen aanschaffen, etc. Uitvoeren: Vanaf augustus 2012: unit onderbouw in werking Vanaf augustus 2013 of 2014: unit bovenbouw in werking

14 Het is niet nieuw, grote en kleine scholen in Nederland werken al in units en met meer verschillende functies. Het komt voor een groot deel overeen met het TOM onderwijs. Filmpje: http://www.leraar24.nl/video/1571/tom-pijlers-in-beeld http://www.leraar24.nl/video/1571/tom-pijlers-in-beeld

15 Uitprobeerweek van 6 -13 april a.s. Eerste probeerweek Zo realistisch mogelijke groep + 1 schaduwgroep Ondersteuning door KPC LEREN = fouten maken mag!

16 Voortbestaan school gewaarborgd Instructies aan kleine groepen kinderen op juiste niveau Veel aandacht voor elk kind door inzet assistent Professionele begeleiding door KPC Projectgelden Samenwerken met landelijke projectgroep en regionale groep = kennisdeling Voordelen van nieuwe, Slim Fitte werkwijze

17 Wij willen ervoor gaan…. ………. u ook?


Download ppt "28 maart 2011, welkom op onze informatieavond Slim Fit slimme fits in het anders organiseren van onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google