De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door: Hans de Vroome (beleidsadviseur W&I en projectleider armoedepact BPV) 13 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door: Hans de Vroome (beleidsadviseur W&I en projectleider armoedepact BPV) 13 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door: Hans de Vroome (beleidsadviseur W&I en projectleider armoedepact BPV) 13 november 2012

2 Wgs Gemeenteraad heeft beleidsplan Integrale schuldhulpverlening vastgesteld Gemeenteraad heeft beleidsplan Integrale schuldhulpverlening vastgesteld Bestuur VKB heeft beleidsregels vastgesteld Bestuur VKB heeft beleidsregels vastgesteld Per 1 juli jl. in werking getreden Per 1 juli jl. in werking getreden Uitvoering vindt plaats door VKB Uitvoering vindt plaats door VKB Doel van het plan: Vorm en inhoud te geven aan de zorgplicht en regierol gemeenten. Tevens het beleid harmoniseren met andere beleidsterreinen.

3 Wgs Visie: “Schulden mogen geen belemmering vormen voor participatie. Alle inwoners met (dreigende) financiële problemen kunnen een beroep doen op schuldhulpverlening. Er is begeleiding bij het vinden van een oplossing voor of het beheersbaar maken van de schulden. Er wordt maatwerk geboden en er Worden blijvende resultaten behaald. Er is aandacht voor de oorzaken van de financiële problemen en mogelijke belemmeringen voor een oplossing. De gemeente voert de regie op het proces en de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het slagen van een traject”.

4 Wgs Uitgangspunten: 1. Een brede doelgroep vanaf 18 jr. 2. Maatwerk en vraaggerichte dienstverlening 3. Een integrale aanpak 4. Eigen verantwoordelijkheid cliënt

5 Wgs Brede doelgroep Toegang staat in principe voor iedereen open. Ligt in lijn met de Wgs. Toegang staat in principe voor iedereen open. Ligt in lijn met de Wgs. Uitsluiting voor ondernemers, bij recidive en fraude Uitsluiting voor ondernemers, bij recidive en fraude Geen inkomensgrens Geen inkomensgrens Gezinnen met kinderen extra aandacht (23% van doelgroep) Gezinnen met kinderen extra aandacht (23% van doelgroep)

6 Wgs Maatwerk en vraaggerichte dienstverlening Hulpvraag wordt in onderling overleg vastgesteld Hulpvraag wordt in onderling overleg vastgesteld De vraag en wensen van cliënt zijn medebepalend De vraag en wensen van cliënt zijn medebepalend VKB adviseert cliënt naar gewenste vorm van dienstverlening VKB adviseert cliënt naar gewenste vorm van dienstverlening Afname van producten niet verplicht, want kans op uitval of mislukken dan groot Afname van producten niet verplicht, want kans op uitval of mislukken dan groot

7 Wgs Vervolg Invoering trajectwerken Invoering trajectwerken Niet iedereen kan worden geholpen Niet iedereen kan worden geholpen Inzet van dienstverlening wordt afgestemd op haalbaarheid en slagingskans Inzet van dienstverlening wordt afgestemd op haalbaarheid en slagingskans Motivatie eerst helder dan intensief traject Motivatie eerst helder dan intensief traject Geen dure trajecten als slagingskans nihil is Geen dure trajecten als slagingskans nihil is

8 Wgs Integrale aanpak Niet alleen oplossen of hanteerbaar maken van schuld Niet alleen oplossen of hanteerbaar maken van schuld Aandacht voor achtergronden c.q. oorzaak Aandacht voor achtergronden c.q. oorzaak Samenwerking wordt gezocht met ketenpartners Samenwerking wordt gezocht met ketenpartners Deze aanpak is gezamenlijke verantwoordelijkheid Deze aanpak is gezamenlijke verantwoordelijkheid Werkprocessen op elkaar afstemmen Werkprocessen op elkaar afstemmen

9 Wgs Eigen verantwoordelijkheid cliënt Schuldhulpverlening niet vrijblijvend Schuldhulpverlening niet vrijblijvend Wettelijke inlichtingen- en medewerkingsplicht Wettelijke inlichtingen- en medewerkingsplicht Succes hangt vooral af van motivatie, eigen inzet en vaardigheden cliënt Succes hangt vooral af van motivatie, eigen inzet en vaardigheden cliënt Cliënt tekent trajectovereenkomst, waarin plichten, rechten etc…staan Cliënt tekent trajectovereenkomst, waarin plichten, rechten etc…staan Ondersteuning wordt gezocht bij (vrijwillige) ketenpartners Ondersteuning wordt gezocht bij (vrijwillige) ketenpartners

10 Wgs Op alle aanvragen wordt besloten middels beschikking(Awb) Op alle aanvragen wordt besloten middels beschikking(Awb) Bezwaar en beroep staan open Bezwaar en beroep staan open 8 gemeenten nemen standaard basispakket af 8 gemeenten nemen standaard basispakket af Veendam, Pekela en Bellingwedde nemen ook pluspakket af Veendam, Pekela en Bellingwedde nemen ook pluspakket af Veel aandacht voor preventie Veel aandacht voor preventie I.h.k.v. preventie worden cursussen op lagere scholen (groepen 7 en 8) en VO gegeven I.h.k.v. preventie worden cursussen op lagere scholen (groepen 7 en 8) en VO gegeven

11 Wgs Doelstellingen beleidsplan: 1. Voorkomen van schulden 2. Duurzame resultaten (verkleint kans op recidive) 3. Bevorderen participatie 4. Vergroten succes andere beleidsterreinen 5. Voorkomen van maatschappelijke kosten b.v. ontruiming, afsluitingen…etc

12 Wgs Pilot: Ambtelijke werkgroep heeft voorstel voor vorm en inhoud van integrale aanpak opgesteld Ambtelijke werkgroep heeft voorstel voor vorm en inhoud van integrale aanpak opgesteld Bestuur VKB besluit hierover! Bestuur VKB besluit hierover! 1 gezamenlijk (traject)plan met ketenpartners 1 gezamenlijk (traject)plan met ketenpartners Gesloten circuit van hulpverlening, waarin onderlinge afspraken duidelijk zijn Gesloten circuit van hulpverlening, waarin onderlinge afspraken duidelijk zijn Duur pilot 1 jaar, daarna evaluatie Duur pilot 1 jaar, daarna evaluatie Start: 1-1-2013 met VKB, gemeente en minimaal 2 ketenpartners Start: 1-1-2013 met VKB, gemeente en minimaal 2 ketenpartners

13 Wgs Plan wordt ondertekend door ketenpartners en cliënt Plan wordt ondertekend door ketenpartners en cliënt Toepassing verleend aan Wet bescherming persoonsgegevens Toepassing verleend aan Wet bescherming persoonsgegevens Uit onderzoek blijkt dat 1 hulpvrager, gemiddeld 7 hulpverleners heeft Uit onderzoek blijkt dat 1 hulpvrager, gemiddeld 7 hulpverleners heeft Landelijk speelt bij multi-problematiek in 50% van gevallen schulden een rol Landelijk speelt bij multi-problematiek in 50% van gevallen schulden een rol Door 1 plan wordt gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid benadrukt Door 1 plan wordt gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid benadrukt

14 Wgs Elkaar informeren is een “must” Elkaar informeren is een “must” Regievoerder is de organisatie waar zich het hoofdprobleem bevindt Regievoerder is de organisatie waar zich het hoofdprobleem bevindt Regisseur wordt vastgelegd in het plan Regisseur wordt vastgelegd in het plan Cliënt weet wie er met hem bezig zijn Cliënt weet wie er met hem bezig zijn (Concept)plan binnenkort gereed (Concept)plan binnenkort gereed In toekomst:  1 digitaal plan, dat voor een groot deel elektronisch is???  1 systeem van registeren???

15 Variabelen bepalend voor de effectiviteit van schuldhulpverlening.

16 Nog vragen????


Download ppt "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door: Hans de Vroome (beleidsadviseur W&I en projectleider armoedepact BPV) 13 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google