De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht."— Transcript van de presentatie:

1 Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht

2 * Schuldeisers * Tijdelijk * Vaste vergoeding * Risicomijdend < 1 jaar, snel in geld om te zetten * Eigenaren * Onbepaalde tijd * Vergoeding afh.v. winst * Risicodragend Bezittingen gedurende >1 jaar Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Vreemd vermogen Debet Balans Credit 3.1 Investeren en financieren

3 Balans en Verlies en Winstrekening resultatenrekening resultatenrekening

4 Storting € van privé naar ING(zaak)

5

6 Balans na storting

7 Contante inkoop

8 Balans na contante inkoop Balans Bezit/ tegoed Eigen geld Bank (ING)1111 € 4.000Eigen vermogen € Voorraad € Totaal €

9 contante verkoop Ik verkoop perkas50snowboardsmet inkoopprijs € voor € 240 De voorraad daalt met50* € 100= € Mijnkasstijgt50 * € 240= € Mijnwinststijgt50 * € 140= € Bezit/ tegoedVoorraad Eraf € € € kas € winstEigen geld €

10 Balans na contante verkoop Balans Bezit/ tegoedEigen geld Bank ING)1111 € 4.000Eigen vermogen € Voorraad1 € 1.000winst € kas € Totaal €

11 Brutowinst en nettowinst De verkochte waarde of omzet is50* € 240 € Je hebt eenvoorraadgekocht60* € 100 € Verkochtevoorraad Inkoopp rijs50* € 100 € De inkoopwaarde van de omzet/inkoopwaarde van de verkochte voorraad is € Devoorraad die ingekocht is en niet verkocht is € De brutowinst waar andere kosten nog vanaf moeten is € In dit geval was de winst € Daar moeten ook nog evt andere kosten dan de af. Stel dat je nog € 1.000aanhuur moet betalen op Je winst na aftrek van kosten was € dat noemen we denettowinst Je schuld aanhuurneemt met €1.000toe

12 Balans en VW na huurkosten Verlies en winstjanuari-10 Inkoopwaarde omzet € 5.000Omzet € Huurkosten1 € Winst € Totaal € Balans Bezit/ tegoedEigen geld Bank (ING)1111 € Eigen vermogen € Voorraad1 € 1.000winst € kas € nog te betalen huur € Totaal €

13 Bank privé en zaak Voor privé gebruik wordt € 3.000uit de Bank (ING)Gehaaldop DeBank (ING)daalt € Het Eigen vermogendaalt € Bank Zaak (ING) Bezit/ tegoed Eraf € € saldo 1 € Prive € 3.000

14 Eigen vermogen Je ziet dat je eigen geld dat je in de zaak gestoken hebt nu € is De winst die je gehaald hebt was € Prive heb je er € 3.000uitgehaald € Als je er nu geen geld meer uithaalt voor jezelf heb je nu € Eigen vermogen De winst is immers ook voor jou want jij bent de eigenaar De winst of resultaat wordt dus in dit geval aan je eigen vermogen toegevoegd Eigen vermogen Prive111 € 3.000Eigen vermogen € winst € per saldo € Totaal €16.000

15 Inkoop op rekening Er worden40snowboardsinkoopprijs € 100 gekocht op Ik betaallater en heb een factuur ontvangen Mijn voorraad neem toe met: € Mijn schuld aan mijn leverancier neem toe met: € 4.000deze leverancier iscrediteur Crediteurenneemt toe met € Voorraad € € Saldo € crediteur €

16 Balans na inkoop op rekening Eigen geld Bezit/ tegoedBalans schuld Bank (ING)1 € Eigen vermogen € Voorraad € inclusief winst kas € nog te betalen huur € crediteuren € Totaal €18.000

17 Verkoop op rekening Ik verkoop perOp rekening30stuksinkoopprijs € 100 voor € 300 De voorraad daalt met30* € 100= € Mijn tegoed van de klanten heet:Debiteuren MijnDebiteurenstijgt30 * € 300= € MijnWinststijgt30 * € 200= € Debiteuren € Voorraad € € Saldo 11 € 2.000

18 Balans en resultatenrekening Bezit/ tegoedBalans schuld Bank (ING)1 € 1.000Eigen vermogen € Voorraad11 € winst € kas € nog te betalen huur € Debiteuren € 9.000Crediteuren € Totaal € Verlies en winstjanuari-10 Inkoopwaarde omzet € 5.000Omzet € € 3.000Omzet € Huurkosten1 € Winst € Totaal €21.000

19 Balans begin periode Balans einde periode Toename EV = winst (afgezien van tussen- tijdse privé-opnames of stortingen) Resultatenrekening/ VW :geeft specificatie v/d vermogenstoename Eigenvermogensvergelijking

20 Privéstorting Resultatenrekening Geen invloed Balans Toename eigen vermogen PrivéonttrekkingGeen invloedAfname eigen vermogen Eigen vermogen 31/12 Eigen vermogen 1/1 Vermogensvooruitgang Privéstorting Privéonttrekking Winst AF: BIJ: Privé EV begin + PS – PO + Winst = EV nieuw of

21 Kosten geen uitgaven:  Afschrijvingen  Interestkosten  Toevoeging voorziening  Wel VW  niet Balans Uitgaven geen kosten:  Interestbetaling zelf  Betaling aan crediteuren  Aflossing lening  Investeringen (aanschaf DPM)  Gebruiken voorziening  Wel balans  niet VW

22 Ontvangsten geen opbrengsten  Betaling door debiteuren (opbrengst is al geboekt)  Terugbetaling uitgeleend geld  Wel balans  geen VW Opbrengsten geen ontvangsten:  Verkoop op rekening: op VW : Omzet op balans: Debiteuren  Opbrengst uitlenen geld: VW: overige opbrengst Balans: nog te ontvangen interest

23 23


Download ppt "Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google