De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht."— Transcript van de presentatie:

1 Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht

2 * Schuldeisers * Tijdelijk * Vaste vergoeding * Risicomijdend < 1 jaar, snel in geld om te zetten * Eigenaren * Onbepaalde tijd * Vergoeding afh.v. winst * Risicodragend Bezittingen gedurende >1 jaar Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Vreemd vermogen Debet Balans Credit 3.1 Investeren en financieren

3 Balans en Verlies en Winstrekening http://www.economiehulp.nl/videouitleg-verband-tussen-balans-en- resultatenrekening http://www.economiehulp.nl/videouitleg-verband-tussen-balans-en- resultatenrekening

4 Storting €10.000 van privé naar ING(zaak)

5

6 Balans na storting

7 Contante inkoop

8 Balans na contante inkoop Balans3-1-2010 Bezit/ tegoed Eigen geld Bank (ING)1111 € 4.000Eigen vermogen € 10.0001111111111 Voorraad111111 € 6.000 Totaal € 10.000

9 contante verkoop Ik verkoop perkas50snowboardsmet inkoopprijs € 1006-1-2010 voor € 240 De voorraad daalt met50* € 100= € 5.000 Mijnkasstijgt50 * € 240= € 12.000 Mijnwinststijgt50 * € 140= € 7.000 Bezit/ tegoedVoorraad Eraf 3-1-2010 111111 € 6.000 6-1-2010 € 5.000 11111 6-1-2010 1 € 1.000 kas0 6-1-2010111111111111 € 12.000 winstEigen geld 6-1-2010 € 7.000 1111111

10 Balans na contante verkoop Balans6-1-2010 Bezit/ tegoedEigen geld Bank ING)1111 € 4.000Eigen vermogen € 10.0001111111111 Voorraad1 € 1.000winst € 7.0001111111 kas111111111111 € 12.000 Totaal € 17.000

11 Brutowinst en nettowinst De verkochte waarde of omzet is50* € 240 € 12.000 Je hebt eenvoorraadgekocht60* € 100 € 6.000 Verkochtevoorraad Inkoopp rijs50* € 100 € 5.000 De inkoopwaarde van de omzet/inkoopwaarde van de verkochte voorraad is € 5.000 Devoorraad die ingekocht is en niet verkocht is € 1.000 De brutowinst waar andere kosten nog vanaf moeten is € 7.000 In dit geval was de winst € 7.000 Daar moeten ook nog evt andere kosten dan de af. Stel dat je nog € 1.000aanhuur moet betalen op14-1-2010 Je winst na aftrek van kosten was € 6.000 dat noemen we denettowinst Je schuld aanhuurneemt met €1.000toe

12 Balans en VW na huurkosten Verlies en winstjanuari-10 Inkoopwaarde omzet 11111 € 5.000Omzet € 12.000111111111111 Huurkosten1 € 1.000 Winst11111111 € 6.000 Totaal € 12.000 Balans0-1-1900 Bezit/ tegoedEigen geld Bank (ING)1111 € 4.000 Eigen vermogen € 10.0001111111111 Voorraad1 € 1.000winst € 6.0001111111 kas111111111111 € 12.000 nog te betalen huur € 1.0001 Totaal € 17.000

13 Bank privé en zaak Voor privé gebruik wordt € 3.000uit de Bank (ING)Gehaaldop10-1-2010 DeBank (ING)daalt € 3.000 Het Eigen vermogendaalt € 3.000 Bank Zaak (ING) Bezit/ tegoed Eraf 6-1-20101111111111 € 4.000 10-1- 2010 € 3.000111111 10-1-2010 saldo 1 € 1.000 Prive 10-1-2010 111 € 3.000

14 Eigen vermogen Je ziet dat je eigen geld dat je in de zaak gestoken hebt nu € 10.000is De winst die je gehaald hebt was € 6.000 Prive heb je er € 3.000uitgehaald € 3.000- Als je er nu geen geld meer uithaalt voor jezelf heb je nu € 13.000Eigen vermogen De winst is immers ook voor jou want jij bent de eigenaar De winst of resultaat wordt dus in dit geval aan je eigen vermogen toegevoegd Eigen vermogen 10-1-2010Prive111 € 3.000Eigen vermogen € 10.0001111111111 winst € 6.0001111111 per saldo €13.000 Totaal €16.000

15 Inkoop op rekening Er worden40snowboardsinkoopprijs € 100 gekocht op18-1-2010 Ik betaallater en heb een factuur ontvangen Mijn voorraad neem toe met: € 4.000 Mijn schuld aan mijn leverancier neem toe met: € 4.000deze leverancier iscrediteur Crediteurenneemt toe met € 4.000 Voorraad 6-1-2010 1 € 1.000 18-1-20101111 € 4.000 18-1-2010 Saldo 111111 € 5.000 crediteur 18-1-2010 € 4.000 1111

16 Balans na inkoop op rekening Eigen geld Bezit/ tegoedBalans 18-1- 2010schuld Bank (ING)1 € 1.000 Eigen vermogen € 13.0001111111 Voorraad111111 € 5.000 inclusief winst 111111 kas111111111111 €12.000 nog te betalen huur € 1.0001 crediteuren € 4.0001111 Totaal €18.000

17 Verkoop op rekening Ik verkoop perOp rekening30stuksinkoopprijs € 100 voor € 300 De voorraad daalt met30* € 100= € 3.000 Mijn tegoed van de klanten heet:Debiteuren MijnDebiteurenstijgt30 * € 300= € 9.000 MijnWinststijgt30 * € 200= € 6.000 Debiteuren 20-1-2010 111111111 € 9.000 Voorraad 18-1-2010111111 € 5.000 20-1- 2010 € 3.000111 Saldo 11 € 2.000

18 Balans en resultatenrekening Bezit/ tegoedBalans schuld Bank (ING)1 € 1.000Eigen vermogen € 7.0001111111111 Voorraad11 € 2.000 winst € 12.0001111111 kas111111111111 €12.000 nog te betalen huur € 1.0001 Debiteuren111111111 € 9.000Crediteuren € 4.0001111 Totaal €24.000 Verlies en winstjanuari-10 Inkoopwaarde omzet 11111 € 5.000Omzet6-1-2010 € 12.000111111111111 111 € 3.000Omzet20-1-2010 € 9.000111111111 Huurkosten1 € 1.000 Winst11111111 €12.000 Totaal €21.000

19 Balans begin periode Balans einde periode Toename EV = winst (afgezien van tussen- tijdse privé-opnames of stortingen) Resultatenrekening/ VW :geeft specificatie v/d vermogenstoename Eigenvermogensvergelijking

20 Privéstorting Resultatenrekening Geen invloed Balans Toename eigen vermogen PrivéonttrekkingGeen invloedAfname eigen vermogen Eigen vermogen 31/12 Eigen vermogen 1/1 Vermogensvooruitgang Privéstorting Privéonttrekking Winst AF: BIJ: Privé EV begin + PS – PO + Winst = EV nieuw of

21 Kosten geen uitgaven:  Afschrijvingen  Interestkosten  Toevoeging voorziening  Wel VW  niet Balans Uitgaven geen kosten:  Interestbetaling zelf  Betaling aan crediteuren  Aflossing lening  Investeringen (aanschaf DPM)  Gebruiken voorziening  Wel balans  niet VW

22 Ontvangsten geen opbrengsten  Betaling door debiteuren (opbrengst is al geboekt)  Terugbetaling uitgeleend geld  Wel balans  geen VW Opbrengsten geen ontvangsten:  Verkoop op rekening: op VW : Omzet op balans: Debiteuren  Opbrengst uitlenen geld: VW: overige opbrengst Balans: nog te ontvangen interest

23 23


Download ppt "Basisboek Bedrijfseconomie hoofdstuk 3 Financiële overzichten Achtste druk © 2008 Noordhoff Uitgevers © 2010 Economie Leer Kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google