De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop i.h.k.v. een symposium Passend Onderwijs Maastricht, MECC 11 November 2009 Thuiszitters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop i.h.k.v. een symposium Passend Onderwijs Maastricht, MECC 11 November 2009 Thuiszitters."— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop i.h.k.v. een symposium Passend Onderwijs Maastricht, MECC 11 November 2009 Thuiszitters

3 Gregor Dackus –Beleidsmedewerker onderwijs gemeente Heerlen Melanie Timmermans –Leerplichtambtenaar Bureau VSV Parkstad Limburg Ton Haubrich –Projectleider Passend Onderwijs INNOVO Voorstellen

4 Een VSV-pilot met daaraan verbonden een proeftuintje in het kader van het Veldinitiatief Passend Onderwijs Zuid-Limburg. Thuiszitters

5 Een thuiszitter is een leerplichtige jongere (5 tot 18 jaar) die zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 4 weken verzuimt zonder dat er ontheffing van leerplicht is. Definitie

6 Passend onderwijs voor elke leerling = er zijn geen thuiszitters Praktijk: 3.000 thuiszitters per jaar 800 tegelijk thuis 90% uit VO/VSO 2/3 Jongens Meestal gedrag/psychische/ psychiatrische problemen Motivatie en positionering

7 Samenwerking onderwijs/gemeente(n) Wie heeft welke verantwoordelijkheid Veel partijen Een leerling wil niet/wie zet door? Beperkingen van organisaties! Beperkingen van regels! Onvoldoende ketensamenwerking

8 Periode januari 2008 t/m augustus 2009: 78 thuiszitters, waarvan 54 in schooljaar 2008-2009 Kengetallen

9 Herkomst thuiszitters 2008-2009 Kengetallen

10 Redenen niet volgen van onderwijs Kengetallen

11 Resultaten thuiszitters januari 2008 t/m augustus 2009 Kengetallen

12 Bestemming geplaatste jongeren Regulier Onderwijs14 PO 1 VO 5 MBO 8 Speciaal Onderwijs18 ZMLK 1 ZMOK17 Projecten 5 Hulpverlening 7 Overig 3 Totaal47 Kengetallen

13 Meid van 16 jaar Leerling Praktijkschool Hechtingsstoornis Plaatsing Daghulp Zwanger Aanmelding Aktimo Thuiszitter sinds 26-05-2008 Casus

14 Bureau VSV maakt lijst thuiszitters: NAW gegevens, school herkomst, datum thuiszitten, summiere beschrijving casus Vóór overleg naar alle partners: Toevoegen recente acties en ontwikkelingen Bespreking casussen in overleg Zoeken naar oplossing, benoemen van actor Bureau VSV verwerkt gegevens in lijst en vult lijst Ingrado tbv beleidsinformatie Werkwijze pilot thuiszitters

15 Stichting SVO-PL Samenwerkingsverband VO-OZL Onderwijsstichting INNOVO Onderwijsstichting Movare MBO, Arcus en Citaverde College Bureau Jeugdzorg Heerlen/Kerkrade Bureau VSV Parkstad Limburg RETOUR (trajecten voortijdige schoolverlaters) Beleidsmedewerkers gemeenten Gedragswerk Partners pilot thuiszitters

16 Niet duidelijk wat rol van school van herkomst is geweest Indicatiestellingen en wachtlijsten lijken onoverkomelijk obstakel Specifiek maatwerk nodig voor kinderen met complexe problematiek Aantal jongeren weigert medewerking Zorgcoördinatie in deze casussen ontbreekt Voor niet leerplichtige jongeren kan overleg niets toevoegen Conclusies

17 School van herkomst dient Plan van Aanpak te maken School van herkomst blijft verantwoordelijk totdat er een alternatief is Samenwerking tussen REC 3 en 4 is noodzakelijk voor kinderen met complexe problematiek Oplossing voor lange duur indicatiestelling en wachtlijsten Ruimte voor maatwerk en onorthodoxe oplossingen Drang en dwang voor jongeren die niet willen Aanstellen van zorgcoördinator voor complexe casussen Aanbevelingen

18 Waar zitten de hiaten? Waar kunnen we versnellen? Wat kost versnellen? Wie heeft welke formele plichten? Doelen proeftuintje

19 Partners Stuurgroep Monitoring en rapportage 10 Keer onderzoek 10 Keer 2 maanden plaatsing Middelen

20 10% minder thuiszitters 30% verkorting van de thuis-zit-tijd Overzicht formele regels Opbrengsten

21 Jongen van 13 jaar Afkomstig uit België IQ 63, ADHD, ODD, ASS kenmerken Medische problemen Thuiszitter sinds 01-11-2008 Geplaatst 14-09-2009 Casus

22 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Workshop i.h.k.v. een symposium Passend Onderwijs Maastricht, MECC 11 November 2009 Thuiszitters."

Verwante presentaties


Ads door Google