De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen

2 Onderwerpen rol en taak Steunpunt invoeringsjaren (centrale) examens en diploma eisen cijfer onderdeel Nederlands examinering Engels mbo 4 instellingsexamens Nederlands Grip op taal voorbeeldtoetsen Nederlands en Engels toezicht inspectie intensiveringstraject rekenen vrijstellingenbeleid Decemberbrief minister Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

3 Rol en taak Steunpunt taal en rekenen mbo Helpdesk - wet- en regelgeving - info@steunpuntmbo.nl info@steunpuntmbo.nl Servicedocumenten Kennisdeling – bijeenkomsten en netwerken Hulpmiddelen ‘Radar’ functie voor OCW Wel over ‘wat’ maar niet over ‘hoe’ Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

4 Invoeringsjaren Invoering centrale examinering Nederlands, rekenen en Engels* en slaag/zak-regeling Engels telt mee voor mbo 4 vanaf cohort 2012 Mbo niveau Referentie niveau OnderdeelInvoeringsjaar centrale examinering (telt mee bij diplomering in) Slaag/zak (cijfers in willekeurige volgorde) 4 3FNederlands2014 – 20155-6 Ned-Eng* 3FRekenen2015 – 20165-6-6 Ned- Eng*-rek 2 / 3 2FNederlands2015 – 20165 Ned 2FRekenen2016 – 20175-6 Ned-rek 4B1 / A2Engels2017 - 2018Vanaf invoering generieke eis aug. 2012: 5 Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

5 Cijfer Nederlands Cijfer onderdeel Nederlands 1 cijfer voor het centraal examen - met één decimaal 1 cijfer voor het instellingsexamen - met één decimaal Beide cijfers worden gemiddeld en afgerond op één heel cijfer = cijfer voor het onderdeel Nederlands NB: er is geen ondergrens voor een van beide cijfers Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

6 Instellingsexamen Nederlands Instellingsexamen is verantwoordelijkheid van de school onderdelen: spreken, gesprekken voeren, schrijven en taalverzorging school bepaalt hoe getoetst wordt – kan ook in beroepscontext school bepaalt weging van de (sub)domeinen taalverzorging kan meegenomen worden met schrijven taalverzorging kan apart getoetst worden Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

7 Engels mbo 4 cohorten vanaf 2012 generieke eisen in deel B beroepsspecifieke eisen in deel C indicatieve ERK-niveaus beroepsspecifieke eisen in deel D – dit is géén exameneis generieke eisen: A2 (spreken, gesprekken, schrijven) en B1 (lezen en luisteren) beoordeling met cijfers generiek eindcijfer en ERK op diploma (volgens diplomamodel) Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

8 Centrale examinering Engels Invoering centrale examinering Engels alleen mbo niveau 4 invoering bij diplomering schooljaar 2017-2018 – Lezen en luisteren niveau B1 – Overige vaardigheden in instellingsexamen niveau A2 zie implementatieplan op www.examenbladmbo.nlwww.examenbladmbo.nl prepilotexamen Engels voorjaar 2015 prototype beschikbaar op www.examenbladmbo.nl – https://www.hetcvte.nl/item/prototype_coe_engels_mbo_4 https://www.hetcvte.nl/item/prototype_coe_engels_mbo_4 – Wijziging examen- en kwalificatiebesluit 2 juli 2014 Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

9 Voorbeeldtoetsen Nederlands en Engels Voorbeeldtoetsen -> website Steunpunt Nederlands: alle productieve vaardigheden: spreken, gesprekken, schrijven en taalverzorging op 2F en op 3F verschillende beroepscontexten en burgerschapscontext ook vaardigheden gecombineerd in één toets Moderne vreemde talen: instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven Engels, Duits, Spaans B1 niveau format beoordelingsmodellen, lege formats, handleiding afgestemd met inspectie Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

10 Grip op taal Ontwikkeld door Cito in opdracht van het Steunpunt interactief beoordelaarsplatform spreken, gesprekken en schrijven authentieke taaluitingen zelf beoordelen en beoordeling van experts bekijken tip: oefen eens met collega’s www.gripoptaal.nl Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

11 Toezicht inspectie instellingsexamens Elke taalvaardigheid moet volwaardig worden getoetst. Toetsen passen qua taalniveau en toetsvorm bij de taalvaardigheid die getoetst wordt. Niet alle subvaardigheden hoeven getoetst te worden. Cesuur moet verantwoord zijn – evenwichtige, niet oneigenlijke puntentoekenning. Onderlinge weging van vaardigheden doet geen afbreuk aan cesuur. Combinatie van taalvaardigheden in één toets mag. Zie: Notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & burgerschap Januari 2014 Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

12 Brief minister aan de TK Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo 2 juni 2014 Over kwaliteit van examens ‘Ik ga scholen verplichten om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren. Deze wettelijke verplichting wil ik per 1 augustus 2016 laten ingaan.’ MBO-Raad overweegt gezamenlijke validering te faciliteren Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

13 Studenten met een beperking  Special needs special (www.examenbladmbo.nl)www.examenbladmbo.nl Dyslexie Dyscalculie Visuele beperking Auditieve beperking Ernstige spraak-taalmoeilijkheden Beperkingen in het autistische spectrum Ziekte Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

14 Intensiveringstraject rekenen tweejarig traject in opdracht van OCW – drie bezoeken aan alle bekostigde mbo-instellingen – bespreken ervaringen en resultaten van de scholen op het gebied van rekenen – reflectie op rekenbeleid – adviezen en aanbevelingen eerste ronde gesprekken afgesloten – met beleidsmedewerkers, management en rekencoördinatoren – rapportage ‘Over rekenen gesproken’ website Steunpunt mbo tweede ronde oktober-december 2014 derde ronde voorjaar 2015 (gesprek of ondersteuning) Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

15 vrijstelling regelgeving vrijstellingen gaat in met invoering CE, daarvoor beleid van de school binnen twee schooljaren aansluitend op diploma niet hetzelfde examen voldoende op pilot laatste pilotjaar geeft recht op vrijstelling eenmaal verleende vrijstelling blijft behouden zie ook servicedocumenten – 3 juli – Servicedocument vrijstellingen COE – 18 juni Servicedocument invoering CE Nederlands 3F Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

16 Decemberbrief minister Nog voor de Kerstvakantie brief van de minister aan de TK voorgenomen beleid, onder meer over: Invoering rekentoets voortgezet onderwijs Invoering rekenexamen mbo Regelgeving voor zwakke rekenaars Doorstroomgevolgen ‘ER’ examen Diploma eisen mbo 1 Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

17 Website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl Instruct - 10 december 2014 - Hilversum

18 Meer informatie Heeft u nog meer vragen stel ze dan nu of mail naar info@steunpuntmbo.nl Instruct - 10 december 2014 - Hilversum


Download ppt "Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google