De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad Woonvisie in hoofdlijnen 23 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad Woonvisie in hoofdlijnen 23 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad Woonvisie in hoofdlijnen 23 april 2015

2 Aanleiding Huidige woonvisie verlopen Andere woningmarkt Opmaat naar woonvisie Meierijstad Regelgeving: – Herzieningswet – Ladder voor duurzame verstedelijking – Decentralisaties in het sociale domein Kortom: een snel veranderende wereld

3 Woonvisie

4 Woonvisie “nieuwe stijl” Lange termijn ambitie, houdbaar binnen de veranderende wereld Flexibel inspelen op veranderingen Speerpunten voor komende jaren Aanpak via jaarlijks uitvoeringsplan Geen woningbouwprogramma, maar lonkend perspectief Ruimte voor verbinding tussen wonen - zorg en leefbaarheid Co-creatie

5 Totstandkoming van de visie

6 Analyses (2013-2014) Woonwensenonderzoek Aanvullende analyses Verwachte groei komende 10 jaar: 660 huishoudens Ruimte voor huur en koop Ontgroening en vergrijzing Negatief migratiesaldo bij jonge huishoudens en gezinnen Stoppen starterslening 1 mei

7 Betrokkenheid van velen Bewoners: – Woonwensenonderzoek – Via belanghouders – Via gemeenteraad – Via inspraak tot 14 mei Belanghouders: – Via opstellen beleidsvragen en beleidsonderwerpen – Via themabijeenkomst 25/01 – Via inspraakbijeenkomst 23/04 Gemeenteraad – Via themabijeenkomst 25/01 – Via inspraakbijeenkomst 23/04 – Formele besluitvorming

8 De ambitie

9 Ambitie van Sint-Oedenrode op het gebied van wonen Aansluitend op Rooi(s)e Draad en visie Meierijstad: “Sint-Oedenrode: mooi wonen in de Meierijstad” Jong en oud Gemoedelijk, gastvrij en groen Aantrekkelijke en betaalbaar – In gewilde woonmilieus – Met goede voorzieningen – Goed bereikbaar

10 Vier pijlers De ambitie Vier pijlers

11 Vier pijlers van de koers 1.Mooi wonen in de Meierijstad 2.Kwaliteit bestaande voorraad verbeteren 3.Passende woningen voor meerdere doelgroepen 4.Het is goed oud worden in Sint-Oedenrode, ook in de kleine kernen

12 1. Mooi wonen in de Meierijstad Wat Hoogwaardig centrum kern Sint-Oedenrode Aantrekkelijke uitleglocaties Vitale kernen en platteland Hoe Ca. 65 woningen per jaar toevoegen Bouwen voor senioren, starters en gezinnen Gedifferentieerd bouwen in de uitleglocaties Kleine kernen: zelf regie op woningbouw Sturen via afwegingskader Actualiseren normenkader levensloopgeschikte woningen Vermarkting van het ‘mooie wonen’

13 2. Kwaliteit bestaande voorraad verbeteren Wat Levensloopgeschikter maken woningvoorraad Energiezuiniger maken woningvoorraad Hoe Toolkit woningaanpassing Toolkit verduurzaming Onderzoek naar stimuli, bijvoorbeeld laagrentende lening Inzet van Wovesto: gemiddeld label B in 2020 Uitnodiging initiatieven van onderop / de markt

14 3. Passende woningen voor kwetsbare doelgroepen Wat Betaalbaar maken en houden van het wonen Gedifferentieerd aanbod, meer huur Hoe 150 sociale huurwoningen erbij 100 duurdere huurwoningen erbij Aandacht voor inkomen, woonlasten en toewijzing Inspelen op doorstroming, waar mogelijk

15 4. Het is goed oud worden in Sint- Oedenrode Wat Zo lang mogelijk zelfstandig leven in eigen omgeving Hoe Inzet op woningaanpassing Aanvullende levensloopgeschikte nieuwbouw Uitnodiging kleinschalige initiateven wonen en zorg Transformatie bestaand vastgoed

16 De uitvoering Uitvoeringsmaatregelen 2015 – 2018 – Omzetten in jaarplannen Gemeente geeft aan welke rol(len) ze inneemt Met Wovesto prestatie-afspraken maken Sturing op nieuw- en verbouw – Kwantitatief kader – Kwalitatief kader – Ordening op kwalitatieve basis

17

18 Naar besluitvorming

19 1 e reacties vanavond Formele inspraak tot 14 mei Besluitvorming in gemeenteraad 25 juni 2015

20 Tijd voor reacties


Download ppt "Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad Woonvisie in hoofdlijnen 23 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google